21 дни светлинна работа за хармония и пробужданePdf просмотр
Дата18.11.2023
Размер52.69 Kb.
#119333
21 ДНИ СВЕТЛИННА РАБОТА ЗА ХАРМОНИЯ И ПРОБУЖДАНЕ(1)
Свързани:
Miguel-Ruiz - Chetirite sporazumenija - ili praktichesko rykovodstvo za lichna svobodanili toltekska kniga na mydrostta - 1555-b


Шамбала- основно ниво Лечител
21 ДНИ СВЕТЛИННА РАБОТА ЗА ХАРМОНИЯ И ПРОБУЖДАНE
Единният Дух чрез ДНЕВНИ УТВЪРЖДЕНИЯ ОТВЪД ВСИЧКО Е ЛЮБОВТА И ЛЮБОВТА КЪМ ВСИЧКО Е ОТВЪД. Аз Съм Душата, Аз Съм Монадата, Аз Съм Махатма
Аз Съм Божествената Светлина, Аз Съм Любов, Аз Съм Воля, Аз Съм Съвършеното Творение
Аз Съм Махатма в любов, Аз Съм, който Съм, Едно с Източника
Едно с Източника, Едно с целия животи Източникът е Едно с мен
Аз Съм Любов, Аз Съм Светлина, Аз Съм Истина
Аз Съм Мир, Аз Съм
Аз съм съзнателна концентрирана точка от жива светлина в макрокосмоса, през която енергията се фокусира и Аз съм тази енергия, тази светлина, тази любови Аз съм отвъд тях, вот и за любов, Аз избирам да обичам, Аз съм.
Чрез своята най-дълбока същност, Аз Съм Махатма,
Аз извиквам защитата и насоките на Единното Съзнание, на съзнанието на просветлените и възнесените учители в любов, светлина и истина, от висшия ментален план, от духовните измерения и отвъд, Аз отказвам всички комуникации със съзнание и същества, които произхождат от астралните планове и надолу. Чрез своята най-дълбока същност, Аз Съм Махатма,
Аз съм отворени призовавам цялата помощна Източника на този космически ден, Аз се отварям за неговото/нейното/неутрално съзнание и есенция, за брилянтната бяла светлина на Източника, за златната светлина и любовна Махатма, позволявайки им да засияят и наситят цялата ми многоизмерна структура и съзнание.
В, от и за Любов, Аз избирам да обичам ида бъда Любов, Аз Съм.
Източникът е във Всичко-Което-Е и отвъд, Източникът е в мен, Източникът вътре в мен се изразява все по-силно и ясно чрез мен.
Майко/Татко Бог вътре в мен, Аз избирам да служа, моля, покажи ми каки ми помогни да интегрирам познанието, от което се нуждая, Аз Съм.


Аз съм съзнание от Любов, Любовта тече свободно и безусловно през и чрез мен
Аз вървя Пътя на Любовта, Аз откривам Любовта във всеки момент
Аз виждам чрез очите на Любовта
Всичко, което казвам, всичко, което правя, всичко, което Съм е вот и за Любов, Аз избирам да обичам ида бъда Любов, Аз Съм.
Аз предавам своята малка воля на волята на Източника.
Аз правя всяка една стъпка в Любови като Любов
Аз поемам всеки дъх в Любови като Любов
Аз съм част от съзнанието от Любови Светлина, Аз съм Любов, Аз Съм
Светлина
Аз съм Истина, Аз съм Мир, Аз съм, който Аз съм – Махатма в Любов
ДНЕВНА ЗАЩИТА И ПРЕЧИСТВАЩИ ПРОЦЕСИ Аз утвърждавам, че моята заземяваща корда е вкоренена стабилно в центъра на Земята. Аз призовавам Гая и Архангел Сандалфон дами помогнат във вкореняването на любовта и светлината от Източника, които текат през мен. Вижте колоната от светлина през и около вас вкоренена в Земята, отражението на Източника в сърцето ви и отражението на вашето сърцев Земята. Отворете тези три точки и свържете присъствията им/есенцията им.●●
В, чрез и за Любов, Аз съм тук като Любов, Аз съм сигурен и защитен тук и сега,
Всичко, което съм, е заземено в земния план като любов,
Моята мисия е тук и сега като любов.
Аз извиквам светлината на Източника, волята на Източника и любовта на Източника като колона от космическа светлина, за да служат като неуязвими непробиваем щит срещу всичко, което не е в, чрез и от любов. Позволете, отворете се, интегрирайте, трансформирайте чрез тази светлина. Позволете количеството светлина във вас да се увеличи, да разтвори и трансформира, това, което не е за ваше най-висше добро, както ида разсее надалеч всички сенки и домогвания от ниските планове – и нека това да бъде направено твърдо и непоколебимо вот и чрез любов. Процесите чрез Аз Съм-Присъствието са отвъд думи и чувства, отвъд насоките, които желаете или задавате, затова позволете, Позволете,
ПОЗВОЛЕТЕ.●●

Аз извиквам съзнанието на Архангел Михаел, баланса и единството. Аз извиквам колона от светлина за защита и баланс във всеки един мой аспект.
●●Позволете на електрическо-синята светлина на Михаел дави обгърне, нека нейните дълбоко проникващи качества да изтръгнат сенките ида върнат дисбалансираните енергии към техния център. Позволете на тази колонада се разшири навсякъде около вас – към безкрайността, за да обхване всичко, под чието влияние може би се намирате ида възвърне хармонията. Нека всички кармични връзки, корди, енергийни куки и портали между вас и другите да бъдат прекъснати.●●
Аз извиквам от Архангел Михаел Свод от Златна Светлина – да ме обгърне ида ме защити от всичко, което не е вот и поради любов Помнете, че сте Майстор на своя път, че отдаването на вътрешното предназначение заличава всички външни прояви на съзнанието. Нека тези спирали и вортекси от светлина да проникнат във всички области на вашето същество ида разтворят сенките и тъмните команди, попаднали във вас, думите и идеите, които са били заложени отвън във вас, психическите холограми, които манипулират съзнанието ви, кристализираните енергии, имплантите, заложените емоционални и ментални програми, поляризираните области, независимо към кой полюс клонят, нека дори положителните" програми да бъдат разтворени, защото и теса форма на дисбаланс, нека дори връзките с добронамерени пластове на съзнанието да бъдат премахнати, защото вие знаете, че нямате нужда от посредник между вас и Източникът и нямате нужда да споделяте маршрута дотам на някой друг. Има множество пластове от добронамерена енергия в астралните пластове и нисшите ментални пластове, същества, които ви се виждат като учители, но те вървят по същия пътна Изпитание както и вие и в известна степен се хранят с вашето внимание и одобрение или най-малкото са залъгалка за ума. Позволете на баланса и хармонията, на електрически синята светлина на Архангел Михаел да проникнат във вас ида прекратят всяка и всички форми на вампиризъм и предаване на силата на нещо извън вас. Разликата между това да бъдем в единство с всичко и с това да предаваме светлината сина нещо извън нас се открива вътре. Никой не може дави я опише, но тази реализация сама по-себе си е достатъчна, за да прекрати милионите години практика на енергиен, психически и жизнен вампиризъм.●● Аз извиквам Мелхизедек, съзнанието и логосът на тази вселена, обгръщащо всички физически измерения в нея, Архангел Метатрон, Архангел Михаел и Енергията на Източника – Махатма и се отварям за вълните от златна и платинена светлина, която да обгърне всички фини тела, които обитава съзнанието ми, всички нива, чакри и области, чрез които се изразявам и творя, всички аспекти, съзнавани и несъзнавани,

събудени или инертни, нека цялата негативности негативна и небалансирана енергия да бъдат пречистени от мен, разтворени, трансформирани, излекувани.
●●Вижте тази златно-платинена мрежа от спирали и вълни да се движи във всички посоки, през времето и пространството, в тази и всички паралелни реалности ида достига до всеки ваш аспект. Потъването дълбоко, безмълвието и потапянето в собственото присъствие, връзката с Източника и намерението, задържането на този фокус за лечение и контакт с извиканите енергии са най-важната част от работата, от превръщането на тази визуализация в медитация. Аз извиквам Вивамус, Аз съм-Присъствието на Земния Логос, Аз моля твоята любови светлина като златни ръце да докосне моите полета на съзнание ида пречисти и премахне всички негативни енергии, негативни импланти, негативни елементали, етерна слуз, астрални остатъци, ментални задръствания и илюзии, както и всички небалансирани енергии.
●●Контактът със Земния Логос, съзнанието, в което ние съществуваме на тази планета и което откликва всеки път, когато изявим желание и подтик да се развиваме и докоснем до дълбините на Себе-то си, може да бъде извикано за постоянно към нас, ще откриете, че то вие много добре познато, особена нотка на величие, благоговение, грация и нежно напътствие, защото е навсякъде около нас. Светлината винаги е предлагана, единствено трябва да се отворим за нея. Аз извиквам енергията на Арктур и моля Златен цилиндър да бъде вкоренен в моята Звезда на Земята и оттам да обхване цялото ми същество, така чеда всмуче всичкия страх от и в мен, да го трансформира в светлина ида го канализира от Звездата на Земята към дълбините на планетата в използваема и неутрална енергия. Земята е свързана с множество други системи на съзнание и
Арктурианците са една от тях. Тяхната светлинна технология може да бъде много полезна при пречистване на ефирната част от нас самите, тяхната нежна звездна светлина може да разтвори страхът ида възстанови електрическите аспекти от етерното ни тяло, възстановявайки и лекувайки органите на физическото тяло. Можете да я фокусирате върху определен орган, който усещате слаб или с прекалено много енергия. Аз призовавам за продължително вкореняване на Сребърно-Виолетовия пламък, на Седми Космически Лъч – Трансформация и Изцеление, за непрекъснати задълбочаващ се контакт с него, за трансформиране на всичкия страх в любов. Нека Сребърно-Виолетовия пламък да проникне в клетъчната ми структура ида върне перфектността в цялата ми физическа система, нека да освободи всички кристализирани енергии, всички инертни енергии, всички страхове и сенки.

Аз се отварям, позволявам и се моля за изобилен поток от те Космически Лъча от самия Източник. Аз моля и се отварям за тяхното въздействие в правилните пропорции и количества за баланс, интеграция и хармония. Нека моята най-дълбока есенция от нивото на Източника да се слее с мен, нека уникалната светлина, комбинация от тези 12 велики светлини, вибрация и звук за мен като Монада, искра и аспект от Източника да се излеят и свържат сменна това ниво. Моето намерение е в съответствие с волята на Източника и за мое най-висше добро.
Аз извиквам Вивамус, Джуал Кхул, Архангел Михаел, Сананда, Светлината на Арктур и Арктурианците, за да премахнат ядрото и матрицата на страх в мен, която привлича и произвежда страх в моята система. Всички обети, договори, утвърждения – съзнателни или не, чрез които съм се свързал с тази матрица от страх, се анулират сега и изгарят във виолетовия пламък. Нека се активира светлинната програма за премахване на това ядро от всички ефирни тела, за да се изчисти всичкия страх, всички програми от и за страх, всички стари, погрешни и неправилни програми, програми, които вече не служат за мое най-висше доброили не са в унисон с божествената воля и моя път за развитие като монада, нека да се изчисти всичко, което не е вот и за любов. Аз избирам да освободя всичкия страх сега ида го трансформирам в любов.
Аз извиквам от Източника изобилен поток от Христова светлина и любов. Аз позволявам на своята Христова същност да се интегрира в моето сърце ида засияе чрез и през мен, свързвайки ме с единното съзнание. Аз призовавам Махатма енергията в, през и с мен.
●●Звездата на Душата обгръща в себе си каузалното тяло и нивото на душата, съставлявайки заедно с Централното слънце-Висшия Аз (та чакра след изгряването на Махатма в нас, преди това – това са всички нива дота чакра) нашето Христос-Буда-Кришна... съзнание. Това е възнамерявания минимум на съществуване в радостта от Източника за нас.
От това ниво ние сме пропаднали надълбоко в материята, забравяйки тази основна и необходима връзка с Всичко-Което-Е.●●
Аз утвърждавам, че всички структури, модели и енергии, които бяха изчистени от и в мен, незабавно са заменяни с любов от потока от Христова енергия и любови от енергиите, които призовах. Аз съм, който Аз съм – Махатма в Любов.
Аз сега призовавам за планетарно и космическо хармонизиране и синхронизиране, за планетарна и космическа принадлежности баланс. Космическото свързване е синхрон между вашето енергийно пространство и това на макрокосмоса, напасване на вашите енергийни меридиани и полета с тези на планетата, слънчевата система, галактиката,
вселената. Без космическите потоци съзнанието на висшия ни аз трудно достига до нас и съществува пропадане навътре в ума и неговите творения, в мъглата на емоционалните и менталните процеси.●●


Аз утвърждавам, че моята защита в светлита е абсолютна и моят фокус е стабилен в светлината и любовта на Източника. Вот и за любов, в служене на божествения план, в служене на Всичко-Което-Е.
Аз се предавам на ИСТИНАТА и позволявам на ИСТИНАТА да бъде всичко, което съм Аз и всичко, което ще бъда.
Аз съм Източникът, въплътен като човек, Аз донасям любовта ТУК СЕГА!
Аз нямам друго задължение или клетва освен любовта!
Аз утвърждавам, че задълбочавам своя фокус към духовните пластове на съзнанието си, че съм непривързан към външните форми на творение.
Аз съм силно центрирани балансиран стабилно в своята физическа структура, която одухотворявам и превръщам в светлина, в любов.
В, от и за любов, моят канал е напълно отворен, силени стабилен от ядрото на Земята до Източника, от Източника до ядрото на Земята, напълно и здраво вкоренен в Светлината на Източника, напълно и здраво вкоренен в Ядрото на Земята, в любови единствено в любов, чрез и за любов, в отдаване на Духа и божествения план, в служба на Всичко-Което-
Е.
Аз заставам стабилно на Земята като любови единствено като любов, Аз съм тук, за да проявя своя пълен капацитети да изразя най-дълбоката си същност, която е Източникът в Любов, Махатма в Любов, да реализирам своята мисия, вот и за любов, в служба на Всичко-Което-Е.
Аз Съм. Източникът е във Всичко-Което-Е и отвъд, Източникът е в мен, Източникът вътре в мен се изразява все по-силно и ясно чрез мен. Аз изпращам своята благодарност към Източника, Аз благодаря чрез цялата любови светлина, която съм. ОТВЪД ВСИЧКО Е ЛЮБОВТА И ЛЮБОВТА КЪМ ВСИЧКО Е ОТВЪД. НЕКА ЛЮБОВТА ДА ВЪЗСТАНОВИ БАЛАНСА


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница