3. Специфика на архитектурно-конструктивните системи при сгради с големи подпорни разстояния. Видове зални сградистраница1/2
Дата09.07.2022
Размер0.64 Mb.
#114768
  1   2
3456тема

3. Специфика на архитектурно-конструктивните системи при сгради с големи подпорни разстояния. Видове зални сгради.
Архитектурни обекти с големи подпорни разстояния са различните видове зални сгради- театри , концертни зали, кина , спортни зали , панаирни палати, покрити пазари , хали, гаражи , хангари, приемни халета към гари , едноетажни промишлени сгради с техните производствени цехове.
Избирането на покривна конструкция по вид, форма, материал и начин на изпълнение зависи от много съображения. Като видът и характерът на залната сграда, нейната форма, акустични изисквания, осветление и т.н.
Покривни конструкции над помещения със значителни размери могат да се разделят на две групи:

  • Плоскостни- линейни, работещи в една равнина- онези , в които всеки носещ елемент на покритието работи само в своята вертикална плоскост, независимо от другите носещи елементи. Това са различните видове гредови к-ции , ферми арки и рамки .

  • Пространствени- работещи в две или повече равнини

  • това са тънкостенни черупкови к-ции-пространствени к-ции с крива повърхнина

  • тънкостенни нагънати (фалтови) к-ции

  • пространствени прътови ( решетъчни мрежести) к-ции

  • висящи покривни

  • пневматични к-ции


4. Линейни конструктивни системи. Стоманобетонни гредови конструкции.
Сглобяеми гредови к-ции. Гредата е линеен горизонтален или наклонено поставен в/у вертикални опори конструктивен елемент. Свободностоящата греда на две опори поема товарите от покривните или подовите елементи и ги предава в/у колоните или стените. Общата пространствена коравина на сградата при сглобяемо изпълнение се постига чрез покривните панели , които лягат в/у гредите, чрез поставянето на специални укрепващи диагонали , стени-диафрагми и чрез запъването на колоните в терена.
По своята форма, начин на изграждане и статическо дейтвие се разделят на- пълностенни, виренделови и прътови.

  • Пълностенни гредиизпълняват се от стоманобетон , стомана и дърво. Могат да бъдат ненапрегнати или предварително напрегнати . Ненапрегнатите стоманобетонни греди намират по-малко приложение , предимно за подпорни разстояния от 6 до 12 м. те са тежки и с голяма височина- 1/8 , 1/12 от подпорното разстояние. Предварително напрегнатите греди имат повече предимства. Те са по-леки и с височина 1/5 до 1/20 от подпорното разстояние.

По формата на напречното си сечение тънкостенните стоманобетонни греди се изпълняват в много разновидности.Най-често сечението на гредите зависи и се определч от начина на съединяването им с поктивните панели . за да се намали общата височина на покривната к-ция , предпочитет се греди с _|_ образно сечение, в които е изрязано легло за покривните панели.
За големите подпорни разстояния най-благоприятни са скатните двойно т греди . П – образните греди създават известни удобства за прокарване на инсталации и за получаване на улеи за оттичане на дъждовната вода от покрива. Затворените кухи профили са подходящи юа климатични канали и за прокарване на инсталационни линии. С тях се преодолява голямо подпорно разстояние.

  • Виренделови греди – кръгли и многоъгълни . Намират голямо приложение , защото са по-леки и дават възможност за прокарване на инсталации. Най- благоприятни са оребрените греди с изрязани отвори в полетата м/у ребрата. Скатни виренделови греди Използват се за подпорни разстояния 12,18,24 м . те са с начупен сегментен пояс, вертикали през 3м и предварително напрегнат долен пояс.

Виренделови греди с дължина до 18м се типизират през 3м . т.е за междуосия 12,15 и 18м – през 6м за 24 и 30м. за по-големи подпорни разстояния не са удобни.

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница