6 Хартия и картонДата04.01.2024
Размер48.24 Kb.
#119807
6 Хартия и картон

6
Хартия и картон

I Хартия и картон - методическа система за конструиране. Най-широко използвания материал. Рязане, прегъване, съединяване чрез лепене, рязане по дебела непрекъсната линия. Хартията и картона има върхове и ръбове 1. Операции – типични технически операции чрез, които се обработват хартията и картона.

  1. Прегъване – операция, при която се изменя формата и големината на листа хартия. Има 2 основни начина за прегъване на хартия, които се усвояват от децата в детската градина още в първа група:

   1. Прегъване без линия – този начин има 3 начина:

А) Прегъване по ос –
Първото изискване е децата да прегъват тънка жилава хартия (за да не се къса лесно); второ изискване е листа да бъде с квадратна форма; има върхове и ръбове; винаги се показва върху опора, никога върху равнина. Винаги се прегъва от долу на горе. Поставя се листа хващат се ръбовете, повдигат се , налагат се върху горните и приглаждам (прегъване по 1 ос). Спомагателна операция завъртане на дясно (защото трябва да позиционираме листа така, че да спазим изискването за прегъването от долу на горе) и хващам, повдигам, налагам, приглаждам (двукратно прегъване по ос).

Б) Прегъване по диагонал –


Поставяме листа във форма ромб, но обяснявам на децата така : „Деца поставете листа така, че единият връх да сочи напред, а другия назад“. Хващам ръбовете, повдигам ги нагоре, поставям върховете един върху друг и приглаждам (еднократно прегъване по диагонал). Завъртам на дясно, хващам , повдигам, поставям върховете един върху друг и приглаждам (двукратно прегъване по диагонал).

В) Комбинирано прегъване по ос и диагонал –


Примерно прегъваме първо по ос - Поставя се листа хващат се ръбовете, повдигат се , налагат се върху горните и приглаждам, после завъртаме на дясно, хващам ръбовете, повдигам ги нагоре, поставям върховете един върху друг и приглаждам. Спомагателна операция – обръщане. Хващам всички ръбове и повдигам нагоре всички върхове и приглаждам. Разтваря се и се прегъва.
Когато се правят оригами е Важно да се изготви технологично табло. Представят се технологичните етапи (всяка стъпка на изделието). Всеки етап се прави и се лепи на таблото, което занасям в детската градина.

   1. Прегъване по линия – прегъва се по прекъсвана линия. Когато се извършва операцията прегъване по линия. Листа се поставя на работната маса с начертаната линия отдолу (към масата) . И спазвам изискването за прегъването то долу на горе. Хващам ръбовете и започвам да повдигам бавно докато се покаже прекъсваната линия и точно трябва да се извърши операцията прегъване.

*Разгъвка – има 2 вида линия – прекъсваната и непрекъсната. По прекъсваната прегъгаваме, по непрекъснатата рязане.
Децата различават двата вида линии, след различаването трябва да ги назоват и какво действие се извърша по единия вид линия, и каква действие се извършва по другия вид линия.
Как се чертае разгъвката – чертаем квадрат, по два от ръбовете , които са срещуположни на определено разстояние се чертаят прекъсвани лини, по другите два ръба, но вече между начертаните линии също се чертае непрекъсната линия и накрая продължаваме вторите начертани прекъсвани линии (тези които са между двете) до ръба
поле за лепило
Винаги първо се реже и след това се прегъва. Обратното не може защото, непрекъснатата линия ще се прегъне и това ще затрудни рязането. Лепилото се нанася, не се маже.  1. Приглаждане – оформяне на остър ръб , който не позволява на листа хартия да възстанови първоначалната си форма. Преглажда се от средата към единия връх и от средата към другия връх, в първа група. От единия връх към другия връх – изтегляне във втора група. По начин, който е по-удобен за детето в трета и четвърта група

  2. Пробиване – операция за получаване на отвори, изпълнява се с шиш или перфоратор. Пробиването се усвоява – върху мека подложка (гума или парче пластилин) се поставя елемента, който ще се пробива като мястото за пробиване е обозначено с кръгче. Усвоява се в първа група.

  3. Рязане - реже се по непрекъсната линия; извършва се с ножица, която трябва да бъде малка, лека и удобна, за да се постигне координация, позволяваща правилни движения на ръцете; по време на рязане, ножицата се движи от дясната страна на линията; операцията започва да се усвоява във ІІгр., процесът протича на три стъпки през предучилищния период:

1. Свободно рязане – рязане на ленти, билети, награди,…за да се учи детето да държи ножица и да извършва специализираните действия с нея.
2. Рязане по права непрекъсната линия при работа с разгъвка.
3. Рязане по непрекъсната крива ( начупена, вълнообразна ) линия – тази стъпка е в ІІІ гр. Усъвършенстването на операцията постепенно всяко дете постига според възможностите си до края на ІVгр.

  1. Съединяване - осъществява се по различни начини: лепене, промушване, подпъхване,… според конструкцията на изделието; съединяване, чрез лепене започва да се усвоява във ІІгр. чрез лепене на частите на конструираните изделия, този процес се подготвя още в І гр. чрез лепене на украсителни елементи върху изделията; другите начини за съединяване се усвояват последователно според изделията и по преценка на учителя

  2. Биговане - бигова се картон. Върху начертана прекъсвана линия върху картон се въздейства с остър инструмент ( биговка, ланцетка ) за оформяне на бразда, по която се прегъва; операцията биговане предхожда операцията прегъване и улеснява нейното извършване, предпазва картона от начупване с което допринася за естетическо оформяне на изделието; усвоява се в ІІІ - ІV гр., началото е по преценка на учителя, съобразно индивидуалните технически сръчности и възможности на децата

  3. Очертаване - операция за очертаване на елементи с определена форма; извършва се с шаблон; усвоява се в ІІІ–ІV гр. на три стъпки: 1. Очертаване по вътрешен ръб на шаблона. 2. Очертаване на шаблон по външен ръб. 3. Очертаване по комбинирани шаблони (по външни и вътрешни ръбове)

  4. Навиване - навиване на лента на ролка; единият край е неподвижен и около него се навива другия; усвоява се в ІVгр.

  5. Извиване - когато се промени оста - върху твърда заоблена повърхност последователно се движат двата ръба.

  6. Усукване - на спирала, единия край на лентата е неподвижен, а другия се усуква; усвоява се в ІV гр.

Видове изделия от хартия и картон.

 • Оригами – изработват се само чрез прегъване; конструират се във всички групи;

 • Отворени кутии - изработват чрез обработване на разгъвка чрез прегъване и рязане; конструират се в ІІ, ІІІ, ІV групи; с конкретни елементи се оформя възпроизвежданият обект;

 • Обемни изделия от отпадъчни кутии – чрез комбиниране се конструират модели на обекти като: влак, камион, автобус, чанта,…; оформят се с подходящи елементи според обекта който наподобяват, подходящи са за ІІ, ІІІ, ІV групи;

 • Изделия изработени чрез: прегъване, рязане, промушване, усукване,… комбиниране на технологични операции, необходими за възпроизвеждане на конструкцията на изделието; подходящи са за ІІІ и ІV групи;

 • Силуети на обекти – чрез комбиниране на определен вид и брой геометрични фигури и подреждане върху равнина се конструират наподобяващи фигури като: камион, мече, ...; игра “ Танграм “ – ІVгр.,

Линии. Функции на линиите.
Функциите на линиите в детската градина се свеждат до тяхното специализирано приложение при обработване на хартия и картон. За осъществяване на достъпна конструктивно-техническа дейност децата усвояват знания и съответни умения за два вида линии. Те са следните:
 прекъсвана – линия по която се извършва операцията прегъване;
 непрекъсната – линия по която се извършва операцията рязане.
Овладяването на знания за линиите започва във ІІ група при усвояване на умения за работа с разгъвки от картон от които децата конструират разнообразни изделия, като: шейна, кошничка, люлка и др. Те се научават да различават и назовават линиите, както и да изпълнява съответните действия и технологични операции.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница