Дипломация и международни отношения. Международна политика и сигурностДата17.07.2017
Размер33.4 Kb.
#25924
ТипДиплом

Дисциплина “Увод в международните отношения”, МО 2011-2012 уч.г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К О Н С П Е К Т

ПО
УВОД В

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ


 1. Науката за международните отношения като самостоятелна научно-изследователска дисциплина и изучаването й в България.

 2. Теоретични източници и концепции за възникването на науката за международните отношения.

 3. Международните отношения в историята на социално-политическата мисъл.

 4. Обект и предмет на международните отношения.

 5. Дипломация и международни отношения.

 6. Международна политика и сигурност.

 7. Връзка между вътрешна политика и външна политика, и дипломация.

 8. Международна система - историческа еволюция и динамика.

 9. Типове и структури на международни системи.

 10. Среда на системата на международни отношения.

 11. Субекти на международните отношения.

 12. Същност и роля на държавата като субект на международните отношения. Държавен суверенитет.

 13. Недържавни субекти на международните отношения.

 14. Цели и интереси в международните отношения.

 15. Формиране на нацията и държавата в Европа.

 16. Националнодържавен интерес.


Л И Т Е Р А Т У Р А:
Александров, Е.Речник по международни отношения. С., 2001

Виенската конвенция за дипломатическите отношения. В: Международни отношения. кн.4/1998, с.113-126

Борисов, О. И.Илиева, Ал. Драгиев. Универсални международни органи. С., 2009

Бонифас, Паскал, Съвременната геополитика. Основните разделителни линии. С., 2007

Бояджива, Надя, Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) – Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1, достъпен на интернет страница: http://www.jatsbulgaria.org/show.php?type=article&id=12&issue_id=1&head=3

Международните организации, сигурността на Балканитe и концепцията за мироопазването след 1990 г. - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2008, vol. 2, No 6, достъпен на интернет страница: http://www.jatsbulgaria.org/show.php?type=article&id=72&issue_id=6&head=2

Ваис, Морис, Международните отношения след 1945 г. С., 2004

Вайденфелд, В., Веселс, В. Европа от А до Я. Справочник по европейска интеграция.2002

Владимиров, Ив. Дипломатическо и консулско право. Ромина

Ганев, М. Специализираните организации в системата на организацията на обединените нации.С., 2005

Госийо, Жан-Франсоа. Власт и етнос на Балканите. С., 2004

Доурти, Дж. и Р. Пфалцграф-Младши. Теории за международните отношения. Общ преглед. В две части. С., 2004

Илиева, И., Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. С, 2005

Кисинджър, Хенри, Дипломацията. С.,1997

Кисинджър, Х.Политиката.С., 2002

Кожухаров, Йордан. Дипломати, консули, протокол. С., 2006

Купчан, Чарлс, Краят на американската ера. Външната политика на САЩ и геополитиката на ХХI век. С., 2004

Матеева, М., Тепавичаров, Хр. Дипломатически отношения на България 1878-1988. С., 1989

Машев, Димитър, Дипломатическо право. С., 1992

Мирчева Христина, Глобалната конфронтация в глобалната политика. История на международните отношения 1945 - 1995. С., 1999

Мир в разгара на войни. Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти. Под редакцията на Дейвид Карнет и Патрик Джеймс. С., 2001

Мухаев, Р.Т. Геополитика, Москва, 2007

Петев, Петьо, Европейската политика на САЩ след Студената война. С., 2001

Семов, М. Теория на политиката. С., 2000

Стефанов, Г. Теория на международната сигурност.С., 2005

Стефанов, Г. Външна политика. Дипломация, С.2009

Стефанов, Г., Видин, Бл. и др. Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия.С., 2001

Стефанов, Георги. Теория на международните отношения., С.2005

Фелтъм, Ралф Дж. Дипломатически наръчник, С., 1995

Фрийдман, Т. Светът е плосък. Кратка история на ХХІ век. С., 2006

Хинкова, Соня. Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа, С., 1998

Христакудис, Апостолос, Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция./история и съвременност/. С., 2002

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Ed. By Baylis, J.&Steve Smith, Oxford,2001

The Penguin Dictionary of International Relations by Evans, Graham and Jeffrey Newnham. London.1998

Boyadjieva, Nadia.“NATO on the Balkans: Patterns of Peace-keeping in the Post-Cold War Era (the Cases of Bosnia-Herzegovina and Kosovo)”. Sofia, 2003, 69 p. [достъпен на: www.nato.int/acad/fellow/01-03/boyadjieva.pdf

Burg, Steven, and Paul Shoup, The War in Bosnia and Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention, Armonk, NY: M.E.Sharpe, 1999

Hedley Bull, "The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics," Columbia Univ. Press, 1977

Michael Sullivan, "Theories of International Relations: Transition versus Persistence," Palgrave, 2001Jack Snyder, “One World, Rival Theories,” Foreign Policy, No. 145 (November/December 2004), pp. 52-63

гр.Пловдив, 2011 г.
ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц.д-р Надя Бояджиева

Е-майл адрес за контакт: nadiaboyadjieva@gmail.com


Преподавател: доц.д-р Надя Бояджиева


Каталог: paunov -> Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма „международни отношения юридически факултет
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма по „Международни отношения учебна 2012/2013 г. Средства за защита на правата на лица, принадлежащи към малцинства
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма по Международни отношения на Юридическия факултет проф д-р Ирена Илиева Учебна 2012/2013 г
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма по Международни отношения на Юридическия факултет доц д-р Ирена Илиева Учебна 2012/2013 г
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма „международни отношения учебна 2011/2012 г. Доц д-р Ирена Илиева
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма по „Международни отношения учебна 2011/2012 г проф д-р Ирена Илиева
Magistarska%20programa%20Mejdunadorni%20otnoshenia -> Програма международни отношения к о н с п е к т международноправни средства за борба срещу тероризма


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница