I. Общи положения


Преходни И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИстраница6/6
Дата21.05.2023
Размер80.5 Kb.
#117794
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6
Инструкция за атестиране на МУ - Варна -2015
Свързани:
LEI (1), Кардиогенен шок, iwankja
Преходни И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Оригиналните материали по атестирането се съхраняват в личните дела на членовете на академичния състав и преподавателите.


§2. Зам.-ректорът КРНИДСДО носи цялата отговорност за правилното организиране и провеждане на атестирането на академичния състав и преподавателите в МУ -Варна.
§4. Настоящата Инструкция за атестиране на академичния състав и преподавателите се издава на основание чл.30, ал.1 т.8 от ЗВО.
§5. Преминаването на лицата от академичния състав на намалено натоварване /непълно работно време/, съгласно чл.138 от КТ, в рамките на атестационния период, не променя сроковете и изискванията към подлежащите на атестация лица.
§6. Инструкцията за атестиране на академичния състав и преподавателите на МУ – Варна е приета на заседание на Академичния съвет /Протокол No 40/12.02.2015г./ и е неразделна част от Правилника за развитие на академичния състав на МУ - Варна.
§7. Промени в настоящата инструкция ще се извършват след внасяне на изменения от председателя на атестационната комисия по предложение на членовете й пред Академичния съвет на МУ-Варна.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница