Изискването за извършване на монтажни огневи работи на площадката по Част „Газоснабдяване, трябва да бъде съобразено с изискванията на глДата28.02.2022
Размер13.3 Kb.
#113357
ПАБ

5.5. Изисквания за ПАБ на строителната площадка
Изискването за извършване на монтажни огневи работи на площадката по Част „Газоснабдяване“, трябва да бъде съобразено с изискванията на гл. 8, Раздел II - Газоопасни работи от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Наредба по чл. 200, ал. 1 от ЗЕ).
За извършване на газоопасни работи се издават наряди по образец. Лицата, имащи право да издават наряди се определят със заповед от Строителя, съгласувано с Началника на района.
На лицата, отговорни за изпълнение на отделните газоопасни работи се дават отделни наряди, в които се посочват основните изисквания и мерки за осигуряване на правилното им и безопасно изпълнение.
Отговорност за осигуряване на необходимите средства за лична защита и тяхната изправност носи ръководителят на газоопасните работи. За извършване на врязването в съществуващия газопровод Строителят осигурява противопожарен автомобил и линейка в близост до площадката. Ръководителят на газоопасните работи е длъжен така да организира работата, че да може бързо да изведе работниците от опасната зона.
Лицето, отговорно за газоопасните работи, инструктира преди започването им работниците за необходимите мерки за безопасност при изпълнение на работите за необходимите мерки за безопасност при изпълнение на работите, посочени в наряда. Всеки инструктиран трябва да се подпише в книгата за наряд.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница