Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 26 април 2010 г. Председател г жа Катрин аштънДата24.10.2018
Размер158 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

8979/10 (Presse 90)

(OR. en)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3009—о заседание на СъветаВъншни работи

Люксембург, 26 април 2010 г.


Председател Г жа Катрин АШТЪН
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Заседанието на Съвета по външни работи включваше значителен компонент от областта на сигурността и отбраната, обусловен от участието на министрите на отбраната.

Съветът прие заключения относно Общата политика за сигурност и отбрана, обхващащи текущи въпроси и развития в областта на ОПСО, както и заключения относно морската сигурност, с които на върховния представител, заедно с Комисията и държавите-членки, се възлага да изработи възможности за стратегия за сигурност на световната морска област.

На съвместно заседание на министрите на външните работи и на отбраната Съветът обсъди по-нататъшното изпълнение на плана за действие за засилен ангажимент на ЕС в Афганистан и Пакистан и взе под внимание първия шестмесечен доклад за неговото изпълнение.

Съветът прие заключения относно Судан, Бирма/Мианмар и Киргизстан. Той изтъкна необходимостта от подготовка за периода след провеждането на референдума в Судан през следващата година и голямото значение на Всеобхватното мирно споразумение. Той настоя за мирен преход към демократична, гражданска и приобщаваща система на управление в Бирма/Мианмар и удължи с още една година срока на действие на ограничителните мерки на ЕС спрямо Бирма/Мианмар. Съветът изтъкна колко важно е в Киргизстан бързо да се възстанови общественият ред чрез реформирането на конституцията и подготовката за провеждане на демократични избори и заяви готовността си да подкрепя изпълнението на тези цели.

Съветът прие също набор от ограничителни мерки срещу определени лица и образувания в Сомалия в съответствие с процеса, протичащ в рамките на ООН.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА Error: Reference source not found

Афганистан Error: Reference source not found

Судан Error: Reference source not found

Бирма/Мианмар Error: Reference source not found

Киргизстан Error: Reference source not found

Стратегически дебат за разпределението на средствата на ЕС/отношенията на ЕС със стратегически партньори Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Бирма/Мианмар — ограничителни марки Error: Reference source not found

 • Сомалия — ограничителни мерки Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Операции на ЕС за управление на кризи — участие на трети страни Error: Reference source not found

 • Развиване на военните способности на ЕС Error: Reference source not found

 • Доклад от ръководителя на Европейската агенция по отбрана Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Антидъмпинг (стоманени въжета/кабели — съединителни елементи за тръби/тръбопроводи — тъкани от полиестерни влакна) Error: Reference source not found

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ

 • Присъединяване на Република Южна Африка към ревизираното Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 • Съвет на ЕИП Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Steven VANACKERE Министър на външните работи

Г-н Pieter DE CREM Министър на отбраната

Г н Olivier CHASTEL Държавен секретар по външните работи към министъра на външните работи, отговарящ за подготовката на председателството на ЕСБългария:

Г-н Николай МЛАДЕНОВ Министър на външните работи

Г-н Аню Ангелов Министър на отбраната

Чешка република:

Г н Jan KOHOUT Заместник министър председател и министър на външните работи

Г-н Martin BARTÁK Министър на отбраната

Дания:

Г-жа Lene ESPERSEN Министър на външните работи

Г-жа Gitte Lillelund BECH Министър на отбраната

Германия:

Г н Guido WESTERWELLE Министър на външните работи

Г-н Christian SCHMIDT Парламентарен държавен секретар към федералния министър на отбраната

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Г-н Jaak AAVIKSOO Министър на отбраната

Ирландия:

Г-н Dick ROCHE Министър на европейските въпроси

Г-н Tony KILLEEN Министър на отбраната

Гърция:

Г н Dimitris DROUTSAS Заместник-министър на външните работи

Г-н Evangelos VENIZELOS Министър на отбраната

Испания:

Г н Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Министър на външните работи и сътрудничеството

Г-жа Carmen CHACÓN PIQUERAS Министър на отбраната

Г-н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюзФранция:

Г н Bernard KOUCHNER Министър на външните работи и европейските въпроси

Г-н Hervé MORIN Министър на отбраната

Италия:

Г н Franco FRATTINI Министър на външните работи

Г-н Giuseppe COSSIGA Заместник-министър на отбраната

Кипър:

Г-н Andreas MAVROYIANNIS Постоянен представител

Г-н Louis TELEMACHOU Посланик, КПС

Латвия:

Г-н Māris RIEKSTIŅŠ Министър на външните работи

Г-н Imants LIEGIS Министър на отбраната

Литва:

Г н Audronius AŽUBALIS Министър на външните работи

Г-н Vytautas UMBRASAS Заместник-министър на отбраната

Люксембург:

Г-н Christian BRAUN Постоянен представител

Г-н Jean-Marie HALSDORF Министър на отбраната

Унгария:

Г н Péter BALÁZS Министър на външните работи

Г-н József BALI Заместник-министър, Министерство на отбраната

Малта:

Г н Tonio BORG Заместник министър председател и министър на външните работи

Г-н Chris SAID Парламентарен секретар по въпросите на потребителите, лоялната конкуренция, местните съвети и обществения диалог

Нидерландия:

Г н Maxime VERHAGEN Министър на външните работи

Г-н Eimert VAN MIDDELKOOP Министър на отбраната

Австрия:

Г н Michaеl SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпроси

Г-н Norbert DARABOS Министър на отбраната

Полша:

Г н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Г-жа Beate PEKSA-KRAWIEC Посланик, КПС

Португалия:

Г-н Luís AMADO Министър на външните работи

Г-н Augusto SANTOS SILVA Министър на отбраната

Румъния:

Г н Teodor BACONSCHI Министър на външните работи

Г-н Viorel OANCEA Държавен секретар по въпросите на отбраната

Словения:

Г н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Г-жа Ljubica JELUŠIČ Министър на отбраната

Словакия:

Г н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работи

Г-н Jaroslav BAŠKA Министър на отбраната

Финландия:

Г н Alexander STUBB Министър на външните работи

Г-жа Anne SIPILÄINEN Посланик, КПС

Швеция:

Г н Carl BILDT Министър на външните работи

Г-н Sten TOLGFORS Министър на отбраната

Обединено кралство:

Г-н Chris BRYANT Заместник-председател на управляващото мнозинство в Камарата на общините и парламентарен секретар

Баронеса Ann TAYLOR Парламентарен държавен секретар по въпросите на международната сигурност и отбраната

Върховен представител

Г-жа Catherine ASHTON Върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурностКомисия:

Г жа Кристалина ГЕОРГИЕВА Член

Г н Štefan FÜLE Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Заседанието на Съвета включваше значителен компонент от областта на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), обусловен от участието на министрите на отбраната.

Върховният представител Катрин Аштън председателства работна вечеря на министрите на отбраната, състояла се в неделя вечерта. Тя ги запозна с актуалното състояние на подготовката за създаването на службата за външна дейност и проведе неофициален обмен на мнения по този въпрос. Министрите продължиха обсъжданията относно организирането на тяхната работа в рамките на Съвета по външни работи, започнати по време на неофициалната им среща в Палма де Майорка. Министрите обмениха мнения и по актуалното състояние и бъдещото развитие на операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, а именно операция EUFOR Althea в Босна и Херцеговина, EU NAVFOR Atalanta и Мисията на ЕС за обучение в Сомалия.

Съветът взе под внимание доклада на ръководителя на Европейската агенция по отбрана до Съвета относно дейността на агенцията и прие заключения относно Общата политика за сигурност и отбрана и относно морската сигурност.

Заключения относно ОПСО: док. 8671/10.

Заключения относно морската сигурност: док. 8871/10.

По време на заседанието Съветът бе информиран от върховния представител за текущата работа, осъществявана заедно с Комисията, за укрепване на бързата реакция на ЕС при природни и причинени от човека бедствия в контекста на опита, натрупан при оказването на хуманитарна помощ след земетресението в Хаити.

В понеделник сутринта г-жа Катрин Аштън председателства заседание на управителния съвет на Европейската агенция по отбрана (EDA), проведено извън рамките на Съвета.Афганистан

На съвместно заседание на министрите на външните работи и на отбраната Съветът обсъди по-нататъшното изпълнение на плана за действие за засилен ангажимент на ЕС в Афганистан и Пакистан и взе под внимание първия шестмесечен доклад за неговото изпълнение. Към тях за неофициално обсъждане на военното и гражданското сътрудничество и на перспективите за по-нататъшното сътрудничество между ЕС и НАТО в Афганистан се присъедини генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен.Судан

Съветът обсъди бъдещото развитие и ролята на ЕС по отношение на Судан като изтъкна най-вече важността на по-нататъшното изпълнение на Всеобхватното мирно споразумение. Той прие следните заключения:

„1. Съветът приветства мирното до голяма степен провеждане на неотдавнашните избори като важна стъпка в прилагането на Всеобхватното мирно споразумение и поздравява суданския народ за активното му участие. ЕС изпрати една от най-големите си мисии за наблюдение, подчертавайки по този начин значимостта на това събитие в процеса на демократични промени в Судан.

2. Като отбелязва сложния характер на изборите, Съветът изразява загриженост във връзка със слабостите по отношение на спазването на международните стандарти и при преброяването на гласовете и обобщаването на резултатите, установени до момента от Мисията на ЕС за наблюдение на изборите. Съветът призовава властите на Судан своевременно да отстранят тези слабости, за да се подготвят за бъдещите процеси на гласуване, като вземат предвид препоръките в окончателния доклад на Мисията за наблюдение на изборите.

3. Съветът призовава всички органи, страни и други заинтересовани участници да спазват суданския избирателен закон и правните процедури за подаване на жалби във връзка с изборите, и да зачитат Кодекса за поведение и Декларацията относно общите ангажименти.

4. Съветът призовава страните да спазват изцяло Всеобхватното мирно споразумение (ВМС), да полагат всички възможни усилия за установяване на широка политическа основа с оглед на изпълнението на ВМС, спешно да се заемат с нерешените въпроси и да се въздържат от каквито и да било едностранни инициативи, които биха могли да дестабилизират този процес.

5. Съветът потвърждава отново неотменния ангажимент на ЕС да подкрепя цялостното изпълнение на ВМС, в това число провеждането на референдума в Абией, обществените допитвания в Южен Кордофан и Сини Нил и референдума относно самоопределението на Южен Судан през януари 2011 г.

6. Съветът насърчава всички заинтересовани страни в Судан да ускорят подготовката за общественото допитване и референдумите, както и за необходимите договорености за периода след това. Той подчертава, че е важно международната общност да възприеме съгласуван подход в този важен преходен етап. Във връзка с това ЕС ще си сътрудничи тясно с ключови международни и регионални партньори, в това число ООН, Африканския съюз и Междуправителствения орган по развитието, и подкрепя Групата на Африканския съюз за изпълнение на високо равнище, ръководена от бившия президент Табо Мбеки.

7. Съветът припомня неотменния си политически и финансов ангажимент в Судан, включително чрез помощ за развитие, в полза на суданското население. ЕС се ангажира да поддържа високо равнище на хуманитарна помощ в отговор на потребностите на място и настойчиво приканва всички страни да разрешат безпрепятствен достъп.

8. Що се отнася до положението в Дарфур, Съветът отчита постигнатия напредък в мирния процес от Доха под ръководството на главния посредник на АС/ООН Джибрил Басоле. Съветът насърчава всички страни, включително гражданското общество, да постигнат решителен напредък в периода след изборите по пътя към сключването на цялостно и всеобхватно мирно споразумение, което търси решение на същинските причини за конфликта.

9. Съветът припомня, че безнаказаността за най-тежките престъпления съгласно международното право е недопустима. Съветът изтъква отново подкрепата си за Международния наказателен съд и призовава правителството на Судан да сътрудничи изцяло с Международния наказателен съд в съответствие със задълженията си съгласно международното право.“

Бирма/Мианмар

Съветът проведе кратко обсъждане относно дългосрочния подход на ЕС към Бирма/Мианмар и прие следните заключения:

„1. Съветът потвърждава отново непоколебимия ангажимент на ЕС към народа на Бирма/Мианмар. ЕС остава основен донор за страната и има готовност да увеличи помощта си за народа на Бирма/Мианмар, за да подобри социално-икономическите условия в страната.

2. Съветът призовава властите на Бирма/Мианмар да предприемат мерки за осигуряването на мирен преход към демократична, гражданска и приобщаваща система на управление. Съветът подчертава, че политическите и социално-икономическите предизвикателства, пред които е изправена страната, могат да бъдат преодолени единствено чрез истински диалог между всички заинтересовани страни, в т.ч. етническите групи и опозицията.

3. Съветът изразява силната си загриженост, че обнародваните в началото на март закони относно изборите не осигуряват предпоставки за справедливи и честни избори, и отбелязва, че властите на Бирма/Мианмар все още не са предприели необходимите мерки, за да може насрочените по-късно през тази година избори да се превърнат в надежден, прозрачен и приобщаващ процес. Съветът отново отправя призив за освобождаването на политическите затворници и задържаните по политически причини лица, в това число Аун Сан Су Чжи.

4. Съветът смята за необходимо да удължи с още една година срока на ограничителните мерки, предвидени в действащото решение на ЕС. Съветът подчертава готовността си да преразгледа, измени или засили вече приетите мерки в зависимост от развитието на събитията на място. ЕС има готовност за положителен отговор при истински напредък в Бирма/Мианмар.

5. За да подпомогне постигането на необходимия напредък, ЕС е готов да продължи диалога с властите на Бирма/Мианмар и с всички други заинтересовани страни. ЕС възнамерява да изпрати проучвателна мисия в страната за провеждане на разговори на високо равнище с надеждата да се изгради доверие и да се подпомогне придвижването на политическия процес към постигане на набелязаните цели.

6. Съветът изразява силната си подкрепа за постоянните усилия на специалния пратеник на ЕС Пиеро Фасино и приканва властите на Бирма/Мианмар изцяло да му съдействат.

7. Съветът призовава настойчиво правителството на Бирма/Мианмар да засили диалога си с международната общност и да работи за мирен преход към демокрация. Той потвърждава отново подкрепата на ЕС за посредническата мисия на генералния секретар на ООН, приветства постоянния му личен ангажимент за по-нататъшен напредък на политическия процес и призовава властите на Бирма/Мианмар да сътрудничат ползотворно на ООН. ЕС ще продължава активно да подкрепя групата на приятелите на ГС на ООН и да обсъжда положението в страната, както и значението му за стабилността в региона, с ключови участници, в т.ч. АСЕАН и нейните държави-членки, Съединените щати, Австралия, Китай, Индия, Япония и Русия.

8. Съветът приветства изявлението на председателя на АСЕАН от 9 април 2010 г. по време на 16-ата среща на високо равнище, в което бе изтъкната значимостта на националното помирение в Мианмар и провеждането на свободни, честни и приобщаващи общи избори. Съветът приветства и изявленията на отделни членове на АСЕАН, както и на Япония, относно необходимостта да бъдат освободени всички политически затворници и задържани по политически причини лица, включително Аун Сан Су Чжи. ЕС очаква този въпрос да остане предмет на близък диалог с нашите партньори от АСЕАН и да бъде повдигнат отново по време на предстоящата министерска среща ЕС—АСЕАН през май в Мадрид.

9. Съветът приветства приемането на Резолюция 13/25 на Съвета на ООН по правата на човека и одобрява доклада за напредъка, представен от специалния докладчик на ООН г-н Куинтана. Той призовава властите на Бирма/Мианмар да си сътрудничат конструктивно с него и да се придържат изцяло към препоръките на ООН, като предприемат спешни мерки за прекратяване на нарушенията на международните норми в областта на правата на човека и хуманитарното право.“

Киргизстан

Върховният представител представи на Съвета актуална информация относно предприетите стъпки след неотдавнашните събития в Киргизстан и ръководи обсъждането на евентуални по-нататъшни действия на ЕС. Съветът прие следните заключения:

„1. Съветът внимателно проследи неотдавнашните събития в Киргизстан. Съветът изразява съжаление за загубата на живот и продължава да бъде загрижен за нестабилното положение в страната. Съветът оценява тясната и успешна координация между ЕС, ОССЕ и ООН в Киргизстан в периода непосредствено след вълненията.

2. Съветът подчертава колко важно е в Киргизстан бързо да се възстанови общественият ред под ръководството на демократично правителство, което изцяло спазва принципите на правовата държава и правата на човека. Съветът призовава временното правителство да спазва всички международни задължения и ангажименти на Киргизстан в това отношение.

3. Съветът приветства заявеното от временното правителство намерение да работи за реформиране на конституцията и да осигури бързо условия за провеждане на демократични избори. Съветът призовава временното правителство да вземе предвид съответните експертни становища на Службата за демократични институции и права на човека (ODIHR) и на Венецианската комисия при организирането на референдума за конституцията и на парламентарните избори, насрочени съответно за 27 юни и 10 октомври 2010 г.

4. Съветът очаква от временното правителство конкретни действия в посочените по-горе области и изразява готовност да подкрепи изпълнението на тези цели с мерки за помощ, включително в рамките на Стратегията на ЕС за Централна Азия.

5. ЕС ще продължи да следи внимателно обстановката в Киргизстан и ще координира своите действия със съответните международни организации и други международни участници.“

Стратегически дебат за разпределението на средствата на ЕС/отношенията на ЕС със стратегически партньори

По време на работния обяд като продължение на обсъждането, проведено на неофициалната среща тип Гимних в Кордоба, върховният представител ръководи стратегическо обсъждане на разпределението на средствата на ЕС в чужбина с оглед започването на процес на размисъл относно ролята на ЕС в световен мащаб и отношенията му със стратегически партньори.ДРУГИ ВЪПРОСИ

Сомалия

Съветът проведе кратък обмен на мнения преди подробното обсъждане на следващото заседание на Съвета по външни работи относно положението в Сомалия и значението на споразуменията със страните от региона за предаване за наказателно преследване на заподозрени в пиратска дейност, задържани от силите на операция EU NAVFOR Atalanta.Косово

Министърът на външните работи на Словакия Мирослав Лайчак информира накратко министрите за неотдавнашното си посещение в Косово, а върховният представител представи актуална информация за работата си по отношение на Косово.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Бирма/Мианмар — ограничителни марки

Съветът прие решение за подновяване на ограничителните мерки срещу Бирма/Мианмар за допълнителен срок от дванадесет месеца до 30 април 2011 г. поради липсата на подобрение в положението, свързано с правата на човека и отсъствието на съществен напредък по отношение на приобщаващия демократичен процес в страната, въпреки обнародването на нов избирателен закон и обявените от правителството на Бирма/Мианмар многопартийни избори, които да бъдат проведени през 2010 г.  С решението се изменя и списъкът, съдържащ лицата и предприятията, за които се прилагат тези мерки, за да се вземат предвид промените в правителството и другите официални органи на Бирма/Мианмар, както и в личното положение на засегнатите лица, и за да се актуализира списъкът на дружествата, контролирани от военния режим.

Ограничителните мерки включват забрана за продажба на оръжие на Бирма/Мианмар, замразяване на активите на лица, чиято дейност сериозно накърнява демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Бирма/Мианмар, както и забрана за влизането и транзитното преминаване на тези лица през територията на държава-членка на ЕС.

Сомалия — ограничителни мерки

Съветът прие решение относно ограничителни мерки срещу определени лица и образувания в Сомалия (док. 7907/10).

В решението е изложен списъкът на лицата и образуванията, обект на ограничителни мерки, който беше съставен на 12 април 2010 г. от комитета по санкциите, създаден съгласно резолюция 751 (1992) на Съвета за сигурност на ООН относно Сомалия. Въведени са ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да възпрепятстват или да блокират мирния политически процес, или тези, които заплашват със сила преходните федерални институции на Сомалия или Мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или региона.

Решението е и в изпълнение на резолюция 1916 (2010) на СС на ООН от 19 март 2010 г. за смекчаване на някои ограничителни мерки и задължения в рамките на режима на санкции, за да стане възможно доставянето на материали и техническа помощ от страна на международни и регионални организации и да се осигури навременното доставяне от страна на ООН на спешно необходима хуманитарна помощ.

Наред с това Съветът прие регламент, за да бъде гарантирано, че мерките, състоящи се в замразяване на активите на лицата и образуванията, включени в списъците, се прилагат еднакво от икономическите оператори в рамките на ЕС (док. 7903/10).

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Операции на ЕС за управление на кризи — участие на трети страни

Съветът упълномощи върховния представител да започне преговори за сключване на споразумения с Албания, Ангола, Аржентина, Австралия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Чили, Китай, Хърватия, Доминиканската република, Египет, бившата югославска република Македония, Индия, Япония, Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Сърбия, Южна Африка и Съединените американски щати за установяване на рамка за участието им в операции на ЕС за управление на кризи.

В момента в сила са пет рамкови споразумения за участие между ЕС и съответно Канада, Исландия, Норвегия, Турция и Украйна.

Развиване на военните способности на ЕС

Съветът взе под внимание доклад за напредъка в развитието на военните способности на ЕС и одобри изпращането му за сведение на НАТО (док. 8443/10).Доклад от ръководителя на Европейската агенция по отбрана

Съветът взе под внимание доклада на ръководителя на Европейската агенция по отбрана (док. 8585/10).ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Антидъмпинг (стоманени въжета/кабели — съединителни елементи за тръби/тръбопроводи — тъкани от полиестерни влакна)

Съветът прие регламенти: • за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия (док. 8460/10);

 • за изменение на Регламент 1001/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи от желязо или стомана с произход, inter alia, от Малайзия (док. 8080/10); както и

 • за изменение на Регламент 1487/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от Китай (док. 8278/10).

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ

Присъединяване на Република Южна Африка към ревизираното Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС

Съветът прие решение за одобряване на присъединяването на Република Южна Африка към ревизираното Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС (док. 7932/10).ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Съвет на ЕИП

Съветът одобри предварителния дневен ред за 33-тото заседание на Съвета на Европейското икономическо пространство (ЕИП), което ще се проведе в Брюксел на 10 май 2010 г., както и проекта за заключения на заседанието.

Обсъжданията ще се съсредоточат върху последствията на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за ЕИП и оценката на цялостното функциониране на споразумението за ЕИП.


ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5183 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

8979/10 (Presse 90)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница