Литература в VII клас за учебната 2023 2024 годинаPdf просмотр
страница1/3
Дата01.11.2023
Размер215.26 Kb.
#119129
ТипЛитература
  1   2   3
NVO VII BEL Model 2023-24 15092023


1
МОДЕЛ
НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА
1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на
резултатите от обучението на учениците
‒ диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;
‒ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
‒ използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.
2. Учебно съдържание:
Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Теми от учебното съдържание
1.
Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2.
Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3.
Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4.
Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5.
Думата като лексикално средство в текста
6.
Причастия. Деепричастие
7.
Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
8.
Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
9.
Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10.
Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11.
Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12.
Главни и второстепенни части в простото изречение
13.
Еднородни части и обособени части в простото изречение
14.
Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
15.
Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч


2
Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми, за V, за VI и за
VII клас.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница