Отговорете на въпроситеДата29.06.2022
Размер21.52 Kb.
#114727
Колоквиум copy
Свързани:
Колоквиум copy, 5555

Колоквиум №1 по Обща патология


Име и фамилия – Веселин Митев Фак. № МЕД21


Група 4та Дата 19.11.2021


Отговорете на въпросите: 1. Метаплазия – определение, видове, примери за непряка метаплазия, усложнения

 • Метаплазията е процес на превръщане

на една тъкан в друга, сродна на първата. Превръщането е възможно при тъкани от един и същ зародишен лист и е израз на адаптация на тъканите към променени условия. Видове – пряка и непряка метаплазия. Непряката металазия е характерна за епителната тъкан и възниква при пролиферация на камбиалните клетки от регенераторните зони и диференцирането им в нова посока. Наблюдава се най-често при хронично възпаление с нарушение на регенаторните способности на тъканта. Примери за непряка метаплазия са: превръшането на цервикалният цилиндричен епитал в многослоен плосък епител; цилиднричният ресничест бронхиален епител в моногослоен плосък вгровяващ; ларингеалният плосък епител във вроговяващ плосък; цилиндриянител епител на деболочревната лигавица или невроговяваият плосък епител на влагалището се превръща в многослоен плосък невроговяващ.Пряката метаплазия възниква при директна трансформация на съществуващите клетки и се наблюдава при съединителната тъкан 1. При кое заболяване се среща сагова и шункова слезка? Опишете макро и микроскопските промени

 • Амимоидоза на слезката. Макроскопско промени : значително увеличена слезка по пбем и тегло и получаване на восъчна плътност. При ами лоидоза от огнищен тип амилоидът се отлага в лимфните фоликули и на срез се виждат като сивобелезникави полупрозрачни възелчета. Микрискоски се виждат окръглени оцеветено огнища от амилоид в лимфните фоликули при незасегнатата червена пулпа. При дифузен тип амилоиодоза, амилоидът започва да се отлага в стените на синусите. Амилоидът се открива в червената пулпа при относително запазени лимфни фоликули и постепенно се образуват големи дифузни маси от амилоид. Амилоид се отлага и в централните артерии на Малпигиевите телца. Те притискат лимфните фоликули и така изглеждат атрофични. При срез повърхността при дифузната форма изглежда хомогенна, блестяща и сиворозова на цвят.


 1. Клинико-морфологични форми на некрозата

 • Има 4 вида некроза – коагулационна,казеозна,коликвационна и стеатонекроза.Коагулационната некроза е вид случайна клетъчна смърт,обикновено причинена от исхемия или инфаркт.Казеозната е разновидност на коагулационната некроза.При нея загиват тъкани и значителен брой гранулоцити,така че в тях се натрупват голямо количество липиди,които от своя страна подтискат лизозомалната протеолиза.Коликвационната некроза се характеризира с частично или пълно разтваряне на мъртвата тъкан и трансформация в течна вискозна маса.Стеатонекрозата най-често възниква след натъртвания и наранявания и представлява доброкачествено образувание
 1. Кои са причините за възникване на кафява индурация на белия дроб. Опишете макро и микроскопските промени

 • Кафявата индурация на белите дробове е резултат на хроничен венозен застой.При нея има уплътняване на паренхима и кафяво оцветяване заради разпад на еритроцитите извън съдовете и образуване на хемосидерин (кафяв пигмент). Микроскопски – в белодробните алвеоли се окриват множество сидерофаги и отлагане на хемосидерин в еластичните влакна на кръвоносните съдове.


 1. Прилики и разлики между процестите хиперплазия и хипертрофия

 • Хипертрофията е увеличаването на обема на дадена тъкан или орган, което се дължи само на разширяването на клетките.
  Хиперплазия е увеличаването на количеството на тъкан, в резултат на клетъчна пролиферация.
  Хипертрофията се провокира главно от повишено търсене, докато хиперплазията се провокира главно от прекомерна клетъчна стимулация.
  Хипертрофията е резултат от разрастване на клетките, докато хиперплазията е резултат от клетъчната пролиферация.
  Хипертрофията е резултат от увеличеното производство на протеини в клетките. Хиперплазията е резултат от пролиферацията на зрели клетки, водена от растежни фактори.
  Хипертрофията се проявява в постоянни клетки (неразделящи се, като скелет или сърдечен мускул), докато хиперплазия се проявява в лабилни или стабилни делящи се клетки.


 1. Какви допълнителни оцветявания за доказване на амилоид познавате?

 • луголов разтвор - амилоидът се оцветява червено-кафяво

 • прибавяне на 10% сярна киселина, цветът му става виолетов

 • хематоксилин и еозин - амилоидът се оцветява розово

 • метил-виолет - амилоидът показва метахромазия /розово-червено оцветяване, а околните тъкани се багрят виолетово/

 • крезил-виолет - метахромазия / розово-червено оцветяване на амилоида, а околните тъкани се багрят виолетово/

 • конгорот - амилоидът се багри оранжево-червено. При изследване с поляризационен микроскоп, оцветеният с конгорот амилоид свети в зелено.

 • калиев перманганат - силно намалява конгофилията на АА - амилоида, а тази на АL-амилоида не се променя. По този начин разграничаването на двата главни типа амилоид може да се извърши и на хистологичен срез.

 • тиофлавин S - при флуоресцентна микроскопия, свързаният с флуорохроматиофлавин S амилоид флуоресцира в жълто-зелено.
 1. Какви са механизмите по които се натрупва фибрионоид?

 • В междуклетъчния матрикс могат да се натрупат субстанции в резултат на различни патологични процеси. Тези субстанции представляват протеини или протеинови комплекси. Най-често в патологията се наблюдава натрупването на протеини, като фибриноид. Фибриноидът е описан като състояние, характеризиращо тежко увреждане на колагеновите влакна, които придобиват характерните за фибрина оцветителни свойства.

 • Към видове натрупване на фибриноид се отнасят:

 • -Натрупване на фибриноид от имунни комплекси

 • -Натрупване на фибриноид в съдовата стена след плазморагия

 • -Натрупване на фибриноид при действие на химични, физични и биологични агенти
 1. Разлики между апоптоза и некроза
 • Некрозата е вид клетъчна смърт поради външен причинител, докато апоптозата е вътрешен предварително определен процес на клетъчна смърт.

 • Защитните механизми и лекарства, прилагани за борба с причинителя, могат да предотвратят некрозата, докато нищо не може да предотврати апоптозата.
 1. Хиалиноза – определение, видове и примери

 • Определение - Хиалинозата е патология, при която хиалин (фибриларен протеин) се отлага в стените на кръвоносните съдове и съединителната тъкан под формата на плътни полупрозрачни маси. Хиалин, протеин, се състои от фибрин, плазмени протеини, липиди и имуноглобулини.

 • Физиологична хиалиноза - наблюдава се като физиологичен процес в съдовете на слезката. По-слабо се засягат съдовете в кожата, надбъбреците, панкреаса и матката. Със сигурност е установено, че степента на съдовата хиалиноза нараства с напредване на възрастта. Класически пример за физиологична хиалиноза са белите тела на яйчниците.

 • Патологична хиалиноза - развива се при различни болестни състояния. Засягат се различни органи. Хиалинът се натрупва главно в съединителната тъкан и в кръвоносните съдове.
 1. При какви условия може да се наблюдава мастна дегенерация в черния дроб? Опишете макро и микроскопските промени

 • Злоупотребата с алкохол е един от водещите причинители

 • Подлежащи заболявания – инсулинова резистентнист, захарен диабет,сънна апнея и др.

 • Нарушения в храненето и проблеми с теглото

 • Злоупотреба с лекарства
 • Макро и микроскопски промени - Макроскопси при стеатоза черният дроб е увеличен по обем и тегло, което достига до 2,5 кг. Капсулата му е гладка, лъскава и прозрачна. Консистенцията е мековата, а еластичността на тъканта е намалена. При разрез паренхимът има жълтокафяв цвят. Микроскопски, при обработен срез, се вижда, че в цитоплазмата на хепатоцитите има малки празни вакуоли. Това се нарича дребнокапчеста стеаноза. Когато вакулите се слеят в по-големи – среднокапчеста, а когато изпълнят цялата клетка – едрокапчеста.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница