П рофесионална гимназия по икономика – шуменДата25.02.2024
Размер65.43 Kb.
#120441
Тема 1 -12kl

П РОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА – ШУМЕН
бул. „Симеон Велики” № 62, тел. /факс 054 800 326
е-mail:
pgi_shumen@abv.bg URL: www.pgishumen.icon.bg

ТЕМА №1
Писмен изпит по „МАТЕМАТИКА“ ЗП


за XII клас самостоятелна форма на обучение

I част


На задачи от 1 до 14 посочете верния отговор.
1 зад. Ъгъл между не перпендикулярни права и равнина се нарича ъгълът между правата и:
А) произволна права от равнината;
Б) права от равнината, която минава през пробода на дадената права и равнината;
В) ортогоналната проекция на правата върху равнината;
Г) права, която е перпендикулярна на ортогоналната проекция на правата в равнината.


2 зад. Кое твърдение е вярно? Ако околните ръбове на пирамида са равни, то ортогоналната проекция на върха върху основата е:
А) центърът на вписаната окръжност в основата;
Б) центърът на описаната окръжност около основата;
В) някой от основните и върхове;
Г) не може да се определи.


3 зад. Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCM с връх M, чиято ортогонална проекция в основата е означен с O. За коя тройка от прави е в сила теоремата за трите перпендикуляра?
А) BM, BO и AB; Б) MC, AB и BO;
В) AO, AM и BC; Г) AB, OC и BM.


4 зад. Кое твърдение е вярно? Достатъчно условие за перпендикулярност на права и равнина е правата да е перпендикулярна на:
А) една права от равнината; Б) две прави от равнината;
В) всички прави от равнината; Г) две пресичащи се прави от равнината.


5 зад. Кое от посочените числа е най-голямо?
А) ; Б) ; В) ; Г) 1.


6 зад. Кое от посочените числа е най-малко?
А) 1; Б) ; В) ; Г) .


7 зад. След опростяване на израза (a>0) се получава:
А) ; Б) ; В) ; Г) .


8 зад. Реалните корени на уравнението са:
А) 0; 2; Б) 0; В) 2; Г) няма реални корени.


9 зад. Ако x и x са корени на уравнението 2x - 3x – 2 = 0, то стойността на израза
е:
А) 6; Б) ; В) 3; Г) -3.


10 зад. Кое от посочените уравнения има два положителни корена?
А) ; Б) ;
В) ; Г) .


11 зад. Решенията на неравенството са:
А) (9,+ ; Б) ; В) ; Г) .


12 зад. Числата -1 и 3 са корени на :
А) ; Б) ;
В) ; Г) .


13 зад. Намерете обема на прав кръгов конус, ако има радиус на основата 5 cm и образуваща 13 cm.
А) 100π; Б) 150π; В) 200π; Г) 300π.


14 зад. В правoъгълен паралелепипед основните ръбове са 8 cm и 6 cm, а околният ръб е 5 cm. Намерете диагонала на паралелепипеда.

А) 125; Б) ; В) ; Г) 25.


II част


Запишете отговорите на задачи 15 и 16


15 зад. В правилна четириъгълна пирамида основният ръб е 4см, а околният ръб е 3см. Oбемът е:…………………….


16 зад. Сборът на най-малката и най-голямата стойност на функцията f(x) = -x + 4x -3, при x е:………………………………..


Запишете пълните решения с необходимите обосновки на задачи от 17 до 20


17 зад. Височината на прав кръгов цилиндър е 7 см, а лицето на околната му повърхнина е 70 см2. Намерете лицето на повърхнината и обема на цилиндъра.


18 зад. Решете уравнението

.


19 зад.Решете неравенството


.


20 зад. Пресметнете стойността на израза


при и .
Учител: Директор:
Данка Ангелова Бистра ВАЦОВА

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница