План на комисията за здравно образованиеДата13.09.2023
Размер15.79 Kb.
#118647
План-здр.образование

План
на комисията за здравно образование
при ЕГ‘’ Васил Карагьозов” – гр. Ямбол
за учебната 2022/2023 година
Основна цел:
Да се формират знания , умения и навици на учениците за съхраняване на здравето им – основа за физическа, духовна и социална реализация. Да се изгради екологична култура . Учениците да се запознаят с различни по вид превенции и начини за възприемане на хората в неравностойно положение като част от обществото .
Приоритети:

  1. Превенция на СПИН, полово предавани болести и наркомания

  2. Усвояване на здравни познания и грижа за здравето

  3. Екологично възпитание

Дейности по приоритетите:
1.Превенция на СПИН, полови болести и наркомания

- Съвместна работа на ученици, педагози и педагогически съветник, която е свързана с превенция на наркотичната зависимост .


Отговорник : педагогически съветник, класните ръководители, УС
Срок: постоянен
-Във връзка със световния ден на борба със СПИН да се проведат беседи и да се изготви подходяща презентация относно заболяването и неговата превенция, която да даде достатъчно информация на учениците за начините по които да запазят своето здраве.
Отговорник : учителя по биология
Срок : декември

  • Във връзка с превенцията на наркоманията и ППБ да се набавят материали – презентации, статии, информация в социалната мрежа и да се даде възможност на учениците да осмислят последствията от рисково поведение.

Отговорник : учителя по биология, медицинското лице
Срок : април
2. Усвояване на здравни познания и грижа за здравето
- Задълбочаване на знанията на учениците за устройството на човешкото тяло, функцията на отделните органи и системи. Да се запознаят със заболяванията, които са описани в учебното съдържание и да разширят познанията си чрез разговор с медицинското лице, интернет и статии в медиите.
Отговорник: учителя по биология, медицинското лице
Срок : постоянен

  • Да се формират знания относно различни генетични и вродени заболявания и да се проведе беседа за отношението ни към хора в неравностойно положение .

Отговорник : учителя по биология и медицинското лице
Срок : декември
-Да се повиши физическата дееспособност на учениците с цел подобрение на здравето и физическото им развитие чрез спортна дейност ф часовете по физическа култура, спортни състезания, турнири,екскурзии и излети
Отговорник : преподавателите по ФВС и класните ръководители
Срок : постоянен

  • Да се актуализират здравните кътове ‘’ Актуална здравна просвета ‘’ на информационното табло.

  • Да се организира среща на учениците с работещи в ДПС на РДВР Ямбол

Отговорник : учителя по биология и медицинското лице
Срок : февруари
-Във връзка с международни дни за борба тютюнопушенето, алкохола и наркотиците, да се подберат изяви (викторини,изложби,фотосесии )
Отговорник : педагогически съветник,медицинско лице, учителя по биология
Срок : постоянен
3.Екологично възпитание
-В часовете по химия, география и биология , да се работи за осъзнаване на личната отговорност на всеки ученик за запазването на околната среда. Да се включват ученици в програми свързани с подобряване на интериора в училище и училищния двор.
Отговорници : преподавателите по химия,физика,биология и география
Срок : постоянен
Изготвил : Ралица Василева

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница