Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитаниестраница1/10
Дата22.06.2023
Размер48.76 Kb.
#118130
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Същност на възпитанието

Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитание.


Разработил: Елия Сергеева Пенчева

Понятието „възпитание” е едно от най-използваните. То е целенасочен процес на въздействие на социализация на личността, то е сложно взаимодействие между възпитателя и възпитаника. Възпитанието е целенасочено, продължително, многостранно взаимодействие на дейността на възпитаника с всички фактори за социално влияние, с цел формиране у възпитаника на възпитателен облик, съответстващ на общочовешките добродетели.


Възпитанието, най-общо, може да бъде определено като целенасочено многостранно взаимодействие на възпитавания, с факторите за възпитателно влияние, с цел формиране възпитателен облик, съответстващ на общочовешките възпитателни ценности и предпочитанията на индивида. Като обществено явление, възпитанието е съществен елемент на всяка социална система, която се подчинява на закономерностите на общественото развитие. Възпитанието осъществява взаимовръзка с други социални явления, оказва им влияние и търпи влияние от тях. Същността на възпитанието като социално явление е преди всичко в организираното предаване от едно поколение на друго, постиженията на възпитателната практика. Първоначално възпитанието се проявява, като обществена дейност при формирането на индивида в семейството, рода, обществото. С натрупването на социален опит от човечеството тази дейност постепенно се усложнява и се достига до нейното обособяване, като относително самостоятелна наука. Като социално явление, възпитанието изпълнява специфични функции:

  1. Предаване възпитателния опит на човечеството;

  2. Осигуряване на приемственост между общочовешките и възпитателни ценности на обществото;

  3. Възпитанието изразява културното и възпитателно развитие на всяка нация;

  4. Възпитанието е основен фактор за социално формиране на подрастващите поколения.

Възпитателният процес е вид педагогически процес, изразяващ процесуалната страна на възпитателната дейност, т.е. придвижване напред на възпитателния облик, на личността, в резултат от определени възпитателни действия. Понятието възпитателен процес най-пълно изразява същността на възпитателната дейност. Възпитателният процес е въздействие на възпитателя върху възпитаника, процес на взаимодействие между тях, взаимодействие между възпитателните форми и възпитаника. Различно е отношението към структурата на възпитателния процес. Обикновено се разграничават 3 основни етапа, логически свързани помежду си. По същество те разкриват пътя на формиране на възпитателния облик на личността. На тази основа условно могат да бъдат разграничени следните етапи на възпитателен процес :
1.Формиране на представи, понятия, възгледи;
2.Формиране на чувства и емоции, убеждения у възпитаника;
3.Формиране на умения и навици за правилно поведение и на привички въз основа на формираните у възпитаника убеждения, умения и навици на поведение.
Тези етапи на възпитателен процес са относително самостойни, често преливащи един в друг.  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница