Приложение 1 3 а б о л я в а н и я, противопока3ани 3а работа по специалноститеДата22.12.2018
Размер16.15 Kb.
#109355
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
3 А Б О Л Я В А Н И Я,

ПРОТИВОПОКА3АНИ 3А РАБОТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

КОРАБОВОДЕНЕ”, “КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ”, “ЕЛЕКТРО-ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА” И “КОРАБНА РАДИОЕЛЕКТРОНИКА”

1. Вътрешни болести: язвена болест; състояние след прекаран епиде-мичен хепатит, следхепатитни синдроми, хронични хепатити; урулити-азис.

2. Тежки невралгични заболявания, които водят до значителни нару-шения на двигателните функции: дисеминарна склероза, паркинсонизъм, атетизъм и други екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопа-тия, травмени увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреждания на централната и периферната нервна сис-тема след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.

3. Психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с шизо-френичен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъс-нато протичаща шизофрения: циклофрения - алтернантно и хронично про-тичане, чести психотични фази, епилепсия - изразена епилептична промя-на на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказа-на истинска параноя, травматични други енцефалопатии с тежки характе-рови и интелектуално-мнестични промени.

4. Открити форми на туберкулоза.

5. Абсолютна и практическа двустранна слепота и прогресираща диа-бетна ретинопатия.

6. Неизлечимо намаление на слуха и в двете уши.

7. Далтонизъм, късогледство - визус (зрителна острота):

- за специалността “Корабоводене” - над 1,0;- за специалността “Корабни машини и механизми” - над 0,8.

8. Дефекти на говора и тежка парализа или пареза на говорните ор-гани: аномалии на гласопроизвеждането, тежко заекване или спазми на го-ворните органи.

9. Тежки заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система, опорно-двигателния апарат и доказани алергични заболявания.

10. Некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат; тикове на пишещата ръка или други увреждания, които пречат на писането.

11. Стоматологични заболявания.

12. Хирургични заболявания.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница