Ръководство за употреба и поддръжка


ОПАСНОСТЗабранено е използването на мотоциклетаPdf просмотр
страница6/21
Дата28.03.2024
Размер7.85 Mb.
#120828
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
dz-c287-dz-c288-generator-benzina-bgsemnat
ОПАСНОСТ
Забранено е използването на мотоциклета
от деца или лица с двигателни увреждания,
лица с ограничени умствени, сетивни или
психически способности или лица, които
не са запознати с инструкциите в това
ръководство.


6
www.detoolz.ro
www.detoolz.ro
BG
BG
ОПАСНОСТ
Не позволявайте на деца и други неупъл-
номощени лица да влизат в работната зона.
Работете внимателно – ако сте разсеяни,
може да загубите контрол и това може да
доведе до инциденти.
Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и други необучени лица.
ВНИМАТЕЛЕН
НЕ претоварвайте генератора!
Не насилвайте генератора. Използвайте го правилно, както е указано в това ръководство.
Правилно използваният генератор ще свърши своята работа безопасно и с качеството, за кое- то е проектиран.
Не използвайте инструмента, ако превключва- телят му не работи. Неконтролируем инстру- мент е опасен и трябва да бъде поправен не- забавно.
ИНФОРМАЦИЯ
Незабавно сменете повредените или
дефектни компоненти. Използвайте само
оригинални резервни части за тази цел.
Всеки неоторизиран ремонт с неподходящи
части ще анулира вашата гаранция.
Когато свикнете да използвате продуктите,
НЕ
се отнасяйте повърхностно към строгите
правила за безопасност в това ръководство.
Не използвайте аксесоари или консума- тиви, които не са препоръчани от произ- водителя. Използването на аксесоар, който не е препоръчан от производителя, може да доведе до сериозно нараняване. Самият факт, че аксесоарът може да бъде прикрепен или използван с този продукт НЕ означава, че е безопасен за употреба.
Преди всяка употреба проверявайте генерато- ра за пукнатини, повреди или прекомерно из- носване, което може да доведе до разхлабване на частите.
Ако генераторът или аксесоарът не е под ръка, не трябва да го използвате, без да идентифи- цирате повреда и, ако е необходимо, да се на- месите, за да поправите или замените засегна- тите части.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница