“Влас ойл – Св. Влас“. Цел на заявеното използване на водите: Други целиДата19.10.2018
Размер23.2 Kb.
#91662

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “Влас ойл“ ООД гр. Св. Влас, за водовземане на подземни води от тръбен кладенец – ТК Влас ойл – Св. Влас“.1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели (миене на автомобили).

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00000К2034

Горнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

Тръбен кладенец – ТК “Влас ойл – Св. Влас “, с дълбочина 34,0м, намиращ се в ПИ № 11538.2.35 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, община Несебър, област Бургас.

11538

4. Място на използване на водите, населено място

За нуждите на автомивка, собственост на “Влас ойл“ ООД гр. Св. Влас, намиращ се в ПИ № 11538.2.35 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, община Несебър, област Бургас.
ЕКАТТЕ 11538

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Ср.денон. дебит: 0,086 л/сек

Максимално водно количество: 0,4 л/сек Максимално експлоатационно понижение:

Sмакс.доп. = 3,65 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласували:

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.................................................

Н – к отдел ”Р”: инж. М. Петров .......................................................

Изготвил: инж. Р. Несторова, гл. експерт ”Р”.................................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница