Задача : Напишете програма, която генерира и отпечатва всички комбинации с повторение на k елемента над n-елементно множество. Ако n еДата15.11.2023
Размер5.69 Kb.
#119293
ТипЗадача
D LLMSDOCS COURSES 50722 FILES 229761 ЗАДАЧИ

Задача 1: Напишете програма, която генерира и отпечатва всички комбинации с повторение на k елемента над n-елементно множество.
**Ако n е 3 (1, 2, 3) и k е 2, то искате да намерите всички комбинации от по 2 числа, като може да се случи да има комбинации като (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3) и т.н.


Примерен вход: n = 3 к = 2
Примерен изход: (1 1), (1 2), (1 3), (2 2), (2 3), (3 3)


Задача 2: Нека е дадено множество от символни низове. Да се напише програма, която генерира всички подмножества съставено от k на брой символни низа, избрани измежду елементите на това множество. Стринговете да могат да се въвеждат от клавиатурата.


Примерен вход:
strings = {'test', 'rock', 'fun'}
k = 2
Примерен изход:
(test rock), (test fun), (rock fun)


Задача 3: Даден е масив с цели числа и число N. Напишете програма, която намира всички подмножества от числа от масива, които имат сума N.


Задача 4: Даден е масив с цели числа. Напишете програма, която проверява дали в масива съществуват едно или повече числа, чиято сума е N.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница