Задача за курсова работа. Да се състави релационна схема на таблиците. Да се създаде име на база по следния начинДата12.04.2017
Размер69.97 Kb.
#19025
ТипЗадачаСУ “Св. Климент Охридски”

фак. “Математика и информатика”

студент:

спец. “Информатика и информационни технологии”

група. СОФИЯ

XX

преподавател: ас. Ридван Исуфов
София

2006 г.Задача за курсова работа.

  1. Да се състави релационна схема на таблиците.

  2. Да се създаде име на база по следния начин – SDK_SOFIA_N_XX_Ime_IPF_Access_2006.mdb

  3. Да се създадат таблици с подходящи имена и полета

3.1. Да се опишат всички дейности за създаване на таблиците, полетата, свойствата и стойностите в подходящо подредени групи от свойства.

  1. Да се създаде форма изглеждаща по следния начин

4.1. Да се опишат всички дейности за създаване на формата, контролите (обекти) със съответните свойства, стойности и събитияРЕЛАЦИОННА СХЕМА НА ТАБЛИЦИТЕОписани на всички дейности свързани със създаване на таблици
(полета, свойства и стойности)

Таблица – T1_Specialnosty

Поле – ID_T1_ Specialnosty

Field Name: [ID_T1_ Specialnosty]

Data Type: [AutoNumber]General
Field Size: [Long Integer]

New Values: [Increment]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]


Поле – SpecialnostyField Name: [Specialnosty]

Data Type: [Text]General
Field Size: [60]

Caption: [Специалност]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]Таблица – T1_Predmety

Поле – ID_T1_ Predmety
Field Name: [ID_T1_ Predmety]

Data Type: [AutoNumber]General
Field Size: [Long Integer]

New Values: [Increment]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]


Поле – PredmetyField Name: [Predmety]

Data Type: [Text]General
Field Size: [60]

Caption: [Предмети]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]
Таблица – T1_Imena_PF

Поле – ID_T1_ Imena_PF

Field Name: [ID_T1_ Imena_PF]

Data Type: [AutoNumber]General
Field Size: [Long Integer]

New Values: [Increment]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]


Поле – Imena_PFField Name: [Imena_PF]

Data Type: [Text]General
Field Size: [30]

Caption: [Име, Презиме и Фамилия]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]Таблица – T2_Predmety

Поле – ID_T2_ Predmety
Field Name: [ID_T2_ Predmety]

Data Type: [AutoNumber]General
Field Size: [Long Integer]

New Values: [Increment]

Indexed: [Yes (No Duplicates)]

Field Name: [ID_T1_Specialnosty]

Data Type: [Number]General

LookUP
Field Size: [Long Integer]

Caption: [Специалност]

Indexed: [Yes (Duplicates OK)]

Display Control: [Combo Box]

Row Source Type: [Table/Query]

Row Source: [T1_Specialnosty]

Bound Column: [1]

Column Count: [2]

Column Widths: [0]

Field Name: [ID_T1_Predmety]

Data Type: [Number]General

LookUP
Field Size: [Long Integer]

Caption: [Предмет]

Indexed: [Yes (Duplicates OK)]

Display Control: [Combo Box]

Row Source Type: [Table/Query]

Row Source: [T1_Predmety]

Bound Column: [1]

Column Count: [2]

Column Widths: [0]


Таблица – T3_Ocenky

Поле – ID_T2_Predmety
Field Name: [ID_T2_Predmety]

Data Type: [Number]General

LookUP
Field Size: [Long Integer]

Caption: [Предмет]

Indexed: [Yes (Duplicates OK)]

Display Control: [Combo Box]

Row Source Type: [Table/Query]

Row Source: [Show Table

1. T1_Specialnosty

2. T1_Predmety

3. T2_Predmwty


Field: [ID_T2_Predmety]

Table: [T2_Predmety]

Show: [Yes]
Field: [ Expr1: T1_Specialnosty!Specialnosty & " - " & T1_Predmety!Predmety]

Show: [Yes]

]

Bound Column: [1]Column Count: [2]

Column Widths: [0]
Поле – ID_T1_Imena_PF
Field Name: [ID_T1_Imena_PF]

Data Type: [Number]General

LookUP
Field Size: [Long Integer]

Caption: [Име, Презиме и Фамилия]

Indexed: [Yes (Duplicates OK)]

Display Control: [Combo Box]

Row Source Type: [Table/Query]

Row Source: [T1_Imena_PF]

Bound Column: [1]

Column Count: [2]

Column Widths: [0]

Поле – Ocenka
Field Name: [Ocenka]

Data Type: [Number]General
Field Size: [Single]

Format: [Fixed]

Caption: [Оценка]

Validation Rule: [>=2 And <=6]

Validation Text: [Некоректна оценка!]

Indexed: [Yes (Duplicates OK)]ФОРМА – Курсова работа – СДК, СОФИЯ, 2006 - № ХХ Име – ИПФ

Обект (контрол) – Combo0

Обект (контрол) – Combo2

Обект (контрол) – Subform/Subreport
Каталог: Members
Members -> Starterass
Members -> Представяне и използване на знания с помощта на продукционни правила в системата guru
Members -> Уважаеми колеги
Members -> Книга на България и не подлежи на коментар. При съкращаването на текста имайте предвид
Members -> Министерство на околната среда и водите
Members -> Сив жерав Обикновен жерав, турна, кокор Grus grus
Members -> Книга на б-я (1985) Нанкинов и кол. (1997)
Members -> Chairman филип гунев deputy Minister of Interior
Members -> Въвеждане (четене) на данни в clips


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница