Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)Дата23.07.2016
Размер27.87 Kb.
#1544
Изисквания за оформяне на доклада

ГОДИШНИК НА ТУ – ВАРНА, СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, 2015 г.


заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
заглавие на доклада (на английски) (14 pt Times New Roman, Style TitleB)

Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Резюме: Резюме на български език. Резюмето, в обем до 10 реда, трябва да съдържа най-важната информация от материала. Моля, използвайте обикновен текст, като избягвате цитирания и символи. (10 pt Times New Roman, Style AbstractA)

Ключови думи: Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5) , подредени по азбучен ред и отделени със запетаи. (10 pt Times New Roman, Style KeywordsA)

Abstract: Резюме на английски език. (10 pt Times New Roman, Style AbstractA)

Keywords: Ключови думи на английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени със запетаи. (10 pt Times New Roman, Style KeywordsB)І. ВЪВЕДЕНИЕ (12 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)

Тези указания са написани на MS Word 2007 и записани като “Word 97-2003 Document”. Може да използвате и други версии на Microsoft Word. Размерът на страницата е А4. Обемът на доклада не трябва да бъде по-голям от 6 страници, включително резюметата и фигурите Полетата на страницата са както следва: Top – 2,5cm, Bottom – 2,5 cm, Left – 2,5 cm, Right – 2,5 cm. Настоящият документ може да се използва като образец при оформянето на пълния текст на материала. Може да въвеждате текста директно върху разделите на настоящия файл или да вмъкнете текста от друг файл (Edit | Paste Special | Unformatted Text), използвайки направеното форматиране.

(12 pt Times New Roman, Style BodyA)
ІІ. ОСНОВЕН ТЕКСТ (12 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)


  1. Подзаглавие (12 pt Times New Roman, Style SUBTITLEB)

Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. (12 pt Times New Roman, Style BodyA)

  1. Подзаглавие (12 pt Times New Roman, Style SUBTITLEB)

Основен текст на статията.

  1. BulletsA: (12 pt Times New Roman, Style BulletsA)

  2. BulletsB; (11 pt Times New

  3. Roman, Style BulletsA + Tab)

  4. BulletsB;

  5. BulletsA;

  6. BulletsA.

Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. (12 pt Times New Roman, Style BodyA)

Фигура 1. Надпис под фигура (11 pt Times New Roman, Style Figure)

Таблица 1. Надпис над таблица (11 pt Times New Roman, Style Table)

Фигурите и графиките трябва да се виждат ясно при черно-бял печат.

Формулите трябва да бъдат номерирани последователно в скоби разположени в дясно на реда както е показано при формула (1). Може да се използва Microsoft Equation Editor.

(1)

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (12 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)

Резултати и изводи. Доклада е в размер до 6 страници! (12 pt Times New Roman, Style BodyA)


ЛИТЕРАТУРА: (10 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE LITERATURE)

[1]. Schubert E., Light-Emitting Diodes. New York, Rensselaer Polytechnic Institute, 2006. (10 pt Times New Roman, Style Literature_number)

[2]. Steel D., Guenther B., Encyclopedia of modern optics, five-volume set. Riverport Lane, Elsevier Academic press, 2004.

[3]. Ангелов. А., Заглавие. ТУ - Варна, 2009.


За контакти: (10 pt Times New Roman, Style Contacts)

Иван Иванов Иванов, студент в спец. МТТ при МТФ на ТУ- Варна, ул. „ Студентска” № 1, e-mail: i_ivanov@abv.bg;Научен ръководител: Посочете ако имате такъв и контактите за него.Допълнителнa информация:

Участниците трябва да спазват посочения краен срок за подаване на форма за участие – 22.02.2015 – 24:00 ч.

Заявките за участие заедно с докладите се попълват и изпращат на http://ssc.tu-varna.bg/ до посоченият краен срок.

На всички, които са изпратили заявки за участие ще им бъде върнат отговор за потвържение за участието; за необходимост от направата на корекции или за недопускане в СНС 2015.

Регистрационната форма се подава за доклад, като трябва да съдържа информация за всички автори.

Доклади с повече от двама автори няма да бъдат допуснати до участие.

Докладите, които НЕ са оформени според посочените изисквания няма да бъдат приемани!Всеки участник има право на не повече от 3 доклада.

Оформеният, според изискванията доклад да бъде представен на хартиен и дисков носител (CD диск) при регистрацията в деня на Сесията. Регистрацията ще се състои във фоайето на Машитен факултет от 9:00 до 10:00 ч. на 2 април 2015 год.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница