Заседание от 5 май 2010 г. Кфн взе следните решенияДата10.10.2017
Размер9.98 Kb.
#32092
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1303 София, ул. “Шар планина” 33 тел./факс 829 43 18, тел. 9404793С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На свое заседание от 5 май 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 43 428 900 лева, разпределени в  43 428 900 броя обикновени акции с номинална  стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.


2. Издава одобрение на ЗБ „Ариста брокери” ООД, гр. София, за извършване на дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на територията на Испания, Румъния, Гърция, Австрия, Италия, Франция, Чешка Република, Унгария, Полша, Белгия, Дания и Нидерландия. ЗБ „Ариста брокери” ООД, гр. София, ще може да извършва дейност при условията на право на установяване на територията на Германия. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на приемащите държави членки за намерението на брокера да извършва дейност на техните територии.
3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Ангелина Пампорова и на Владислав Аврамов.

5 май 2010 г. Връзки с обществеността
Каталог: download -> BIG
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
BIG -> Доклад за дейността на „ булгериън инвестмънт груп адсиц, гр. София през третото тримесечие на 2010г
BIG -> Отчет за дейността на „булгериън инвестмънт груп адсиц, гр. София за първото тримесечие на 2016 г
BIG -> Доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
BIG -> Отчет за дейността на „булгериън инвестмънт груп адсиц, гр. София за шестмесечието на 2017 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница