/27. 04. 2012 г. Уважаеми дами и господаДата21.12.2017
Размер40.46 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

93-00-200(15)/27.04.2012 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения относно процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт”, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2012-0023.
ВЪПРОС № 1: В тръжната документация за Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт” е написано

Спирачна система – налични ASR/ABS (EBS) системи.Молим за вашето потвърждение, че изискването е изпълнено при наличието едновременно на ASR и ABS системи , а системата EBS е само опция.

ОТГОВОР № 1: Изискването е изпълнено при наличието едновременно на ASR и ABS системи , а системата EBS е опция.

ВЪПРОС № 2: По Приложение № 9 – за година на реализираната продажба се взема годината на сключения договор или тази на реалната доставка на превозните средства?

ОТГОВОР № 2: Съгласно Приложение № 9 участниците трябва да посочат изпълнени договори за продажба на нови автобуси, отговарящи на изискванията на EURO 4 / EURO 5 или еквивалентни. В този смисъл посочените в приложението договори трябва да са изпълнени, което означава, че доставките на автобусите предмет на посочените договори трябва да са направени. За година на реализираната продажба се взема годината на реалната доставка на превозните средства.

ВЪПРОС № 3: Имайки предвид факта, че допълнителното оборудване се доставя за целия лот по обособени позиции І и ІІ и има обща цена, задължително ли е да се посочват единични цени за всеки един компонент от него?

ОТГОВОР № 3: Задължително е да се посочат единични цени за всеки компонент от допълнителното оборудване.

ВЪПРОС № 4: Какво става ако участник даде нереалистичен срок за доставка на резервни части след доставката на автобусите напр. – 50 години? Кой срок се счита за реалистичен и как се доказва той?

ОТГОВОР № 4: Тъй като „срокът за доставка на резервни части след доставката на последния автобус” е включен в методиката за оценка за него се прилага разпоредбата на чл. 70 от ЗОП.
ВЪПРОС № 5: Приложения № 7, 10 и 11 – в кой плик трябва да бъдат поставени?

ОТГОВОР № 5: Посочените приложения се поставят в плик №1 „Документи за подбор”. Също така Приложение № 7 се представя в случай че участникът ще ползва подизпълнител при изпълнение на предмета на поръчката.

ВЪПРОС № 6: Препоръките от клиента към Приложение № 9 не е упоменато, дали трябва да са копие или оригинал?

ОТГОВОР № 6: Препоръките към Приложение № 9 могат да бъдат оригинал или заверени от участника копия, преведени на български език.

ВЪПРОС № 7: Един и същи документ ли се има предвид под: сертификат ЕО типово одобрение и сертификат ЕС одобрен тип превозно средство?

ОТГОВОР № 7: Да.

ВЪПРОС № 8: Изискване към участниците в процедурата: “8.12.2. Участниците трябва да са реализирали продажби на нови нископодови автобуси общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.): …. по втора обособена позиция – най-малко 70 (седемдесет) броя нови нископодови автобуси, отговарящи на изискванията на EURO 4 / EURO 5 или еквивалентни, от същата категория и клас, която оферират (без да се включват микробуси) и притежаващи издаден сертификат за ЕС одобрен тип превозно средство, издаден от компетентен орган;“

В тази връзка моля за Вашето разяснение относно следното:            Ако (а) участникът в процедурата е търговско дружество, 100% от капитала на което е собственост на чуждестранно дружество, и (б) чуждестранното дружество – едноличен собственик на участника е производител на оферираните от участника автобуси, и (в) чуждестранното дружество – едноличен собственик на участника отговаря на посоченото по-горе изискване за реализирани продажби, и (г) участникът не отговаря на посоченото по-горе изискване за реализирани продажби, счита ли се, че участникът в процедурата отговаря на изискването за реализирани продажби поради това, че едноличният собственик на неговия капитал, който е и производител на оферираните от участника автобуси, отговаря на това изискване?

ОТГОВОР № 8: Не се счита, тъй като собственикът на търговското дружество не е участник в процедурата.
Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Изготвил:

Д. Георгиева,

Юрисконсулт в отдел „ООПК”,

Дирекция „УОС” при Община Бургас

Страница от
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница