Адрес на избирателната секция Сграда на Културния дом- улДата13.01.2018
Размер222.25 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ


ОБЩИНА КРИВОДОЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КРИВОДОЛ СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция Сграда на Културния дом- ул."Освобождение" № 11
----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АКСИНИЯ ИВАЙЛОВА БОРИСОВА
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
АЛЬОША БОРИСОВ АФРИКАНОВ
АЛЬОША ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ
АНА МИЛКОВА РАЙЧИНОВА
АНАТОЛИ СПАСОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ МИТАНОВ
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНОВА
АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
АНДРЕЙ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АНДРЕЙ ТОМИСЛАВОВ ИЛИЕВ
АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ЧАВДАРОВА РАНГЕЛОВА
АНЖЕЛА ИВАНОВА МИТОВА
АНЖЕЛА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
АНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
АННА ЙОСИФОВА ЛУКОВА
АНТОН ТРАЯНОВ АТАНАСОВ
АНЧЕ БОРИСОВА НИКОЛОВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
АСЕН МИЛАНОВ ЗЛАТКОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ЦЕКОВ
АТАНАС ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
АТАНАСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
БЕАТРИС СТАВРЕВА ЦВЕТКОВА
БЕТИНА СЛАВИЕВА НИКОЛОВА
БИСЕР ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
БИСТРА БОЖИНОВА ЦЕКОВА
БЛАГОЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
БЛАГОЙКА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА
БОГДАН ГАВРИЛОВ МИТОВ
БОГДАН ДИМИТРОВ АВРАМОВ
БОГДАН ТОНИЕВ БОГДАНОВ
БОГДАНА МЛАДЕНОВА ЦЕКОВА
БОЖИДАР ИВАНОВ МИТОВ
БОЖИДАР ПЪРВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
БОЖИДАРКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
БОЖИН МИЛЧОВ БОЖИНОВ
БОЙКА ТОДОРОВА МИТОВА
БОРИС АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
БОРИС АФРИКАНОВ ЦЕНОВ
БОРИС ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
БОРИС ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
БОРИС ИВАНОВ ПЕТРОВ
БОРИС ПЕТКОВ БОРИСОВ
БОРИС ЦЕНОВ МИТОВ
БОРИСКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
БОРИСКА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
БОРИСКА ПЕТКОВА ПАВЛОВА
БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ
БОРИСЛАВ ХРИСТИМЧОВ БОРИСОВ
БОРЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
БОРЯНА БОРИСОВА ИЛИЕВА
БОРЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
БОЯНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
БОЯНКА ПЕТКОВА ДЕЙВИС
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЙОТОВ
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КИРИЛОВ
ВАЛЕНТИН ЦЕНОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИНА ВЕНЕЦИЕВА ГЕРАСИМОВА
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЕЛИХАРОВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ МЕТОДИЕВ
ВАЛЕРИ МАНОЙЛОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ ДАЦОВ
ВАЛЕРИ ЮРИЕВ КИРИЛОВ
ВАЛЕРИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАНЯ АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ВАНЯ ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ВАНЯ МИТОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ВАНЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ВАСИЛ ГЕШОВ ВЪЦОВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ВАСИЛКА ЯКОВА МИТОВА
ВЕЛИКА КОЛОВА ГОРАНОВА
ВЕЛИКА НЕНЧОВА ХРИСТОВА
ВЕЛИКА ТОТЕВА ПЕТКОВА
ВЕЛИЧКА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА
ВЕЛИЧКА ЧЕРВЕНКОВА БОРИСОВА
ВЕНЕЛИН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ВЛАДИНОВА
ВЕНЕТА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ СПАСОВ
ВЕРА ЦВЕТКОВА АЛИПИЕВА
ВЕРКА ВЕЛКОВА СТЕФАНОВА
ВЕРКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА
ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ЙОНЧЕВА
ВЕСЕЛКА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕСКА ИВАНОВА БОРИСОВА
ВИКТОР ПЕТРОВ ДОБРЕНОВ
ВИКТОР ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА АЛЕКСОВА
ВИРГИНИЯ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ВЛАДИМИР КУЗМАНОВ ВЛАДИНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ПАУНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВА МИТКОВА ИВАНОВА
ВЪРБАН АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ
ГАЛИНА ГЕНЧЕВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА КОСТАДИНОВА ДЕЙНОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ЗАЛХЕР
ГАЛИНА НАЙДЕНОВА АСЕНОВА
ГАЛИНА ЦВЕТКОВА МАРКОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ГЕНА ПЕТРОВА РАЛЕВА
ГЕНА ПЪРВАНОВА ЦЕНОВА
ГЕНАДИ КОЦЕВ КАМЕНОВ
ГЕНОВЕВА МИКОВА РАШЕВА
ГЕНЧО ИЛИЕВ АЛИПИЕВ
ГЕОРГИ АНАТОЛИЕВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕФРЕМОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КУЛЯШКИ
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ АРСЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ РАШЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ РАЙЧИНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАЧОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ЦЕНОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ГЕОРГИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРОЙКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ГЕЦА ДИМИТРОВА МИТОВА
ГИЦО ОЛГОВ ДРАГАНОВ
ГОРАН МИТКОВ ГОРАНОВ
ГРЕЙСИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ГРЕТА НИСТОРОВА ИВАНОВА
ГРИГОР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
ГРИГОРИЯ МАРИНОВ ГРИГОРОВ
ГЪЛЪБИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ДАНАИЛ БОГДАНОВ ХРИСТОВ
ДАНАИЛ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ
ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА МЛАДЕНОВА
ДАРИНКА ПЪРВАНОВА ХРИСТОВА
ДЕНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ
ДЕНИЦА БОРИСОВА ХРИСТОВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ГЕШЕВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА
ДЕСИСЛАВА ЧАВДАРОВА РАНГЕЛОВА
ДЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БЛАГОЕВА
ДЕЯН СИМЕОНОВ СПАСОВ
ДИАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДИАНА МИТКОВА ТОДОРОВА
ДИАНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА-ЗАХАРИЕВА
ДИЛЯНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРА АНТОВА ИВАНОВА
ДИМИТРА ХРИСТОВА МИЛЕНОВА
ДИМИТРИНКА ВЪРБАНОВА ЦЕКОВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ГАВРИЛОВА
ДИМИТРИНКА МЛАДЕНОВА АФРИКАНОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ
ДИМИТЪР АЛЬОШЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АНАЧКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ ДАЦОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР СЛАВЕЙКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОВ
ДИТКО ЦЕНОВ ДИКОВ
ДОБРИНКА СТОЙНЕВА ПАВЛОВА
ДОНКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДОЧКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА
ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ЕФРЕМОВ
ЕВГЕНИ ВИКТОРОВ ТРАЙКОВ
ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЕВГЕНИЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
ЕВДОКИЯ БОРИСОВА ЛУКАНОВА
ЕВДОКИЯ ВЛАДИМИРОВА ПАУНОВА
ЕВЕЛИНА ИЛКОВА ТОНЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНКА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ КОЛЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ МИТОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ КРУМОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА РИБЕРО
ЕТЕЛКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ЖАСМИНА ВЛАДИСЛАВОВА ИЛИЕВА
ЗАХАРИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
ЗВЕЗДЕЛИН ЮРДАНОВ МАРГАРИТОВ
ЗДРАВКА ЦАНЕВА ГОСПОДИНОВА
ЗДРАВКО АСЕНОВ МИЛАНОВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЗОРНИЦА АСЕНОВА МИЛАНОВА
ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ЗОЯ ПАВЛИНОВА КОЛЕВА
ИВА ЦЕНОВА АФРИКАНОВА
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
ИВАН БОРИСОВ БОРИСОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГОРАНОВ ЦЕНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ КОСТОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН РУМЕНОВ ЦЕНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ГЕНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ПЕНКОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА СТАТКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ТАНОВСКА
ИВАНКА СЕРГЕЕВА ЛЮБОМИРОВА
ИВАНКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
ИВАНЧО ДИМИТРОВ ЦОНОВ
ИВЕЛИН ЮЛИАНОВ ПЕТКОВ
ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВО МИТКОВ ДОНКОВ
ИВО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВО ЦЕНОВ ЛАЗАРОВ
ИЛВИЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА-КОСТОВА
ИЛИАНА ЦАНОВА ХРИСТОВА
ИЛИЙЧО ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ГЕРГОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ КРУМОВ МИТОВ
ИЛИЯ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
ИЛИЯН ТОМИСЛАВОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ВАНЬОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИЛКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ИЛКО ТОНЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛОНКА ЛЮБОМИРОВА КЛЕНОВА
ИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА ЕВГЕНИЕВА ЕЛЕНКОВА
ИРЕНА САШОВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
ИСКРЕН ИВАНОВ ЦЕНОВ
ИСКРЕН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ЙОНКА АЛЕКСИЕВА МЕЧКОВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ЙОРДАН НЕЦОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА СПАСОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА
КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ
КАЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
КАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КАЛИН РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
КАЛИН ЮРИЕВ КИРИЛОВ
КАЛИНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА НЕДКОВА
КАМЕН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
КАМЕН НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
КАТИНКА РАФАИЛОВА ГОРАНОВА
КАТИНКА ЦВЕТКОВА НАЙДЕНОВА
КАТЯ ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ СЛАВОВ КИРИЛОВ
КИРЧО ТОДОРОВ МИТОВ
КЛАВДИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КОСТАДИНА БОРИСОВА АСЕНОВА
КОСТАДИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ПЕНКОВА
КОСТАДИНКА СПАСОВА ИВАНОВА
КРАСИМИР МЛАДЕНОВ КИРОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИРА БОРИСОВА ДИКОВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА КИРИЛОВА
КРАСИМИРА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
КРИСТИНЕ ИВАНОВА БОРИСОВА
КРУМ АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ
КРУМ СОТИРОВ ТОДОРОВ
КРЪСТИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
КРЪСТЮ ПЕТРОВ КАМЕНОВ
ЛАЗАР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ЛАЗАРИНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИДИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА МИТОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЧКОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
ЛУКАН МАРИНОВ ЛУКАНОВ
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ МАРКОВ
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН ФЕРДИНАНДОВ НИКОЛОВ
ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ЛЮБКА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ГОРАНОВА
МАГДАЛЕНА МАРИНОВА ЗЛАТЕВА
МАЛЕНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАЛИНА ЯНАКИЕВА ТОМОВА
МАНУЕЛА ДИМИТРОВА ШУКЕРОВА
МАРА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТ ЮРДАНОВ МАРГАРИТОВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА ДАМЯНОВА КАМЕНОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА РЕЗЕКИЕВА
МАРГАРИТА МАКАВЕЕВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ТРАЙКОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЕЛА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА МИТОВА
МАРИЕТА СЕВДЕЛИНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЙКА ТОМОВА ЙОТОВА
МАРИН ЗЛАТЕВ ТОДОРОВ
МАРИН МИТАНОВ АВРАМОВ
МАРИН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ
МАРИНА ГРИГОРИЕВА ГРИГОРОВА
МАРИНЧО ХРИСТОВ МИНКОВ
МАРИЯ ГОРАНОВА ЦОНОВА
МАРИЯ ЗДРАВКОВА ДОНЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КИРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА МИТОВА
МАРТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
МАЯ МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА
МИГЛЕНА МИТКОВА ТОДОРОВА
МИГЛЕНА РУМЯНОВА ИВАНОВА-ДОКОВА
МИЛЕН ЯНКОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВА
МИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
МИЛКА МЛАДЕНОВА ЦОНОВА
МИЛКО ВЛАДИНОВ ЯНЧОВ
МИЛКО ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
МИРЕЛА РУМЕНОВА РАЙЧИНОВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МИТКА АНТОНОВА ГАВРИЛОВА
МИТКА ЙОТОВА ПЕТРОВА
МИТКА МАКАВЕЕВА ГРИГОРОВА
МИТКА МЛАДЕНОВА НАКОВА
МИТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ МИТОВ
МИТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
МИТОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИТРА ЦВЕТАНОВА СТАТКОВА
МЛАДЕН БОЖИНОВ МИЛЧОВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
МЛАДЕНКА ВАЛЕРИЕВА ДАЦОВА
МЛАДЕНКА НЕДКОВА КАМЕНОВА
МОМЧИЛ СТОЯНОВ МИТОВ
МОНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА
НАДЕЖДА ГРИГОРОВА ДИМОВА
НАДКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ПЕТКОВА АСЕНОВА
НАДЯ ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
НАНСИ МАРИНОВА РАЧЕВА
НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА СТОИЧКОВА
НАТАЛИЯ БОЯНОВА ГРИГОРОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ДАХЛЕВА
НАТАЛИЯ ТОШКОВА ДАКОВА
НАТАША ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
НАТАША ЗАХАРИЕВА МИЛЧОВА
НАТАША ЙОЦЕВА ЯНЧЕВА
НАТАШКА СЛАВКОВА ВАСИЛЕВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
НИКИФОР ИВАНОВ ПЕНКОВ
НИКОЛ ХРИСТОВА ДОКОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛА ИВАНОВ КОЛОВ
НИКОЛА МАРКОВ КОЛОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЦЕКОВ
НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГЕШЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЪЧЕЗАРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ ЦЕКОВ
НИКОЛАЙ СЕВДЕЛИНОВ НЕДКОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ КОМИТСКИ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
НИКОЛИНА ИСАЕВА ФИЛИПОВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА МИЦОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА
НИКОЛИНА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИЦА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
НИНА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
НИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
НИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
НИНО КЪНЕВ КРЪСТЕВ
ОГНЯН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ОЛГА ПЕТКОВА ВАЧОВА
ОЛЕГ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ОРИЗАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ПАВЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ СЕВДЕЛИНОВ
ПАВЛИНА НИКИФОРОВА ПЕНКОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
ПАРАСКЕВА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ПАТРИСИЯ АЛЕКСЕЕВА АНГЕЛОВА
ПАУЛА СЕВДАЛИНОВА АТАНАСОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ПЕНКА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ТРИФОНОВА ПЕШЕВА
ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СПАСОВ БОРКОВ
ПЕТКО ХРИСТОВ СТАТКОВ
ПЕТКО ЦЕНОВ АФРИКАНОВ
ПЕТРАНА ЦЕКОВА МИХАЙЛОВА
ПЕТРАНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЕСКОВ ПЪРВАНОВ
ПЕТЪР ГЕРКОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЪР МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ЦОНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР НИНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ТАНОВ
ПЕТЪР ТИХОМИРОВ КИРИЛОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ГРИГОРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ СПАСОВ
ПЕТЬО ВАЛЕНТИНОВ ДАХЛЕВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ЛЪЧЕЗАРОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ТОМОВ НИКОЛОВ
ПРОЛЕТКА СИМОВА НИКОВА
РАДКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
РАДКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ КРУМОВ
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ПАВЛОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ТОМОВ
РАДОСЛАВА ИВАНОВА АНТОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА
РАЙНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РИЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
РОЗА БОЖИКОВА КИРИЛОВА
РОЗА СПАСКОВА ВАСИЛЕВА
РОЗИТА НИКОЛОВА КЕРЕКОВА
РОСИНА КОСТОВА МАРИНОВА
РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА КОСТАДИНОВА ЦЕНОВА
РОСИЦА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА ТОНИЕВА БОГДАНОВА
РУМЕН АТАНАСОВ ЦЕКОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ АНАЧКОВ
РУМЕН МАРИНОВ ДАКОВ
РУМЕН МАРИНОВ РАЙЧИНОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
РУМЯНА БОРИСОВА НИКОЛОВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ОГНЯНОВА ЛАЗАРОВА
РУСАНКА БОРИСОВА РУСАНОВА
РУСКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
САВА ПЕТРОВА НИКОВА
САРАФКА АНГЕЛОВА ЮРДАНОВА
САШКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
САШКА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
САШКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
САШКО КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
САШО МАКАВЕЕВ ИВАНОВ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА АНДРОВА-БОРИСОВА
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА ВЕНКОВА ВЪЛОВА
СВЕТЛА ЕНЧЕВА МИНКОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА СТАВРОВА
СВЕТЛА ЦВЕТКОВА АТАНАСОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
СВЕТЛИНА РАНГЕЛОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ СЕВДЕЛИНОВ
СЕВДАЛИН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
СЕВДЕЛИН ЦВЕТКОВ ЛИЛОВ
СЕВЕРИНА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
СИЛВА ИЛИЕВА КРУМОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ЛАЛОВА СПАСОВА
СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН ТРАЙКОВ НИКОЛОВ
СИМЕОНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
СИМЕОНЧО ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
СИМОНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕЙКО МИТКОВ РАЛЕВ
СЛАВЕЙКО ТРАЙКОВ ГАВРИЛОВ
СЛАВКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
СЛАВКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СОНЯ ПЕТКОВА МИТОВА
СОНЯ ТОДОРОВА АФРИКАНОВА
СОФКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
СПАСКА АТАНАСОВА НАЦКОВА
СТАНИМИРА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
СТЕФКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
СТЕФКА ТОДОРОВА ЛАЛОВА
СТОЙНО ЦВЕТАНОВ СТОЙНОВ
СТОЯН МИТОВ БОРИСОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА САРИЙСКА-ПЕТКОВА
ТАНТЕВА КИРИЛОВА ГЕНЧОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ТАНЯ ЕМИЛОВА МИТОВА
ТАНЯ МИХАЙЛОВА НЕДКОВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ТАСКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ТАТЯНА ЕВГЕНИЕВА ТРАЙКОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ГОРАНОВА МИТКОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА СТАТКОВА
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ЛАЛОВА СПАСОВА
ТЕОДОРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ТЕОДОРА ПЕТКОВА ЦЕНОВА
ТЕОДОРА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА
ТИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТИХОМИР КИРЧЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ КИРИЛОВ
ТИХОМИР СПАСОВ ВАСИЛЕВ
ТИХОМИР ХРИСТИМЧОВ БОРИСОВ
ТОДОР АТАНАСОВ ЦЕКОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВИТАНОВ АЛЕКСОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ПЕЛОВСКИ
ТОДОР ЦВЕТКОВ НИНОВ
ТОДОРА ИВАНОВА ИГНАТОВА
ТОДОРИЦА ТОДОРОВА АВРАМОВА
ТОДОРКА БОРИСОВА КОЛОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВАТРАЧКОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
ТОМИСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ТОНИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ ТАНОВ НИКОЛОВ
ТОНКА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
ТОТКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ТОТКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ТОШКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ТРАЙКО ГАВРИЛОВ МИТОВ
ТРАЯН АТАНАСОВ ЦЕКОВ
ТРИФОН МЛАДЕНОВ КОСТАДИНОВ
ХРИСТАНА ХРИСТОВА ГЕРГОВА
ХРИСТИНА БОРИСОВА ТОМОВА
ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА МЕТОДИЕВА
ХРИСТИНА РАДКОВА ПЕТКОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ НИКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЕВЛОГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНЧЕВ МИНКОВ
ХРИСТО МИЛАНОВ СТОЯНОВ
ХРИСТО МИНКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ДАМЯНОВА ДОНЧОВА
ЦВЕТА АНГЕЛОВА ЦОНОВА
ЦВЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОИЧКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН МАКСИМОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ СПАСОВ
ЦВЕТАН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН СТОЙНОВ ГАВРИЛОВ
ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ЯНКОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАНА АРСЕНОВА МЕТОДИЕВА
ЦВЕТАНА БЛАГОЕВА ГОРАНОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ДАЦОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИТОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕНОВА
ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА НИНОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ВЪЛОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА-МИТАНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА САВОВА
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА РАДКОВА АТАНАСОВА-ГАГИ
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГАВРИЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЕНЧОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТОМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА-ВЕСЕЛИНСКА
ЦВЕТОМИЛА ЧАВДАРОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТОМИР СТАВРЕВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНА ДИМИТРОВА ПЕЛОВСКА
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА ДАЦОВА
ЦЕНКА НАЙДЕНОВА ТРИФОНОВА
ЦЕНКА ЦВЕТКОВА АТАНАСОВА
ЦЕНО АФРИКАНОВ ЦЕНОВ
ЦЕНО БОРИСОВ ЦЕНОВ
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ГАВРИЛОВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА ЛИЛОВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЦЕЦКА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
ЦЕЦКА НИСТОРОВА ЦЕКОВА
ЦЕЦКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
ЮЛИЯ НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
ЮРДАН МАРГАРИТОВ ЮРДАНОВ
ЮРИЙ КИРИЛОВ БЛАГОЕВ
ЯНА МАРКОВА СПАСОВА
ЯНКО ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ

Кмет: Петър Данчев


Секретар на община: Анелия Николова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница