Архивен номер Дело № Наименование на архивната единицастраница1/3
Дата18.01.2017
Размер444.7 Kb.
  1   2   3

Архивен номер

Дело №

Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листа

Забележка

а.е. 1

№ 25.2 1975 - 1980 г.; т.І

Предварителни документи за организирането на СОУД; Проекти за Споразумение за създаването на СОУД; Правилник и Временна инструкция; Предложения, мнения, справки, писма и др.

18.12.1975 г. 30.06.1980 г.

171

 

а.е. 2

-

Споразумение за системата за обединен отчет на данни за противника (СОУД) от м. Ноемрви 1977 г. и писма за изпращането му.

1977 г. 1978 г.

8

документа е на руски език

а.е. 3

-

Правилник (Положение) за СОУД.

1977 г.

11

документа е на руски език

а.е. 4

№ 25.2. 1978 г. - 1981 г.м т.ІІ

Проект за техническо задание и Техноработен проект на СОУД; Кореспонденция с ПГУ, ВГУ и др. поделения на МВР и Работния апарат на СОУД в Москва във връзка с проектите.

18.09.1978 г. 30.03.1981 г.

248

 

а.е. 5

№ 1.5. 1985 г.

Проект - Втора Инструкция по СОУД; Речници на СОУД от № 5 до № 19; мнения, бележки и др. по проекта.

30.07.1979 г. 21.12.1987 г.

200

 

а.е. 6

№ 2.5. 1981 г. - 1983 г.; т.ІІІ

Инструкция за попълване на анкетни карти; Указания за попълване на анкетни карт и Исканяния и списък на понятията.

07.01.1981 г. 08.12.1983 г.

159

 

а.е. 7

№ 1.14. 1988 г.

Концепция за отчет на обектите на противника в СОУД.

18.10.1988 г. 07.12.1988 г.

24

делото е на руски език

а.е. 8

№ 1.3.1. 1989 г.

Проект - Инструкция за работата на органите на МВР - ДС по линия на СОУД (в 3 варианта и бележки по тях).

07.07.1989 г. 28.12.1989 г.

98

 

а.е. 8 а

№ 1.3.1. 1990 г.

Инструкция за дейността на органите на МВР - ДС по линия на СОУД.

30.12.1990 г. 30.12.1990 г.

10

делото е на руски език

а.е. 9

№ 1.15.1989 г.

Проект на техническо задание на обектите на противника.

24.08.1989 г. 13.10.1989 г.

34

делото е на руски език

а.е. 10

№ 1.5.1. 1989 г.

Втора Инструкция от РА - СОУД за попълване на входящи документи, 1989 г.

05.05.1989 г. 08.11.1989 г.

121

 

а.е. 10 а

-

Система за обединен отчет на данните за противника (СОУД) Учебно пособие.

05.09.1989 г.

35

 

а.е. 11

-

Материали от международно съвещания на представителите от спогодбата за СОУД.

26.08.1986 г.

35

документа е на руски език

а.е. 12

-

Материали от международно съвещания на представителите от спогодбата за СОУД.

18.10.1988 г.

38

документа е на руски език

а.е. 13

№ 5.1. 1987 г., т. І

Документи (доклади, протокол, докладна записка, планове и др.) относно подготвянето и провеждането на Многостранно съвещание по линия на СОУД, провеждани в България през май 1987 г., март 1988 г. и май 1988 г.

23.02.1987 г. 31.05.1988 г.

220

 

а.е. 14

№ 5.1. 1988 г., т. ІІ

Документи (доклади, писмо, планове, докладна записка, бележки и др.) относно провеждането на Многостранно съвещание по линия на СОУД, през м. май 1988 г. в гр. София.

29.03.1988 г. 01.06.1988 г.

220

 

а.е. 15

№ 5.1. 1988 г., т. ІІІ

Документи (стенограми, проекти на документи, писмо, докладна записка, бележки и др.) относно подготовката и провеждането на Многостранно съвещание по СОУД, през м. май 1988 г. в гр. София.

13.01.1988 г. 18.10.1988 г.

124

 

а.е. 16

№ 5.2. 1989 г., т. ІІІ

Документи по Многостранно съвещание по линия на СОУД в гр. Будапеща, м. май 1990 г.

03.10.1989 г. 30.12.1989 г.

26

 

а.е. 17

№ 5. 1990 г.

Документи (писма) по взаимодействието и сътрудничеството с РА - СОУД.

08.02.1990 г. 10.12.1990 г.

14

 

а.е. 18

№ 5. 1985 г.

Документи по взаимодействието със СОУД; Многостранно съвещание в Москва м. май 1986 г.

22.03.1985 г. 04.12.1986 г.

182

 

а.е. 18 а

№ 25. 1979 г. - 1982 г., т. І

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по изпращане на АК (изпращане пощи; сваляне лица от отчета; обединяване информация от АК и др.) класификатор и др.

14.09.1979 г. 22.02.1982 г.

278

 

а.е. 19

№ 25. 1981 г. - 1984 г., т. ІІ

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по изпращане на АК (сваляне лица; обединяване и др.)

22.12.1981 г. 29.12.1984 г.

253

 

а.е. 20

№ 25.2 1981 г., т. V

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по: Корекция на речниците, Корекция на анкетна карта; Образци на работни документи; Указания по работата; Класификатор на спецслужбите.

03.02.1981 г. 17.09.1984 г.

140

 

а.е. 21

№ 1.7 1985 г.

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по усъвършенстване на СОУД (корекции, указания); проведена среща с представител на РА - СОУД на 31.05.1983 г. и др.

30.01.1985 г. 24.12.1985 г.

150

 

а.е. 22

№ 1.7 1986 г.

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по усъвършенстване на СОУД (корекции, указания).

05.02.1986 г. 30.12. 1986 г.

149

 

а.е. 23

№ 1.7 1989 г.

Кореспонденция с РА - СОУД и поделенията на МВР по работата с указания(писма за корекция на кодовете; разширяване на категории; промяна на пунктове от споразумението и Правилника).

01.02.1989 г. 15.12.1989 г.

26

 

а.е. 24

№ 1.7 1990 г.

Указания от РА - СОУД по анкетни карт - извадки и превод на всички писма с указания от РА - СОУД от 1982 г. до 1988 г.

31.01.1990 г.

21

 

а.е. 25

№ 1.10 1985 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет, обединяване на АК и др.)

15.01.1985 г. 29.12.1985 г.

144

 

а.е. 26

№ 1.10 1986 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет и др.)

17.01.1986 г. 16.12.1986 г.

141

 

а.е. 27

№ 1.10 1987 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет и др.)

13.01.1987 г. 16.02.1988 г.

158

 

а.е. 28

№ 1.10 1988 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет и др.)

13.01.1988 г. 26.12.1988 г.

162

 

а.е. 29

№ 1.10 1989 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет и др.)

11.01.1989 г. 25.12.1989 г.

138

 

а.е. 30

№ 1.10 1990 г.

Кореспонденцияс РА - СОУД (изпращани пощи, лица свалени от отчет и др.)

15.01.1990 г. 18.12.1990 г.

113

 

а.е. 31

№ 1.6.3. 1990 г.

Писма от Работния апарат на СОУД в Москва за изменения в речниците / терминологията на СОУД.

14.02.1990 г.

2

документа е на руски език

а.е. 32

№ 25.2. 1979 г., т. ІV

Речници за кодиране и декодиране на информацията на СОУД от № 1 до № 4.

08.05.1979 г. 08.05.1979 г.

197

 

а.е. 33

№ 25.2. 1980 г., т. ІV

Речници от № 1 до № 4 за кодиране и декодиране на информацията по СОУД. Оригинал.

25.06.1980 г.

198

документа е на руски език

а.е. 34

№ 25.2. 1979 г., към т. ІV

Речници от № 5 до № 19 за кодиране и декодиране на информацията по СОУД.

30.07.1979 г.

14

документа е на руски език

а.е. 35

№ 1.6.1. 1988 г.

Речници за кодиране и декодиране на информацията по СОУД от № 1 до № 19.

13.12.1988 г.

49

документа е на руски език

а.е. 36

№ 1.6.1. 1989 г.

Речници за кодиране и декодиране на информацията по СОУД от № 1 до № 9, от № 14 до № 19.

05.05.1989 г.

48

документа е на руски език

а.е. 37

№ 1.6.3. 1989 г.

Кратък терминологичен речник на СОУД и писма с мнения на поделенията на МВР по него.

06.04.1989 г. 10.07.1989 г.

40

 

а.е. 38

-

Тематичен оперативен речник

-

189

документа е на руски език

а.е. 39

-

Тематичен оперативен речник

-

6

документа е на руски език

а.е. 40

-

Тематичен оперативен речник; Писма до РА на СОУД.

-

70

делото е на руски език

а.е. 41

№ 1.8. 1985 г.

Кореспонденция за лица от особено опасните категорий.

31.08.1981 г. 01.12.1987 г.

163

 

а.е. 42

№ 1.8. 1988 г.

Писма, справки от РА - СОУД и писмо на 03 - ДС до ВГУ - ДС. Документи по списъци на лица от особено опасните категорий (ЛООК), изключване на лица по оперативни съображения.

18.02.1988 г. 16.11.1989 г.

115

 

а.е. 43

№ 1.8. 1989 г.

Списъци на ЛООК (съпроводителни писма, писма за изключване и др.).

01.02.1989 г. 08.12.1989 г.

51

 

а.е. 45

№ 1.8. 1990 г.

Списъци на ЛООК (документи от РА - СОУД; писма за изключени лица и др.).

22.01.1990 г. 29.10.1990 г.

59

 

а.е. 46

№ 1.8.1. 1990 г.

Машинни разпечатки за изключване на ЛООК

30.03.1990 г. 19.06.1990 г.

4

 

а.е. 47

№ 1.9.3. 1981 г. - 1989 г.

Списъци на ЛООк, въведени в СОУД за периода 1979 - 1988 г., изпратени на 04 управление - ДС.

30.06.1986 г. 14.09.1989 г.

107

 

а.е. 48

№ 1.9.4. 1987 г.

Списъци на ЛООК, въведени в СОУД за периода 1979 - 1981 г., изпратени на 06 управление - ДС.

10.07.1987 г.

96

 

а.е. 49

№ 1.9.4. 1987 г. - 1989 г.

Списъци на ЛООК, въведени в СОУД за периода 1981 - 1989 г., изпратени на 06 управление - ДС.

10.07.1987 г. 08.12.1989 г.

221

 

а.е. 50

-

Доклад, справки, докладни записки, указания, мнения, протокол и кореспонденция между отдел 03 - ДС и РА - СОУД, НСЗК, НРС, РДВР и др. за състоянието по СОУД; обмяна на информация; закриване и предаване картотека на ЛООК; статута на СИА - МВР; изпращане на анкетни карти и машинни разпечатки за ЛООК; прекратяване на участиетов СОУД и др.

22.01.1990 г. 10.07.1991 г.

95

 

а.е. 56

№ 26. 1977 г. - 1984 г., т. І

Доклади, информации, планове, отчети и др. по работата на ІV - то отделение - при 3 отдел ДС.

09.12.1977 г. 31.12.1984 г.

262

 

а.е. 57

№ 26. 1984 г., т. ІІ

Доклади, информации, планове, отчети и др. по работата на ІV - то отделение - при 3 отдел ДС.

02.01.1984 г. 11.12.1984 г.

261

 

а.е. 58

№ 7.1. 1985 г.

Годишни планове, отчети, предложения за работата на 04 отделение.

08.01.1985 г. 27.02.1987 г.

199

 

а.е. 59

№ 7.1. 1987 г.

Годишни планове, отчети, предложения за работата на 04 отделение. Заповеди, протоколи и др.

28.01.1987 г. 16.06.1988 г.

154

 

а.е. 60

№ 7.1. 1988 г.

Планове, отчети, предложения за подобряване на работата на 4 отделение.

06.01.1988 г. 30.12.1989 г.

54

 

а.е. 61

№ 7.1. 1989 г.

Планове, отчети, предложения за подобряване на работата на 4 отделение.

11.01.1989 г. 23.02.1990 г.

140

 

а.е. 62

№ 7.1. 1990 г.

Планове за работата на 04 отделение по линия на СОУД, протокол за сдаване на документи и др.

15.01.1990 г. 20.11.1990 г.

 

 

а.е. 63

№ 1.5.2. 1989 г.

Бележки и корекции по проекто - инструкцията за дейността на ДС като абонат на СОУД (по вх. 206/1989 г.).

06.03.1989 г.13.11.1989 г.

29

 

а.е. 64

-

Справки, докладна записка и писма за усъвършенстване дейността на СОУД, проблеми в картотеките при 04 отделение и др.

27.02.1985 г. 05.05.1989 г.

22

 

а.е. 65

-

Справки и списъци на вражеската емиграция от различни области в България.

1989 г.

32

 

Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница