Bult ü r k bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet DerneğiДата20.07.2017
Размер103.59 Kb.


Bir Anket AraştırmasıB U L T Ü R K

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği

2 0 1 0 yılı

Kişilerin şahsi bilgileri kesinlikle gizli tutulacaktır. Katılımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Lütfen size en uygun gelen şıkkı X ile işaretleyiniz Моля отбележете с X подходящия за вас отговор 1. Cinsiyet: Пол

1 O Kadın - Жена

2 O Erkek - Мъж


 1. Doğum Tarihi: Роден/а

……………………………………………………………..

……… (gün) /…. (ay) /………….(yıl)


 1. Doğum yeri: Месторождение

O İl: ……………………………..…..

O İlçe: ………………………………

O Köy: ………………………………
 1. Medeni Hali: Семейно положение

1 O Evli

2 O Bekâr

3 O Boşanmış

4 O Diğer: ……………………………….


 1. Öğrenim durumu: Образование

1 O Hiç okula gitmedim

2 O İlkokul. Orta

3 O Lise

4 O Üniversite

5 O Lisansüstü

6 O “En son bitirdiğiniz öğretim kurumu” ……………………………………


 1. Türkçe okuyup yazabiliyor musunuz? Може ли да пишете и говорите на Турски език?

1 O Evet okuyup yazabiliyorum

2 O Okuyorum fakat yazamıyorum

3 O Ne okuyabiliyorum ne de yazabiliyorum

4 O Diğer: ……………………………….


 1. Ekonomik Durumu (Ortalama gelir) Икономическо положение (среден доход)

1 O 1000$ ve üstü

2 O 500-1000$

3 O 0-500$

4 O İşsiz: ……………………………….


 1. Meslek: Професия

1 O Ev Kadını

2 O Emekli

3 O İşçi

4 O İşsiz

5 O Araştırmacı- Yazar

6 O Serbest Meslek İ

7 O Diğer: ……………………………….
 1. Bulgaristan’daki Türkçe TV yayınları sizce yeterli mi? В България достатъчни ли са телевизионните предавания на Турски език?

1 O Evet

2 O Hayır


 1. Bulgaristan’da Ne kadar yayın olmalı. В България телевизионните предавания на Турски език колко часа трябва да бъдат?

1 O 24 saat

2 O 12 saat

3 O 8 saat

4 O 4 saat


 1. Bulgaristan’da Türkçe Özel TV Görsel, işitsel ve yazılı basının yayın yapmasını ister misiniz?

Искате ли в България да има частна телевизия радио и преса на Турски език?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Diğer: ……………………………….


 1. Türkiye’den hangi konularda talep bekliyorsunuz?

Кои от посочените проблеми да бъдат подпомогнати /толерирани/ да проявява интерес от страна на Република Турция?

1 O.Eğitim

2 O.Ekonomi yatırımlar

3 O Bulgaristan’daki Müslüman vakıf malları ve şahıs mallarının tekrar hak sahiplerine kazandırılması

4 O Diğer: ……………………………….

 1. Bulgaristan’daki okullarda Türk dili eğitiminin zorunlu ders olmasını ister misiniz?

Искате ли Турския език да бъде задължителен предмет в училищата?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Kararsızım


 1. Bulgaristan’da HOH (Hak ve Özgürlükler Hareketi) dışında siyasi partilerde Türkler yeterince yer alıyor mu?

Турците имат ли достатъчен достъп до другите партии освен ДПС?

1 O Evet

2 O Hayır

Nedenin ne olduğunu düşünüyorsunuz?.............................................................

 1. Eskiden 19.04.1909- İstanbul protokolünde olduğu gibi Baş müftünün tayini İstanbul’dan onay verilmesi fikrine katılıyor musunuz?

Желаете ли назначаването на Мюфтиите в България да бъде с одобрението на Истанбул както е било в близкото миналото?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Kararsız


 1. Bulgaristan’da Din adamlarının hangi ülkede eğitim almalarını istersiniz? Къде бихте желали да се обучават духовните Ви Лидери?

1 O Türkiye

2 O Suudi Arabistan

3 O Diğer……………………………………………..

 1. Bulgarca olarak değiştirilen yerleşim yerlerinin (köy, kasaba, şehir) eski isimlerinin tekrar geri verilmesini ister misiniz? Желаете ли да бъдат възстановени старите имена на местности и населени места в България?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Fikrim yok.

 1. Nüfus kütüklerinde Türklerin HIRİSTİYAN isimlerinin halen yazıyor olması, sizi rahatsız ediyor mu?

Обеспокоява ли ви факта че в гражданските регистри на България все още не са унищожени християнските имена на Турците?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Fikrim yok


 1. Zorla konulan HIRİSTİYAN isimlerinin kütüklerden silinmesini ister misiniz?

Желаете ли да бъдат унищожени християнските имена на Турците от гражданските регистри на България?

1 O Evet

2 O Hayır

3 O Bilgim yok
 1. Bulgaristan parlamentosundaki Türk kökenli milletvekillerinin Türkleri yeterince temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Смятате ли че народните преставители от Турски произход Ви преставляват достатъчно в Българския парламент?

1 O Evet

2 O Kısmen

3 O Hayır

 1. Türk kökenli belediye başkanlarının veya idarecilerinin, etnik tolerans model siyasetine uygun davrandıкlarını düşünüyor musunuz? Смятате ли че кметовете или управнитците от Турски произход се отнасят в унисон с политическия модел етническа толерантност към гражданите от другите етноси?

1 O Evet düşünüyorum

2 O Hayır düşünmüyorum

3 O Fikrim yok

4 O Diğer: ……………………………….


 1. Bir iş yapmak için aynı özelliklere sahip olması koşuluyla hangi etnik kökene sahip bireyle çalışmayı tercih edersiniz?

При равни други условия с кого бихте предпочели да работите?

1 O Bulgar

2 O Türk

3 O Rus

4 O Alman

5 O Fark etmez

6 O Diğer:………………………………………

 1. Güncel konular ile ilgili haberleri hangi kaynaklardan öğreniyorsunuz?

Кои информационни источници ползвате за ежедневните новини
1 O Bulgar basın ve yayınlarından

2 O Türk basın ve yayınlarından

3 O Hem Türk hem de Bulgar basın ve yayınlarından

 1. Türkiye’deki yakınlarınızla ilişkileriniz hangi düzeydedir?На какво ниво са връзките Ви с роднините и близките живеещи в Турция?

1 O Çok iyi

2 O İyi

3 O Orta

4 O Zayıf

 1. Yakın çevrenizde Bulgarlarla evlenen var mı? Във Вашата среда има ли смесени бракове?

1 O Evet

2 O Hayır


 1. Çevrenizdeki Türkler, dinle ilgili bir problemle karşılaştığında kime başvuruyor?

Турците от Вашата среда кокато имат религиозни проблеми с кого се съветват?

1 O Cami hocasına

2 O Müftüye

3 O Diğer: ……………………………….


 1. Çevrenizdeki Bulgarlar, dinle ilgili bir problemle karşılaştığında kime başvururlar?

Българите от Вашата среда кокато имат религиозни проблеми с кого се съветват?

1 O Papaza

2 O Kilise görevlisine

3 O Herhangi bir dini görevliye

4 O Diğer: ……………………………….

 1. Çevrenizdeki Türk gençlerinin eskiye nazaran dinine daha bağlı oldukları düşüncesine katılıyor musunuz?

Одобрявате ли мисълта че Турските младежи са по религиозни отколкото в миналото?

1 O Kesinlikle katılıyorum

2 O Katılıyorum

3 O Kararsızım

4 O Katılmıyorum

5 O Kesinlikle katılmıyorum

 1. Bulgaristan’a yönelik Türkiye’de yayınlanan hangi gazeteleri okuyorsunuz?

Кои от посочените вестнитци издаващи се в Република Турция бихте предпочели?

1 O BULTÜRK

2 O Balkan Sentezi

3 O Balkan günlüğü

4 O Diğer: ………………………………. 1. Sizce Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lardan hangisi Bulgaristan’daki gelişmelerle ilgileniyor?

Кои от неправителствените организации в Република Турция отразяват най правилно развитието на събитията в Република Турция?

1 O Bultürk derneği

2 O Filibe Derneği

3 O Balgoç derneği

4 O Fikrim yok

5 O Diğer……………………


 1. Sizce etnik barışa en büyük katkısı olan Bulgaristan devlet adamı kimdir?

Кой от Българските Държавници е допринесъл най много за етническия мир в България?

1 O Aleksandır Stanboliyski

2 O Todor Jivkov

3 O Georgi Dimitrov

4 O Fikrim yok

5 O Diğer: ……………………………….


 1. Sizce Bulgarların ata yurdu neresidir? Коя е прародината на Българите?

1 O And dağları

2 O Skandinav yarımadası

3 O Altay dağları

4 O Bilgim yok

5 O Diğer: ……………………………….

43. Türkiye Hükümeti’nin size gösterdiği ilgiyi yeterli buluyor musunuz? Достатъчна лие загриженоста на Р. Турция спрямо Вас?

1 O.Evet


2 O.Hayır

3 O Diğer: ……………………………….,


 1. Entegrasyon kavramından ne anlıyorsunuz? Какво разбирате от думата Интеграция?

1 O.Uyum

2 O.Her toplumun kendi özelliklerini koruyarak aynı ortamı paylaşması.

3 O.Sayısal olarak büyük toplumun küçük toplumları asimile ederek yok etmesi.

4 O Diğer: ……………………………….


 1. Sizce Bulgaristan’da en dürüst parti lideri kimdir? Според вас кой е най чесния партиен лидер?

1 O.Boyko Borisov

2 O.İvan Kostov.

3 O.Volen Siderov.

4 O. Diğer: ……………………………….


 1. Bulgar Halkının Türklere karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Според вас обикновения Българин има ли негативно отношение спрямо Турците в България?

1 O.Çok olumlu

2 O.Olumlu

3 O.Kararsızım

4 O Olumsuz

5 O Çok olumsuz


 1. Bulgaristan’ın geleceği bakımından en sağılıklı çözümleri hangi parti getirebilir?


........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Bulgaristan’da yaşamak ister misiniz? Искате ли да живеете в България

........................................................ ....................................................... ....................................................... .......................................................

....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................Katıldığınız ve katkılarınız için ÇOK TEŞEKKÜRLER!База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница