Доцент “ д-р диана крумова трендафилова-лазароваДата03.02.2017
Размер41.53 Kb.
РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ СЛЕД ЗАЩИТАТА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ НА ЕДИНСТВЕНИЯ ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ДО КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ

ДОЦЕНТ “Д-Р ДИАНА КРУМОВА ТРЕНДАФИЛОВА-ЛАЗАРОВА
1.. Трендафилова Д.

ОМИ и междукамерен дефект сп Българска кардиология бр. 1 :63-67:2009

В публикацията е представен рядък клиничен случай на междукамерен дефект в хода на ОМИ.(остър миокарден инфаркт) Анализирани са диагностичните и терапевтичните възможности при използване на различни изобразителни методи ,еволюцията на болестта,нейното лечение и прогноза.2. Трендафилова Д, Н. Христова, М.Стоилова Ю.Джоргова

Медикамент излъчващи стентове при ин-стент стеноза Българска кардиология бр.2:2009:55-61.

Статията представя клиничното и ангиографско проследяване на 58 пациента с доказана ин-стент стеноза – третирани с медикамент-излъчващ стент.

Доказват се предимствата на DES при третиране на ин-стент стеноза на BMS при приемлива честота на късна ин-стент тромбоза.
3.. Трендафилова Д

Транскатетърна имплантация на аортна клапа,литературен обзор. Сп. Българска кардиология .бр 2 , 2009;30-34.

Представен е обстоен научен обзор за етиологията, еволюцията и съвременното лечение на дегенеративната клапна аортна стеноза при пациенти с висок риск от конвенционално хирургично лечение.4.. Джоргова Ю.Трендафилова Д.Симеонов П. Калинова Т.Петков.Д.

Първи случаи на перкутанна транскатетърна имплантация на Аортна клапа при високостепенна аортна стеноза Българска кардиология .бр. 2.2009.74-80.

Описани са процедурния успек и ранните резултати при първите случаи на перкутанно аортно клапно протезиране чрез трансфеморален достъп при пациенти с високостепенна дегенеративна аортна стеноза и висок периоперативен риск .Потвърждава се,че TAVI ( Транскатетърна аортна клапна имплантация) при високостепенна аортна стеноза и пациенти с висок оперативен риск може да бъде успешна алтернатива на стандартната хирургична техника5.. Трендафилова Д.,И.Желева,Ю.Джоргова

Обоснована ли е многоклоновата коронарна ангиопластика при пациенти с остър миокарден инфаркт и многоклонова коронарна болестдп Сърдечно-съдови заболявания ,бр.4/2009;14-18.

Ретроспективно са анализирани ранните и отдалечени резултати при 198 пациента с ОМИ и многоклонова коронарна болест ,при които е третирана само таргетната лезия, и такива с третиране и на сигнификантна лезия, несвързана с инфрктната зона. за периода 2005-2008 година.

Доказва се ,че третирането само на инфаркт-свързаната артерия е свързано с по-малко усложнения в ранният постпроцедурен период.

6..Трендафилова Д.Джоргова Ю.Стоилова М.Христова Н.

Хибридна коронарна реваскуларизация при високорискови пациенти – Сърдечно-съдови заболявания ,бр 2. 2009;16-20.

Проследени са раните и късни резултати при 49 пациента с ИБС след хибридна коронарна реваскуларизация.

Доказва се, че стратегията за хибридна реваскуларизация: АКБ с LIMA. графт и перкутанна дилатация с имплантиране на стент , може да се прилага едноетапно по време на една хоспитализация или през период от 30 дни , с достатъчно висока степен на безопасност и ефективност при високо-рискови пациенти с ИБС (30).
7. Trendafilova D,Jorgova J,Runev N.

When BARE metal stents are an acceptable option in diabetic patients? Доклади на БАН COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES Tome 63,No 11,2010

Петгодишно проследяване на 319 пациента след перкутанна интервенция със стент ( BMS, DES) при стабилна стенокардия и ЗД..

Доказани са предимствата на DES при определена локализация и характеристика на лезиите .
8.. Трендафилова Д, П.Симеонов, Ю. Джоргова, Св. Гадева, П. Кратунков, М.Недевска, В. Стойнова, Д. Петков, Г. Царянски, Г. Начев

Ендоваскуларно лечение на на аневризми и дисекации на десцендентна аорта. Сърдечно-съдови заболявания 2009, бр 4;19-23.

Описано е двегодишно клинично и СТ проследяване на 14 пациента след ендопротезиране на торакална аорта по повод аневризма и/или дисекация на аортата

.Потвърждава се че ендоваскуларното лечение на аневризми и дисекации на торакална аорта е високо-ефективна,значимо по-атравматична алтернатива на хирургичното лечение и средство на избор при високорискови пациенти.

9..Петков Д, Папанчев В,Симеонов П,Трендафилова Д, Джоргова Ю, Начев Г.

Ранни резултати след транскатетърно аортно клапно протезиране Българска гръдна,сърдечна и съдова хирургия.бр 1 ,2009:37-45.

Представени са средносрочните резултати при 5 пациента след транскатетърно аортно клапно протезиране чрез трансапикален достъп

Потвърждава се че процедурата е алтернатива на стандартната хирургия със значително по-малък процедурен риск при високо-рискова кохорта от пациенти.
10. The expanded Global Registry of Acute Coronary Events: baseline characteristics,management practices, and hospital outcomes of patients with acute coronary syndromes.Am.Heart J. 2009 Aug;158(2):193-201.e1-5.

Предсавени са резултатите от REACH Registry


11. Trendafilova D,Jorgova J.

First transfemoral aortic valve implantation in Bulgaria –crossing the valve with the device is not always easy.

ISPUB - The internet JURNAL of Cardiology.vol.9 Number 2

Описание на технически маньовър при пациент с клас III аортна дъга и перкутанна имплантация на аортна клапа.чрез трансфеморален достъп.


12. D.Petkov,V.Papanchev,B.Baev,P. Simeonov,D Trendafilova M.Nedefska J Jorgova G Nachev

Endovascular stent grafts in Bulgaria – reporting 3 cases. Доклади на БАН COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES tome 62. № 10,2009

Описани са три случая на ендопротезиране на торакална аорта при аортна дисекация III тип.13. Д. Петков, В.Папанчев,Б.Баев,П.Симеонов,Д.Трендафилова М.Недевска,Г Начев

Ендопротезиране на торакалната аорта при пациенти с аневризми и дисекации 5-годишен опит на УНСБАЛ Св Екатерина” МедИнфо бр.1 2010;40-43.

Представен е 5 годишния опит на СБАЛССЗ “Св. Екатерина” чрез клинично и СТ проследяване на 41 пациента след ендопротезиране на торакална аорта по повод аневризма и/или дисекация на аортата.


14. Д. Трендафилова

Неинтервенционалните проучвания-наука от живота около нас- Наука Кардиология бр.2 2011г;86-88.

Коментират се разликите между резултатите от клиничните изпитания и реалната клинична практика,както и препоръките за тяхното преодоляване.
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница