Екологична оценка и swot анализ на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управлениеДата31.03.2018
Размер73.8 Kb.

Екологична оценка и SWOT анализ на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление

Таблица 2 Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
Име на ЗЗ по НАТУРА 2000

Код

Състояние (импакт)

Предвидени мерки

ЗЗ по Директива 79/409/EEC за птиците

Ломовете

BG0002025

-

-

Палакария

BG0002084

6 емитера

1 нова ГПСОВ

Долни Богоров - Казичене

BG0002004

2 емитера

-

Рибарници Челопечене

BG0002114

-

-

Ноевци

BG0002089

1 емитер

-

Мещица

BG0002101

-

-

Априлци

BG0002110

-

-

Велчево

BG0002111

-

-

Руй

BG0002112

-

-

Раяновци

BG0002001

3 емитера

-

Микре

BG0002088

-

-

Котленска планина

BG0002029

-

-

Понор

BG0002005

1 емитер

-

Деветашко плато

BG0002102

1 баластриера, 1 МВЕЦ

-

Карлуковски карст

BG0000332

1 баластриера, 4 МВЕЦ

-

Врачански Балкан

BG0002053

-

-

Берковица

BG0002090

2 емитера

-

Горни Дъбник - Телиш

BG0002095

1 емитер

-

Обнова

BG0002096

-

-

Рибарници Хаджи Димитрово

BG0002070

-

-

Остров Вардим

BG0002018

-

-

Свищовско-Беленска низина

BG0002083

-

-

Комплекс Беленски острови

BG0002017

-

-

Рибарници Мечка

BG0002024

-

-

Никополско плато

BG0002074

1 емитер

-

Остров Лакът

BG0002091

-

-

Златията

BG0002009

-

-

Рила

BG0000495

1 емитер

-

Рибарници Орсоя

BG0002006

-

-

Остров Ибиша

BG0002007

-

-

Цибърско блато

BG0002104

-

-

Лудогорие

BG0002062

1 емитер,

1 изградена ГПСОВ-

Стената

BG0002031

-

-

Хърсовска река

BG0002039

3 емитера

-

Суха река

BG0002048

-

-

Комплекс Калимок

BG0002030

-

-

Остров Пожарево

BG0000237

-

-

Остров Голя

BG0002067

-

-

Блато Малък Преславец

BG0002065

-

-

Гарванско блато

BG0002064

-

-

Сребърна

BG0000241

-

-

Студенец

BG0000240

14 баластриери,

5 емитера-

Централен Балкан

BG0000494

-

-

Витоша

BG0000113

10 емитера

-

Васильовска планина

BG0002109

6 емитера

2 нови ГПСОВ

Западен Балкан

BG0002002

3 емитера

-

Остров до Горни Цибър

BG0002008

-

-

Разработена от ПОВВИК АД октомври, 2009


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница