Електротехника и електроникаДата31.12.2017
Размер83.18 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

УТВЪРЖДАВАМ!


Декан:...............................

/доц. д-р Д. Петров/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

По факултативната дисциплината


ДИСКРЕТНИ СТРУКТУРИ


Включена в учебния план на специалността

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ


Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Катедра: МАТЕМАТИКА

Габрово

2003 г.


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Вид на занятието

Семестър

ХорариумА. Лекции

IV

30Б. Семинарни упр.

IV

15Б. Лабораторни упр.

IV

15Изпит

IV


II. А Н О Т А Ц И Я

Предмет на дисциплината са моделирането на компютърни системи и мрежи с ориентирани и неориентирани графи и дървета.

Целта е студентите да придобият знания и умения по едни от най-важните раздели на дискретните структури и алгоритмите за изследването им.

Включването в учебната програма на лабораторни упражнения осигурява възможност студентите да повишат владеенето на език за програмиране и да довеждат разглежданите на лекции дискретни структури и алгоритми до практически програмни реализации.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Теми на лекциите и упражненията

А. Лекции


Тема

Л

1.

Моделиране с графи.

Класически примери на моделиране с графи. Основни дефиниции. Представяне на графи.2

2.

Обхождане на графи.


Търсене в дълбочина в ориентирани графи. Базов алгоритъм. Програмна реализация. Приложения. Откриване на цикли.

3

3.

Мрежа на дейностите.


Топологично сортиране. Постановка на задачата.

Условия за съществуване на решение.3

4.

Метод на критичния път.


Най-ранно и най-късно време на започване и завършване на дейност. Критичен път.

3

5.

Силно свързани компоненти.


Постановка на задачата. Моделиране на реална система.

Приложение на търсене в дълбочина за намиране на силно свързаните компоненти.2

6.

Търсене в ширина.


Алгоритъм. Структури от данни. Програмна реализация.

2

7.

Приоритетни опашки.


Пирамиди.

Реализация на приоритетна опашка посредством пирамида.3

8.

Най-къси пътища в графи.


Алгоритъм на Дейкстра за най-къси пътища в графи с неотрицателни дължини на ребрата.

Ефективна реализация с приоритетна опашка.3

9.

Най-къси пътища в графи с отрицателни ребра.

Алгоритъм на Форд-Белман. Алгоритъм на Флойд.


Откриване на цикли с отрицателна дължина.

3

10.

Минимални покриващи дървета.

Алгоритъм на Прим. Алгоритъм на Крускал.


3

11.

Структури от данни за представяне на множества.


Ефективна реализация на Алгоритъма на Крускал.

3ОБЩО


30Б. Семинарни упражнения


Тема

СУ

1.

Моделиране с графи.

Класически примери на моделиране с графи. Основни дефиниции. Представяне на графи.1

2.

Обхождане на графи.


Търсене в дълбочина в ориентирани графи. Базов алгоритъм. Програмна реализация. Приложения. Откриване на цикли.

1

3.

Мрежа на дейностите.


Топологично сортиране. Постановка на задачата.

Условия за съществуване на решение.1

4.

Метод на критичния път.


Най-ранно и най-късно време на започване и завършване на дейност. Критичен път.


1

5.

Силно свързани компоненти.


Постановка на задачата. Моделиране на реална система.

Приложение на търсене в дълбочина за намиране на силно свързаните компоненти.1

6.

Търсене в ширина.


Алгоритъм. Структури от данни. Програмна реализация.

1

7.

Приоритетни опашки.


Пирамиди.

Реализация на приоритетна опашка посредством пирамида.2

8.

Най-къси пътища в графи.


Алгоритъм на Дейкстра за най-къси пътища в графи с неотрицателни дължини на ребрата.

Ефективна реализация с приоритетна опашка.2

9.

Най-къси пътища в графи с отрицателни ребра.

Алгоритъм на Форд-Белман. Алгоритъм на Флойд.


Откриване на цикли с отрицателна дължина.

2

10.

Минимални покриващи дървета.

Алгоритъм на Прим. Алгоритъм на Крускал.


2

11.

Структури от данни за представяне на множества.


Ефективна реализация на Алгоритъма на Крускал.

1ОБЩО


15В. Лабораторни упражнения


Тема

ЛУ

1.

Моделиране с графи.

Класически примери на моделиране с графи. Основни дефиниции. Представяне на графи.1

2.

Обхождане на графи.


Търсене в дълбочина в ориентирани графи. Базов алгоритъм. Програмна реализация. Приложения. Откриване на цикли.

2

3.

Мрежа на дейностите.


Топологично сортиране. Постановка на задачата.

Условия за съществуване на решение.1

4.

Метод на критичния път.


Най-ранно и най-късно време на започване и завършване на дейност. Критичен път.


1

5.

Силно свързани компоненти.


Постановка на задачата. Моделиране на реална система.

Приложение на търсене в дълбочина за намиране на силно свързаните компоненти.1

6.

Търсене в ширина.


Алгоритъм. Структури от данни. Програмна реализация.

2

7.

Приоритетни опашки.


Пирамиди.

Реализация на приоритетна опашка посредством пирамида.2

8.

Най-къси пътища в графи.


Алгоритъм на Дейкстра за най-къси пътища в графи с неотрицателни дължини на ребрата.

Ефективна реализация с приоритетна опашка.2

9.

Най-къси пътища в графи с отрицателни ребра.

Алгоритъм на Форд-Белман. Алгоритъм на Флойд.


Откриване на цикли с отрицателна дължина.

1

10.

Минимални покриващи дървета.

Алгоритъм на Прим. Алгоритъм на Крускал.


1

11.

Структури от данни за представяне на множества.


Ефективна реализация на Алгоритъма на Крускал.

1ОБЩО


15IV. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1. Л. Амерал, “Алгоритми и структури от данни в С++”, ИК СОФТЕХ, София, 2001.
2. С. Н. Капралов, “Основни алгоритми върху графи”, учебно пособие, 2002.
Б. Допълнителна
3. Ф.А. Новиков, “Дискретная математика для программистов”, Питер, С. Петербург, 2001.

СЪСТАВИЛИ: 1...........................

/ доц. д-р Стоян Капралов/
2...........................

/ гл. ас. Петър Петров/


3...........................

/ гл.ас. Елена Методиева/


Учебната програма е обсъдена на заседание на КС на катедра “Математика” и е приета с протокол № 8 / 10.04.2003 г.
Р-Л КАТЕДРА МАТЕМАТИКА:....................................

/ доц. д-р Стоян Н. Капралов /


Учебната програма е обсъдена на заседание на КС на катедра “Компютърни системи и технологии” и е приета с протокол № / 2003 г.
Р-Л КАТЕДРА КСТ:....................................

/ доц. д-р инж. Любен Иванов Цеков /


Учебната програма е обсъдена на заседание на ФС на ф-т “ЕЕ” и е приета с протокол №..../.................2003 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница