Грешно ВярноДата28.02.2018
Размер25.9 Kb.
2012.11.30 – Финансово посредничество У
Тест 5.

 1. Текст

Грешно

Вярно

5)Частен

Публичен

7)Алтернатива на банковото обслужване

Алтернатива на банковото кредитиране/финансиране

13)Банков нетен лихвен марж

Пазарна активност

15)По-високи равнища

По-ниски равнища

16)Дисперсия

концентрация

24) автономен корпоративен контрол

Външен контрол

28) миноритарни акционери

Мажоритарни акционери

18)

Стабилност

22)

Се съпътства

27)

традиционните

Банков нетен лихвен марж – нетен доход от ливхи/активи;на ТБ; НДЛ – приходи от лихви-разходи за лихви; не може да се използва, защото ст-тите му са сравнително уеднаквени и не може да е съпоставка; трябва да е между 2 и 4%

Общ размер на банковите институции – съотн. Между банковите активи и БВП

За развиващи се страни – Русия, Турция, Бразилия – банковия нетен лихвен марж е малко по-висок около 7-8% и е възможно някои банки да си позволят да имат такъв марж.


Ще изчислим някои от показателите в тема 5. за изпита трябва да знаем как се изчисляват като формула, но няма задачи!!! Да погледна приложението на световната банка към тест 5!!!!
Коефициент/ Показател за пазарна концентрация

Нарича се Индекс на Herbfindahl- Hirschmann Index (HHI) – добавя се към материала от тема 5 – измерване дейността на фин.посредници!!!!

Общоприет показател за измерване на пазарната концентрация. Изчислява се като сума от квадратите на относителните пазарни дялове на участниците на даден конкурентен пазар. Стойностите на индекса са в диапазона от 0 до 10 000, като в тях се формират 3 поддиапазона :


 • от 0 до 1 000

 • от 1 000 до 1 800

 • от 1 800 – 10 000

при стойности, клонящи към 0 имаме ситуация, представляваща съвършена конкуренция. А при такива, клонящи към 10 000 ситуация, която доближава пълния монопол (изключително висока концентрация)
по отношение на фин.посредници – степента на концентрация на даден фин.посредник

да речем банковия сектор в страна Х – събираме всичките банки и ги измерване с един показател – с размера на тяхното балансово число. Подреждаме ги по степен на активите в нисходящ ред

подредба по Активи

ТБ 1 – 15% (152) 225

ТБ 2 - 10 % (102) 100

ТБ 3 – 5 % (52) 25 общата сума е 350 пункта!!!! (points)

Всички останали банки имат под 5% относителен дял. Индекса се изчислява или за първите трима или за първите петима (top 3; top 5) . кога е за 3 и за 5? Въпрос на методология : КФН – 5; Световната банка – 3; когато се наложи да се прави анализ на данни от различни изследвания – да се види на каква база се прави анализа; не е редно да се прави анализ и за двата вида анализ!!!
Сума от квадратите на относителните паз.дялове – сумираме ги

В случая имаме пазар с нормално разпределение, какъвто е нормален за повечето страни в ЕС. Северна Корея, Китай, Беларус – монопол!Този индекс е за конкуриращи се стопанства!
II.  1. HHI 418,25

  2. индикатор на общия банков сектор спрямо р-р на ик-ката 106%

  3. банков нетен лихвен марж 1,9%

  4. коефициент на оборота на БФБ – 9/75 = 12%

  5. индикатор за пазарен размер на БФБ -

  6. индикатор за пазарна активност -40788964 общо


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница