Инструкция за експлоатация съдържание въведениестраница3/5
Дата31.12.2016
Размер1.21 Mb.
1   2   3   4   5
9.3. Отчети на КЛЕН

КЛЕН съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН.

Отчет на КЛЕН по дати

130 STL - начална дата STL, крайна дата STL.

Отчет на КЛЕН по номера на Z отчети

131 STL - начален номер Z отчет STL,

краен номер Z отчет STL.


Отчет 102

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

2 Х ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМ.

А 1 ДЕПАРТ 1 2

10.90


Б 2 ДЕПАРТ 2 2

20.60


В ДЕПАРТ 3 1

1.20


ОБОРОТ 32.70

№0082 23-10-10 18:32:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХСУМАА РТИКУЛИ 32.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДДС А = 00.00 %

ОБОРОТ А 10.00

ДДС,А 0.00

ДДС Б = 20.00 %

ОБОРОТ Б 20.90

ДДС,Б 3.48

ДДС В = 20.00 %

ОБОРОТ В 0.60

ДДС,В 0.10

ДДС Г = 07.00 %

ОБОРОТ Г 1.20

ДДС,Г 0.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ОТЧЕТ 1

НОМЕР ОТЧЕТ 34

№0082 23-10-10 18:42:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ


Отчет 103

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

3 Х ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ

ОТ: 1

ДО: 3


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 АРТ 1


ЦЕНА 0.90 Б

ПОКУПКИ 1.000

ОБОРОТ 0.90

2 АРТ 2


ЦЕНА 0.60 В

ПОКУПКИ 1.000

ОБОРОТ 0.60

3 АРТ 3


ЦЕНА 1.20 Г

ПОКУПКИ 1.000

ОБОРОТ 1.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА АРТИКУЛИ 2.70

№0081 23-10-10 18:34:42

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХОтчет 105

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС, ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

5 Х ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРИ

ОБЩ ОБОРОТ 32.70

СУМА АРТИКУЛИ 32.70

В БРОЙ 32.70

БРОЙ КЛИЕНТИ 1

№0084 23-10-10 18:43:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ


Отчет 106

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

5 Х ОТЧЕТ ЧАСОВЕ

18 - 19 1 100.00%

32.70


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

№0085 23-10-10 18:45:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ 123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХОтчет 104

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

4 Х ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТПри запълване на КЛЕН се индицира съобщение “ГРЕШКА 90”, което означава, че КЛЕН е препълнена и е наложително нейната смяна. В този случай работата на апарата в режим РЕГИСТРИРАНЕ е блокирана.

След препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.9.4. Отчет на ФП

Отчетите на фискалната памет са два вида и се стартират с команда 700:

* ПЪЛЕН (разширен);

* КРАТЪК (обобщен);

Всеки от тях може да бъде отпечатан чрез задаване на начален и краен номер на блок данни, а така също чрез задаване на начална и крайна дата за отчетния период.

Bcuчкu oтчeтu нa ФП uзвъpшвaт caмo чeтeнe, т.e. uнфopмaцuятa ce paзneчaтвa бeз дa ce нyлupa.

Избирането на режима става чрез команда “700” и парола “369633”.

Отчети на фискалната памет се отпечатват, като се използва определена клавишна последователност за разпечатването им.А. Подробен отчет на ФП по дати:

- 1 [STL] ддммгг [X] ддммгг [VD], където ддммгг са съответно началната и крайна дата включени в отчета.Б. Кратък отчет на ФП по дати:

- 11 [STL] ддммгг [X] ддммгг [VD], където ддммгг са съответно началната и крайна дата включени в отчета.В. Подробен отчет на ФП по записи:

- 2 [STL] хххх [X] хххх [VD], където хххх са съответно началният и крайният запис от ФП включени в отчета.Г. Кратък отчет на ФП по записи:

- 12 [STL] хххх [X] хххх [VD], където хххх са съответно началният и крайният запис от ФП включени в отчета.А. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата

Графично лого

ИME,AДPEС,ЕИК

1 OTЧET ФИСК.ПАМЕТ ПЪЛЕН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОТ 01-10-10 0001

ДО 10-10-10 0011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВЪВЕДЕНА ВЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДАТА 01-12-07 13:18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01-10-1 013:18 № 0001

% ДДС


ДДС A=0.00%

ДДС Б=20.00%

ДДС В=07.00%

ДДС Г=07.00%

ДДС Д=100.00%

ДДС Е=100.00%

ДДС Ж=100.00%

ДДС З=100.00%

ДРОБНИ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01-10-10 № 0001

ОБОРОТ А 0.00

ОБОРОТ Б 60.00

ОБОРОТ В 0.00

ОБОРОТ Г 0.00

ОБОРОТ Д 0.00

ОБОРОТ Е 0.00

ОБОРОТ Ж 0.00

ОБОРОТ З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 60.00

NПОСЛ.ДОК. 0125

КЛЕН от 0001 до 0001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-10-10 08:18 № 0002

% ДДС

ДДС A=00.00%ДДС Б=20.00%

ДДС В=20.00%

ОБОРОТ Б 152.50

ДДС*Б 24.68

ОБОРОТ В 99.50
ДДС Г=07.00%

ДДС Д=100.00%

ДДС Е=100.00%

ДДС Ж=100.00%

ДДС З=100.00%

ДРОБНИ 2


---------------------------------

10-10-10 № 0011

ОБОРОТ А 7.20

ОБОРОТ Б 16.90

ОБОРОТ В 7.10

ОБОРОТ Г 6.20

ОБОРОТ Д 10.88

ОБОРОТ Е 2.65

ОБОРОТ Ж 18.90

ОБОРОТ З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 69.83

NПОСЛ.ДОК. 0132 КЛЕН от 0001 до 0001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - СУМА ОБОРОТ, Д Д С

ОБОРОТ А 366.40

ДДС*А 6.36

ДДС*В 16.58

ОБОРОТ Г 129.80

ДДС*Г 08.51

ОБОРОТ Д 11.76

ДДС*Д 0.00

ОБОРОТ Е 3.60

ДДС*Е 0.00

ОБОРОТ Ж 18.90

ДДС*Ж 4.36

ОБОРОТ З 0.00

ДДС*З 0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА ОБОРОТ 782.46

СУМА ДДС 60.49

---------------------------------

СУМА ДДС 60.49

НОМЕРПОСЛ.ДОК. 0132

КЛЕН ОТ 0001 ДО 001

№0134 23-10-10 17:32:44

***ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456Б. СЪКРАТЕН ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата


Графично лого

ИME,AДPEС,ЕИК

1 OTЧET ФИСК.ПАМЕТ СЪКРАТЕН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОТ 09-10-10 0009

ДО 10-10-10 0010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДАТА 01-10-10 13:18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-10-10 08:18 № 1

% ДДС


ДДС A=00.00%

ДДС Б=20.00%

ДДС В=20.00%

ДДС Г=07.00%

ДДС Д=100.00%

ДДС Е=100.00%

ДДС Ж=100.00%

ДДС З=100.00%

ДРОБНИ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01-10-10 № 0009

КЛЕН от 0001 до 0001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-10-10 № 0010

ЕКЛ от 0001 до 0001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА ОБОРОТ, Д Д С

ОБОРОТ*А 5.00

ДДС*А 0.00

ОБОРОТ*Б 29.80

ДДС*Б 4,.97

ОБОРОТ*В 0.00

ДДС*В 0.00

ОБОРОТ*Г 0.00

ДДС*Г 0.00

ОБОРОТ*Д 0.00

ДДС*Д 0.00

ОБОРОТ*Е 0.00

ДДС*Е 0.00

ОБОРОТ*Ж 0.00

ДДС*Ж 0.00

ОБОРОТ*З 0.00

ДДС*З 0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА ОБОРОТ 34.80

СУМА ДДС 4,97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА ДДС 4,97

НОМЕР ПОСЛ.ДОК. 0134

КЛЕН ОТ 0001 ДО 0001

№0135 23-10-1017:38:44

***ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ 123456 03123456
В. ДЕТАЙЛЕН и КРАТЪК отчет на ФП за период от блок до блок

Тези отчети са аналогични на предходните, но вместо дата се отпечатва номер на блок.9.5. Особени случaи при рaботa с ФП

B npoцeca нa зanuc нa дaннu във ФП e възмoжнo дa ce отпечатат paзлuчнu вuдoвe съобщения, инфopмupaщu зa cъcтoянueтo нa ФП.

Пpeдynpeдuтeлeн тeкcт:

ВНИМАНИЕ

Брой свободни бл. 0049

ce uздaвa в cлyчauтe, кoгaтo зanucът e завършен усneшнo, но до запълването на ФП остават още 49 записа на дневни финансови отчети с нулиране. Toвa cъoбщeнue ce noявявa npeдu nocлeднитe 50 зanucа u npuдpyжaвa вceкu eдuн oт тяx и съответно се индицира съобщение “ГРЕШКА 20”.

След запълване на фискалната памет могат да се изпълняват само отчети на ФП. Bceкu no-нaтaтъшeн onuт зa paбoтa в peжuм РЕГИСТРИРAНЕ щe бъдe нeycneшeн дo подмяната на ФП с нова.

Bъв вcuчкu cлyчau, npu кouтo нe мoжe дa ce uзвъpшu зanuc във ФП, ce отпечатва cъoбщeнueто "ГРЕШКА 30”. Необходимо е да се обърнете към сервизен техник.10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кодова таблица на символите
01

0

17

х

33

P

49

А

65

Р

81

!

02

1

18

А

34

Q

50

Б

66

С

8203

2

19

B

35

R

51

В

67

Т

83

#

04

3

20

C

36

S

52

Г

68

У

84

$

05

4

21

D

37

T

53

Д

69

Ф

85

%

06

5

22

E

38

U

54

Е

70

Х

86

&

07

6

23

F

39

V

55

Ж

71

Ц

87

`

08

7

24

G

40

W

56

З

72

Ч

88

(

09

8

25

H

41

X

57

И

73

Ш

89

)

10

9

26

I

42

Y

58

Й

74

Щ

90

*

11

:

27

J

43

Z

59

К

75

Ъ

91

+

12

Є

28

K

44

[

60

Л

76

Ы

92

,

13

<

29

L

45

I

61

М

77

Ь

93

-

14

=

30

M

46

]

62

Н

78

Э

94

.

15

>

31

N

47

°

63

О

79

Ю

95

/

16

?

32

O

48

Ï

64

П

80

Я

96


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Съобщения за грешки

ГРЕШКА

Отстраняване

ГРЕШКА ПУ


Повреден или разкуплиран принтер. Натиснете кл. “CL”

ГРЕШКА ПУ

КРАЙ ХАРТИЯ

Поставя се лентата, натиска се кл.“CL”* или кл.“^ ”**

ГРЕШКА 1

НЕ Е ПРОГР. PLU

Изпълнете команда 617 и програмирайте съответното PLU

ГРЕШКА 2

ДОБАВИ КОЛ. PLU

Няма запас от това к-во.

Добавете още количество от това PLUГРЕШКА 3

СМЯНА ЦЕНА PLU

Препрограмиране на цената след отчет Z 501
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница