International network of basin organizations red internacional de organismos de cuencaДата02.08.2017
Размер109.36 Kb.

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

СВЕТОВНА МРЕЖА НА БАСЕЙНОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


С финансовата и техническата подкрепа на:

:

« EUROPE-INBO 2013»

11та ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА „ПРИЛАГАНЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ”

ПЛОВДИВ (БЪЛГАРИЯ) 13 - 16 НОЕМВРИ 2013
ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ”
Постоянен технически секретариат

Международна мрежа на басейновите организации

21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE)

Тел. +33.1.44.90.88.60 - Факс : +33.1.40.08.01.45 - E-mail : riob2@wanadoo.fr


ВТОРНИК, 12 NOVEMBER 2013
ЦЯЛ ДЕН

ПРИСТИГАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ”

  • Трансфер до Пловдив

  • Регистрация в хотела16 H 30

19 H 30

СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКИТЕ БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ

Икономически анализ и чл.5 на РДВ – Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (Френските водни агенции „Adour – Garonne”, „Artois-Picardie”, четирите басейнови дирекции + МОСВ)


20 H 00 

Вечеря : хотел „Империал”СРЯДА, 13 НОЕМВРИ 2013

ЦЕЛИЯТ ДЕН

ПРИСТИГАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ”

  • Трансфер до Пловдив

  • Регистрация в хотела16 H 00

17 H 00

Среща на управляващия орган на CEENBO

Мрежа на басейновите организации в Централна и Източна Европа (CEENBO)Президент на CEENBO, България

  • Координатор: Mrs. Daniela RADULESCU

Постоянен технически секретариат на CEENBO
17 H 00

18 H 00

Среща на управляващия орган на INBO

Международна мрежа на басейновите организации (INBO)  • Председател: Mr. Ahmet Mete SAATÇI

EUROPE-INBO President, 2012-2013, Turkey

От името на световния президент на INBO

Координатор : Mr. Jean François DONZIER

Постоянен технически секретариат на INBO


18 H 00

Нощна разходка из Пловдив
20 H 30

Вечеря: ресторант „Jägerhof”

СРЯДА, 13 НОЕМВРИ 2013 – СЕМИНАР ПО МОНИТОРИНГ (УСПОРЕДНО)

9 H 15

9 H 45

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИТЕ С КАФЕ
9 H 45

11 H 45


ЧАСТ I – Въведение

Откриване - Инж. Никола Кърнолски

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, България

Приветствени адресиПостижения и резултати от първото докладване и основни задачи за следващите два цикъла на планиране

Информация от резултатите от първото докладване на мониторинга, актуалната политика на Европейската агенция по околна среда и средствата за свързания с води мониторинг

Състояние, проблеми и предложения за подобряване на планирането и прилагането на мониторинга във вторите Планове за управление на речните басейни

Опитът на Швеция и поуки от мониторинга в първия и втория цикъл на ПУРБПредставяне на основните теми, които ще се дискутират по-късно в работните групи на база френския опит

12 H 00


ЧАСТ II – РАБОТНИ СЕСИИ
Цели на мониторинговите програми

Въвеждащи презентации

Дискусии, организирани около 3 въпроса

Представяне от докладчика на основните послания и заключения
13 H 15


Работен обяд14 H 15


Организация и роля на участниците в процеса на провеждане на мониторинг
Въвеждаща презентация: „Мониторинг съгласно РДВ в Австрия; опит и визия”

Дискусии, организирани около 3 въпроса

Представяне от докладчика на основните послания и заключения
15 H 30


Кафе-пауза
15 H 45


Стратегии по мониторинга
Въвеждаща презентация: „Развитие на мрежите на контролния мониторинг във Валония от 1975 г. съгласно изискванията на различни директиви


Дискусии, организирани около 3 въпроса
Представяне от докладчика на основните послания и заключения
17 H 00

17 H 30

ЧАСТ ІІІ: Обсъждане на резултатите от работните сесии и финални дискусии
Дискусии и идентификация на въпроси, насочени към бъдещето
Цялостни заключения
ЧЕТВЪРТЪК, 14 НОЕМВРИ
9 H 00

РЕГИСТРАЦИЯ
09 H 30


ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Откриване: Инж. Никола Кърнолски

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
Приветствени адреси


10 H 15


Съобщение от Главна дирекция „Околна среда” на ЕК (on line)10 H 30

Кафе-пауза
11 H 00


Представяне на българската политика и институции за управление на водите
11 H 30


Цели и дейности на “EURO INBO group”

  • Представяне на „синия паспорт”
12 H 30

Работен обяд
13 H 30


Първа кръгла маса: Резултати от първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010-2015. Подготовка на вторите ПУРБ (2016-2021). По-добра съгласуваност между степента на въздействията и програмата от мерки, интегриране на темата за водните количества (разпределение на ресурса, управление на сушите и наводненията). Адаптация към климатичните изменения. По-добра интеграция с други европейски директиви (Директивата за наводненията и Морската стратегия) и с други секторни политики (селско стопанство, енергетика, ВЕЦ, навигация и др.). По-добро въвличане на заинтересованите страни по места.


15 H 30

Кафе-пауза


15 H 45

17 H 45

Втора кръгла маса: Финансиране на програмата от мерки, достъп до фондове и в частност до европейските структурни фондове. Икономически анализ за определяне на най-рентабилната комбинация от мерки. Стойност на екологичните услуги. Принцип на възстановяване на разходите.


18 H 00

Посещение: Стария град на Пловдив
20 H 30

Вечеря : хотел „Империал”
12.30 – 13.30 Странично мероприятие: Наука и влиянието й върху политиката (предложение от Natasha AMORSI)

ПЕТЪК 15 НОЕМВРИ

9 H 00

11 H 00

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА: Нови подходи при възстановяване на реките. Мерки за естествена водна ретензия. Екологичен отток. Приоритетни екологични области. Екологосъобразно намаляване влиянието на селското стопанство върху водите (буферни зони, промяна на селскостопанските практики и др.)

11 H 00

Кафе-пауза


10 H 00

13 H 00

Странично мероприятие : Младежки воден парламент – Подписване на съглашение за сътрудничество между българсския младежки воден парламент и водна агенция „Артоа-Пикарди”11 H 15


ЧЕТВЪРТА КРЪГЛА МАСА: Управлението на водите в трансграничните речни басейни. Международни речни басейни съгласно Рамковата директива на водите. Роля и дейност на международните комисии. Двустранни и многостранни конвенции.

Други лектори, обща дискусия и заключения

13 H 15

Работен обяд


14 H 15


Пета кръгла маса: Прилагане принципите на Рамковата директива по водите в съседните на ЕС страни. Опитът на страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (EECCA) и Средиземноморието.

16 H 15

Кафе-пауза
16 H 30

17 H 30

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ, ОБОБЩАВАНЕ, ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  • ПРИЕМАНЕ НА ФИНАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 11ТАТА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ EUROPE-INBO В ПЛОВДИВ
  • ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА “EUROPE-INBO” ОТ ТУРЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ  • ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА “EUROPE-INBO 2014”


18 H 00

Посещение: Винарна в Старосел и вечеря
СЪБОТА, 16 НОЕМВРИ
9 H 00

ТЕХНИЧЕСКО ПОСЕЩЕНИЕ

13 H 00

Работен обяд – хотел „Империал”


ТРАНСФЕР ДО ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ”


ОСИГУРЕН СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ, ФРАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ СА НАЛИЧНИ НА :

www.inbo-news.org

www.bd-ibr.org


ПОСТОЯНЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ

МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА НА БАСЕЙНОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE)

Tel. +33.1.44.90.88.60 - Fax +33.1.40.08.01.45 - Email: riob2@wanadoo.fr

ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ”

Lev Tolstoy str./ 1A, Arch.Kamen Petkov str.

4017 Plovdiv, Bulgaria
http://hotelimperial.bg/


Каталог: files -> File -> Start -> Iniciativi%20i%20kampanii -> Konferencii
File -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
File -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
File -> Първа общи положения ч
Konferencii -> Зала „рим” 00 18. 30
Iniciativi%20i%20kampanii -> Водно сътрудничество 2013: Да работим всички заедно, за да осигурим питейна вода за всеки
Iniciativi%20i%20kampanii -> Закон за опазване на околната среда. Водите ми са чисти най-вече в горното ми течение. Хората ме замърсяват с битови отпадъци
Iniciativi%20i%20kampanii -> Към природата Замърсяване на река Марица
Iniciativi%20i%20kampanii -> Разказът на река марица


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница