Използвана и препоръчвана литератураДата01.05.2017
Размер52.67 Kb.ИЗПОЛЗВАНА И ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Бакрачева, Н. Оценка на ефективността и риска от възникване на нежелани реакции при употреба на метамизол (аналгин). Дисертация (дмн), София, 1997.

 2. Бояджиева, Н., Ив, Ламбев, Ж. Бочева и съавт. Лекарства, бременност и кърмене. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.

 3. Бояджиева и Н. и съавт. Фармакология и токсикология. Учебник за студенти по хуманна медицина. Под ред. на Н. Бояджиева, Н. и Кр. Якимова. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2015.

 4. Власковска, М., Сл. Сурчева, Р. Овчаров. Значение эндогенных опиоидов и простагландинов в действии анальгина (метамизола) и верапамила. Фармакол. и токсикол., 52, 1989, 25–29.

 5. Власковска, М., А. Дудов, Г. Куртева и съавт. Национални медицински стандарти за лекарствено лечение, оценка на лечебния ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. Списание на Българско онкологично дружество, 1, 2015, 2−56.

 6. Дудов, А. Изследване върху фармакологични подходи за модулиране на множествената лекарствена резистентност (MDR) на туморите. Дисертация (дм), София, 2003.

 7. Дудов, А. и съавт. Национални медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. Списание на Българско онкологично дружество, 4, 2013, 2–53.

 8. Георгиев, Б.Г. (редактор). Ветеринарно-медицински фармакологичен справочник. Изд. „Мултипринт” ЕООД. София, 2010.

 9. Крушков, Ив., Ив. Ламбев, С. Крушкова. Фармакология (учебник за медицинските колежи) − шесто основно преработено издание. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2006.

 10. Крушков, Ив., М. Караиванова, Ив. Ламбев, М. Марков. Фармакология и токсикология (учебник за помощник-фармацевти). Под ред. на Ив. Крушков, Издателство “Медицина и физкултура”, София, 2006.

 11. Крушков, Ив., Ив. Ламбев. Фармакотерапевтичен справочник. VI допълнено издание. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2007.

 12. Ламбев, Ив. Съвременни лекарства в клиничната практика. Медицина и физкултура. София, 2000.

 13. Ламбев, Ив. Лекарствени препарати (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). II основно преработено и допълнено издание. Медицина и физкултура, София, 2008.

 14. Ламбев, Ив. и съавт. Джобен фармакотерапевтичен справочник. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2015.

 15. Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum (справочник за лекари, фармацевти и зъболекари). Сдружение "ПНР" − София, 2015.

 16. Ламбев, Ив. и съавт. Справочник на лекарствените средства. V издание. Под ред. на Ив. Ламбев и П. Узунов. Медицина и физкултура, София, 2004.

 17. Ламбев, Ив. и съавт. Фармакотерапевтичен справочник. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010.

 18. Ламбев, Ив. и съват. Принципи на медицинската фармакология II допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицина и физкултура, София, 2010.

 19. Ламбев, Ив., Н. Бояджиева (ред.). Фармакология – II актуализирано издание. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2010.

 20. Лашев, Д., А. Харитова. Фармаколология на антибактериални, антипротозойни и антимикотични средства. ТрУ − Стара Загора, 2012.

 21. Марчев, С. Кардиология – пътят към диагнозата. Изд. „Лакс Бук”. Пловдив, 2012.

 22. Минчев, П. и съавт. Клинична туберкулоза. Под ред. на проф. д-р П. Минчев. ЦМБ при МУ – София, 2013.

 23. Нешев, Г., Зл. Димитрова (ред.). Еврофарма-2. Мед. изд. „АРСО”, 2012.

 24. Николов, Р. Молекулярна и клинична фармакология на ГАМКА-ергичните рецептори. Медицински преглед, 45, 2009, 2, 39–44.

 25. Николов, Р., Якимова, К. Лекарства-индуцирани хипертермични синдроми. Медицински преглед, 44, 2008, 1, 2026.

 26. Пасков, Д. Нивалин – фармакология и клинично приложение. “Медицина и физкултура”, София, 1959.

 27. Петков, В. Д. и сътр. Съвременна фитотерапия. Под ред. на чл. кор. проф. В. Петков. Медицина и физкултура, София, 1982.

 28. Петква, Ива. Хирургия на макулата. Изд. "Сепа–Инфома" ООД, София, 2012.

 29. Петрова., Г. , В. Петкова, И. Гетов и съавт. Социална фармация и фармацевтично законадателство. Под ред. на проф. Г. Петрова. ЦМБ при МУ София, 2015, 163−214.

 30. Радев, Р. Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерапия. В кн.: Фармакотерапевтичен справочник. VII основно преработено и допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010, 866–881.

 31. Радева, Е, Р. Василева. Остри периодонтити – клиника, диагностика и насоки на лечение. Изд. „Линц”. С, 2013.

 32. Станева, Д., Л. Райнова. Билките, домашна аптека. Медицина и физкултура. София, 2000.

 33. Сурчева, Сл. (ред). Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти. Медицинско издателство „АРСО”. София, 2013.

 34. Янев, Н. Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия. Дисертация (дм), София, 2011.

 35. Bennett PN, Brown MJ. Clinical pharmacology. 10th Edition. Churchill Livingstone, London, 2008.

 36. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. Eds. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Bjorn C. Knollmann). 12. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

 37. Hale Th. Medications and Mothers' Milk. 14th edition. Hale Publishing, L.P. 2010.

 38. Katzung BG (Editor). Basic & Clinical Pharmacology. 12th Edition. The MaGraw-Hill Companies, Inc. (Lange Medical Books), New York, 2012.

 39. Laurence DR, Bennett PN, Brown MJ. Clinical Pharmacology. 8th Edition. London, Churchill Livingstone, 1997.

 40. Longo D, Fauci A, Kasper D. et al. (Editors). Harrison’s Principles of Internal Medicine. 18th edition. McGraw-Hill Professional, New York, 2011.

 41. Okuyama HLangsjoen PHHamazaki TOgushi YHama RKobayashi TUchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar; 8 (2): 189−99.

 42. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW (Eds). Current Medical Diagnosis & Treatment. Mc Graw-Hill Education. Fifty-third edition. San Francisko, 2014.

 43. Bope ET, Kellerman RD. Conn’s Current Therapy. Sunders. An Imprint Elsevier Inc. Philadelphia, 2014.

 44. Rang, HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. 7th Edition. Chirchill Livingstone, London, 2011.

 45. Sharma HL, Sharma KK. Principles of Pharmacology. 1st Edition. Paras Medical Publisher. New Delhi, 2007.

 46. Surcheva, S., V. Tzvetkova, N. Yanev, N. Surchev, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Benfothiamine modulates analgesic effect of COX-inhibitors. Studues on neuropathic allodinia. Comptes rendus de L’Academie bulgare des Sciences, vol. 59 (11) 2006, 1203–1208.

 47. Tripathi KD. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2008.

 48. www.medpharm-sofia-eu (специализиран медицински сайт, съдържащ над 800 файла и повече от 400 линка, вкл. към сайтове с лекарствени продукти)АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм

Катедра по фармакология и токсикология

Медицински факултет, Медицински университет

ул. «Здраве» № 2, СОФИЯ − 1431

Тел./факс: (02) 91-72-621

Tелефон: (02) 91-72-625

E-mail: itlambev@mail.bg


Web Site: www.medpharm-sofia.eu

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница