Кодекс до комисията за взаимодействие с граждански организации и движения предложениеДата19.03.2017
Размер48.22 Kb.
ВМРО Изх. № 121/ 26.06.2013г.

Българско национално движение

1000 София, ул. “Пиротска” № 5, тел. 9802582, 9802584, факс 9802583, e-mail: vmro@vmro.bg, web: www.vmro.bg

ДО ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС

ДО КОМИСИЯТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

И ДВИЖЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Красимир Дончев Каракачанов,

Председател на ПП „ВМРО – Българско национално движение”

Уважаеми госпожи и господа,

С оглед на създалата се ситуация по приложението на действащия Изборен кодекс (ИК) от „ВМРО – Българско национално движение” считаме, че изборният закон следва да претърпи сериозни промени, особено в частта му за избирателното право, гласуването и организационно-техническата подготовка и произвеждане на всички видове избор. От произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и на изборите за общински съветници и кметове през 2011г. стана ясно, че кодексът страда от редица съществени, фундаментални слабости, а последните произведени избори за народни представители през 2013г. доказаха пълната нефункционалност на ИК в този му вид.

Поради тази причина българското общество не следва да се яви на следващите избори с толкова нефункционален нормативен акт. Необходими са незабавни промени, които да гарантират честни и прозрачни избори при пълна равнопоставеност на всички субекти. Отправяме към Вас нашите предложения, за да бъдат разгледани и включени при изменението и допълнението на Изборния кодекс.На първо място Законът за избиране на Велико народно събрание следва да бъде отменен и материята да бъде уредена в Изборния кодекс. Законът за избиране на Велико народно събрание е остарял, не отговаря на обществените нагласи, състояние и очаквания. Процедурата следва да бъде идентична с тази за избор на народни представители при запазване на смесената система с избор на народни представители от ВНС половината чрез мажоритарен избор, половината пропорционално.

 1. ОБЩИ НАЧАЛА:

 1. Въвеждане на „задължително гласуване” за всички български граждани с активно избирателно право, съгласно изискванията на закона. Предлагаме „задължителното гласуване” да бъде прието като основно начало, което да бъде стимулирано, т.е. при упражняване на правото на глас да се предоставят данъчни облекчения. Неупражнилите право на глас да ползват публични услуги, предоставяни от централната и местна власти, срещу по-високи такси, спрямо гласувалите. Като алтернатива на „задължителното гласуване” предлагаме въвеждане на принципа за „активна избирателна регистрация” – право да участват в предстоящия вид избор да получат само тези избиратели, които са се регистрирали предварително. При „активна избирателна регистрация” също да важи принципът за „задължително гласуване”.

 2. По-добро дефиниране на принципа за уседналост, заложен като изискване за участие в изборите за общински съветници и кметове – терминът „живял” в съответното населено място да се замени с термина „пребивавал”, т.е. обвързване не само с административната регистрация по административен адрес, но и с реалното, фактическото пребиваване в съответното населено място.Това ще пресече заобикалянето на закона – случаите, при които избирателите не живеят фактически в населеното място, но се връщат за изборите.

 3. Въвеждане на „образователен ценз” – право да избират и да бъдат избирани имат български граждани със завършена степен на образование не по-малка от „основно образование”. В момента сме свидетели как буквално неграмотни хора упражняват правото си на избор, без дори да могат да прочетат имената на кандидатите, за които гласуват.

 4. Въвеждане на машинно гласуване с цел ограничаване контролирането на вота, корпоративния и „купен” вот. Въвеждане и на гласуване чрез Интернет и по пощата.

 5. Гласуването в чужбина да бъде ограничено само в дипломатическите служби – посолства и консулства.

 6. Премахване на партийните квоти при формиране на избирателните органи. Премахване на принципа за „парламентарно и непарламентарно представени партии и коалиции”, в това число и в отразяването на предизборната кампания. Необходима е пълна равнопоставеност между участващите в изборите политически субекти и техните кандидати.

 7. Създаване на професионална изборна администрация, която администрира целия изборен процес. По този начин ще се въведе професионализъм и възможност за по-добър контрол, респективно търсене на отговорност. Секционните избирателни комисии да бъдат формирани на принципа „жури” – чрез жребий между български граждани с избирателни права с висше образование. Секционните избирателни комисии да имат определен мандат, който никой член не може да повтори. Съответно това ще позволи по-добро заплащане, професионализиране и обучение на членовете на секционните избирателни комисии.

 8. Изваждане на процедурата по броенето от секционните избирателни комисии и създаването на регионални преброителни центрове, където бюлетините да се броят публично, включително в присъствието на кандидати, техните застъпници, журналисти, в това число и пряка възможност за излъчване директно на процеса на броенето.

 9. Запазване на пропорционалната изборна система при избор на колективни органи чрез прилагане на преференциално гласуване с праг 5%; 1. ПРОМЕНИ ПО ВИДОВЕ ИЗБОРИ

 1. При произвеждане на избори за народни представители:

 • Намаляване на прагът за участие в разпределението на мандатите за партии и коалиции от 4% на 3% - по този начин ще се даде възможност за по-пълно представителство на избирателите в Народното събрание и ще се намали броя на гласувалите, но непредставени в НС избиратели.

 • Въвеждане на преференциално гласуване с праг 5% - това е силен мажоритарен елемент, който ще позволи реално гражданите да определят кандидатите, които ще бъдат избрани, независимо от подредбата им при регистрация;

 • Изчислението и разпределението на мандатите да се извършва по метода Д’Онт. Той е по-справедлив, защото не изкривява съществено изборния резултат при преразпределението на гласовете и мандатите и дава възможност и на по-малките партии или коалиции да получат допълнителни мандати. Методът Хеър Ниймайер доведе до изключително изкривяване, което доведе до реализация на мандати с получени по-малко от 1000 гласа;

 1. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове

 • Въвеждане на преференциално гласуване с праг 5% за избор на общински съветници. Това е силен мажоритарен елемент, който ще позволи реално гражданите да определят кандидатите, които ще бъдат избрани, независимо от подредбата им при регистрация;

 • Избираемост на районните кметове за градовете с районно деление – необходимо е районите, там където е въведено районно деление, да се управляват от администрация, избрана от гражданите. В момента районните кметове и администрации са превърнати в придатък, в чиновници към централната община, което не дава възможност за осъществяване на реални политики и програми в районните общини;

 • Изчислението и разпределението на мандатите да се извършва по метода Д’Онт;

 1. При произвеждане на избори за членове на европейския парламент:

- пропорционална система с преференциално гласуване при праг от 5% за пренареждане на листа;

25.06.2013г. Председател на „ВМРО-БНД”:гр. София / Красимир Каракачанов/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница