Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда настраница1/9
Дата20.05.2018
Размер1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост
Създава се на основание чл. 41, ал. 4 ЗОС /ДВ бр. 54/13.06.2008 г.


ВИДОВЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
I. Продажба след търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОС
II. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на чл. 35, ал. 3 ЗОС
III. Продажба без търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 4 ЗОС
IV. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1 ЗОС
V. Учредяване право на строеж, надстрояване,пристрояване след търг/конкурс по реда на чл. 37, ал. 1 ЗОС, чл. 38, ал. 1 ЗОС, чл. 52 от Наредба 15 за ПУРОИ на ОбС – Казанлък
VI. Учредяване право на строеж, надстрояване, пристрояване, без търг/конкурс по реда на чл. 37, ал. ал. 4, 5 и 6, чл. 38, ал. ал. 2 и 3 ЗОС
VII. Учредяване право на ползване по реда на чл. 39 ЗОС
VIII. Замяна на имот, или право на строеж по реда на чл. 40 ЗОС
IX. Продажба на общински жилища по реда на чл. 47, ал. 1 ЗОС


  1. Продажба след търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОС

No


АОС

Данни за имота, съгл. АОС

Решение за

разпореждане

Вид

разпор.

Оценки и цени, лв. без ДДС

Договор Nо

КупувачДО


пазарна


начална

тръжна

по договор


1.

598/2008 г.

ПИ 290010 с площ 2308 кв.м.

м. „Перетлика” с. ОвощникРешение на ОбС

No 242/2009 г.търг

621,10

9 200

9 200

23 000

Д08-29 от

30.09.2009 г.Тодор Николов Топалов

2.

429/2007 г.

ПИ 069043 с площ 2869 кв.м.

м.„Старата кория” с.ЧергановоРешение на ОбС

No 291/2009 г.търг

772,00

4 000

4 000

12 400

Д08-31 от

02.12.2009 г.Д-р Дебора Юлий Кнежевич

3.

400/2007 г.

ПИ 019001 с площ 2673 кв.м.

м. „Соргуня” с. ЧергановоРешение на ОбС

No 291/2009 г.търг

240,60

652

652

652

Д08-32 от

03.12.2009 г.Румяна Георгиева Башкехайова

4.

522/2008 г.

ПИ 027047 с площ 3588 кв.м.

м. „Динкъра” с. ЧергановоРешение на ОбС

No 291/2009 г.търг

404,40

2 170

2 170

2 170

Д08-33 от 03.12.2009 г.

Иван Неделчев Терзиев

5.

402/2007 г.

ПИ 027025 с площ 2 633 кв.м. м. „Динкъра” с. Черганово

Решение на ОбС

No 497/2010 г.търг

296,70

1 100

1 100

1 540

Д08-8 от 10.11.2010 г.

Иван Дичков Недков

6.

1138/2005 г.

УПИ I – 767 кв. 69 с. Бузовград

Решение на ОбС

No 621/2011 г.търг

2728,30

8 000

8 000

8 000

Д08-3 от 03.06.2011 г.

Магбуле Наид Кенан

7.

455/2007 г.

УПИ VII – 3248 кв. 445

гр. КазанлъкРешение на ОбС

No 621/2011 г.търг

4035,80

13 000

13 000

13 000

Д08-4 от 03.06.2011 г.

Генка Петрова Видева

8.

535/2008 г.

Гаражна клетка Nо 1 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък

Решение на ОбС

No 620/2011 г.търг

6873,20

10 310

10 310

10 310

Д08-5 от 06.06.2011 г.

Николай Илиев Панайотов

9.

1018/2005 г.

Земя с площ 2 907 кв.м.

им. Nо 000565 по КВС с. КрънРешение на ОбС

No 632/2011 г.търг

5179,60

13 500

13 500

13 500

Д08-6 от 10.06.2011 г.

Ахмед Али Качан

10.

542/2008 г.

Гаражна клетка Nо 8 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък

Решение на ОбС

No 620/2011 г.търг

6894,20

10 350

10 350

10 350

Д08-7 от 13.06.2011 г.

Стоян Колев Бобев

11.

661/2009 г.

Земя с площ 2 975 кв.м.,

им. Nо 000388 с. Г. ИзворовоРешение на ОбС

No 633/2011 г.търг

3644,30

17 900

17 900

17 900

Д08-8 от 17.06.2011 г.

Денчо Станев Христов

12.

662/2009 г.

Земя с площ 6 837 кв.м.,

им. Nо 000305 с. Г. ИзворовоРешение на ОбС

No 633/2011 г.търг

8375,10

34 000

34 000

34 000

Д08-9 от 17.06.2011 г.

Денчо Станев Христов

13.

541/2008 г.

Гаражна клетка Nо 7 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък

Решение на ОбС

No 620/2011 г.търг

7386,00

11 080

11 080

11 080

Д08-10 от 22.06.2011 г.

Стефан Вълков Йовчев

14.

779/2010 г.

Земя с площ 536 кв.м.

им. Nо 600.167 с Г. ЧерковищеРешение на ОбС

No 684/2011 г.търг

21,40

586

586

586

Д08-25 от 17.08.2011 г.

Генчо Петков Колев

15.

687/2010 г.

Земя с площ 14 051 кв.м.

им. Nо 089030 с. РъженаРешение на ОбС

No 683/2011 г.търг

1721,20

6 846

6 846

6 846

Д08-26 от 17.08.2011 г.

Апостол Янев Терзиев

16.

826/2004 г.

ЗЗ им. No 008001 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън

Решение на ОбС Nо 755/2011 г.

търг

57,60

1 190

1 190

1 190

Д08-11 от 24.04.2012 г.

Слави Николов Стефанов

17.

652/2009 г.

УПИ XVII в кв. 58 гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 134/2012 г.

търг

2603,30

11 700

11 700

12 870

Д08-15 от 29.05.2012 г.

Георги Стоянов Урумов

18.

651/2009 г.

УПИ XI в кв. 58 гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 134/2012 г.

търг

3244,00

14 580

14 580

14 580

Д08-16 от 29.05.2012 г.

Атанас Христов Щерев

19.

537/2008 г.

Гаражна клетка No 4 ж.бл. 107 23ПШП

Решение на ОбС Nо 138/2012 г.

търг

6903,20

10 360

10 360

11 396

Д08-17 от 29.05.2012 г.

Слави Маринов Славов

20.

15/1997 г.

УПИ IX в кв. 28 с. Средногорово

Решение на ОбС Nо 136/2012 г.

търг

1722,60

5 200

5 200

5 200

Д08-18 от 30.05.2012 г.

Стефан Михаилов Проданов

21.

955/2011 г.

ЗЗ им. No 006004 в м. "Над село" с. Копринка

Решение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

76,20

200

200

200

Д08-19 от 31.05.2012 г.

Смаил Осман Четалак

22.

344/2000 г.

УПИ III-155 в кв. 25

с. РъженаРешение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

12481,10

19 700

19 700

19 700

Д08-20 от 31.05.2012 г.

"Сирона" АД, гр. София

23.

872/2011 г.

ЗЗ им. No 000347 в м. "Зад Тунджа" с. Бузовград

Решение на ОбС Nо 157/2012 г.

търг

557,60

1 450

1 450

1 450

Д08-21 от 01.06.2012 г.

"Нова-Ф-49" ООД, гр. София

24.

1045/2005 г.

Гаражна клетка No 8 ж.бл. 104 23ПШП

Решение на ОбС Nо 138/2012 г.

търг

5925,40

9 030

9 030

9 030

Д08-22 от 01.06.2012 г.

Мирослав Иванов Николов

25.

831/2010 г.

ЗЗ им. No 011006 в м. "Адалъка" с. Копринка

Решение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

337,80

1 000

1 000

1 300

Д08-23 от 06.06.2012 г.

Венета Сергеева Карабашева

26.

942/2011 г.

ЗЗ им. No 004005 в м. "Харманите" с. Копринка

Решение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

719,20

1 800

1 800

1 800

Д08-24 от 06.06.2012 г.

Смаил Азиз Дедеолу

27.

642/2008 г.

УПИ XI-348 в кв. 52 с. Г. Дряново

Решение на ОбС Nо 137/2012 г.

търг

3133,00

12 330

12 330

12 330

Д08-25 от 06.06.2012 г.

ЕТ "ЗП Георги Василев"

28.

1001/2005 г.

УПИ XXI-3991 в кв. 48 гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 144/2012 г.

търг

5943,40

21 700

21 700

21 700

Д08-26 от 07.06.2012 г.

Бенизе Неджипова Гърбева

29.

915/2011 г.

ЗЗ им. No 003010 в м. "Харманите" с. Копринка

Решение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

1103,60

3 400

3 400

9 180

Д08-28 от 11.06.2012 г.

Иванка Иванова Тосунова

30.

916/2011 г.

ЗЗ им. No 002002 в м. "Харманите" с. Копринка

Решение на ОбС Nо 156/2012 г.

търг

1872,70

5 800

5 800

21 460

Д08-29 от 11.06.2012 г.

Иванка Иванова Тосунова

31.

952/2011 г.

ЗЗ им. No 150845 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 172/2012 г.

търг

15,90

500

500

500

Д08-31 18.06.2012 г.

Янко Георгиев Мермеклиев

32.

333/2000 г.

ПИ с идентификатор 27499.501.333 с. Енина

Решение на ОбС Nо 168/2012 г.

търг

1473,20

14 700

14 700

14 700

Д08-34 от 20.06.2012 г.

Димитър Христов Николов

33.

833/2010 г.

ЗЗ им. No 222123 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 175/2012 г.

търг

150,00

620

620

620

Д08-35 от 20.06.2012 г.

Манол Иванов Далемски

34.

832/2010 г.

ЗЗ им. No 222121 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 176/2012 г.

търг

169,70

640

640

640

Д08-36 от 20.06.2012 г.

Манол Иванов Далемски

35.

922/2011 г.

ЗЗ им. No 008010 в м. "Белия пясък" гр. Шипка

Решение на ОбС Nо 169/2012 г.

търг

13,70

220

220

5 412

Д08-37 от 20.06.2012 г.

Манол Иванов Далемски

36.

1019/2011 г.

ЗЗ им. No 190710 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък

Решение на ОбС Nо 171/2012 г.

търг

35,70

640

640

640

Д08-38 от 20.06.2012 г.

Теменуга Василева Янева

37.

850/2010 г.

ЗЗ им. No 021016 в м. "До село-запад" гр. Шипка

Решение на ОбС Nо 170/2012 г.

търг

50,90

250

250

2 075

Д08-40от 22.06.2012 г.

Атанас Христов Щерев

38.

972/2011 г.

ЗЗ им. No 014008 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън

Решение на ОбС Nо 195/2012 г.

търг

26,40

618

618

618

Д08-41 от 25.06.2012 г.

Алдин Асенов Бамбалов

39.

1037/2011 г.

УПИ I-82 в кв. 3 гр. Шипка

Решение на ОбС Nо 178/2012 г.

търг

1086,10

8 800

8 800

9 680

Д08-42 от 25.06.2012 г.

Петър Георгиев Петров

40.

836/2010 г.

ЗЗ им. No 031002 в м. "До село" с. Розово

Решение на ОбС Nо 189/2012 г.

търг

210,00

1 092

1 092

1 092

Д08-43 от 26.06.2012 г.

"Казанлък Хляб" ООД
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница