Конспект по дисциплината "Устойчиво земеползване" Същност и цели на устойчивото земеползванеДата11.02.2018
Размер25.42 Kb.
за специалност:"Геодезия",

специализация :"КАДАСТЪР И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ"


Конспект по дисциплината "Устойчиво земеползване"


 1. Същност и цели на устойчивото земеползване.

 2. Характерни особености на агроекосистемите и проблеми за околната среда, свързани с тях.

 3. Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата.

 4. Строеж на почвения профил. Видове почвени хоризонти. Основни почвени процеси.

 5. Състав (механичен и химичен) и свойства на почвата (общи физични, водно-въздушни и химични). Основни почвени показатели.

 6. Класификация и географско разпространение на почвите в България.

 7. Екологично състояние на почвените ресурси в България и прогноза за бъдещето им.

 8. Значимост на почвените ресурси и тяхното рационално използване. Почвени изследвания във връзка с рационалното използване на почвите и опазването им.

 9. Използване на земята за отглеждане на лозя. Биологични особености и изисквания на основните сортове лози по отношение на почвените и климатичните условия.

 10. Използване на земята за отглеждане на овощни култури. Биологични особености и изисквания на основните овощни видове / ябълки, круши, праскови, череши, кайсии, бадеми, сливи, малини, ягоди/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 11. Използване на земята за отглеждане на зърнено-житни култури. Биологични особености и изисквания на основните видове зърнено-житни култури /пшеница, царевица, ечемик, ориз/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 12. Използване на земята за отглеждане на технически култури. Биологични особености и изисквания на основните видове технически култури /слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, памук, хмел, маслодайна роза/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 13. Използване на земята за отглеждане на фуражни култури. Биологични особености и изисквания на основните видове фуражни култури /люцерна, репко, еспарзета/по отношение на почвените и климатичните условия.

 14. Използване на земята за нуждите на строителството /обекти на промишлеността, транспорта и гражданското строителство/ и рекреационни нужди.

 15. Опазване на земята. Деградационни процеси при почвите и отражението им върху почвеното плодородие.

 16. Почвени изследвания за установяване на екологичното състояние на почвите. Класификация на увредените земи.

 17. Използване на техногенно замърсени земи за нуждите на земеделието - ограничителен режим на земеползване.

 18. Фиторемедиационни мероприятия - цел, приложение, разновидности, предимства и недостатъци.

 19. Агроекология. Ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие Биологично земеделие.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996.

 2. Пенков М., Използване и опазване на земята, УАСГ, София, 1997.

 3. Пенков М. и колектив. Класификация и диагностика на почвите в България във връзка с земеразделянето. Земиздат, София, 1992.

 4. Пенков М., А. Даскалова, М. Мондешка. Ръководство по почвознание, УАСГ, 1997.

 5. Георгиев Б. Относителна оценка /бонитация/ на земеделските земи Пъблиш сайсет Агри ООД. София. 1998.

 6. Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Информационен бюлетин № 27 на МЗ. София. 1994.

 7. http://unccd-slm.org Проучвания/Основен доклад/ Част І и Част ІІ.

Преподавател:

/доц. д-р инж. М.Мондешка/

Ръководител на катедра "Земеустройство и аграрно развитие" при Геодезическия факултет:

/доц. д-р инж. Г. Андонов/


София, януари 2011


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница