М и н и с т е р с т в о н а п р а в о с ъ д и е т о з а п о в е д № сд-03-431 гр. София, 30. 08. 2017 гДата01.01.2018
Размер275.55 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

З А П О В Е Д
СД-03-431
гр. София, 30.08.2017 г.
На основание чл. 299, ал.1 от Закона за съдебната власт,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието.

2. Изпитът да се проведе на 7 септември 2017 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А.

3. Одобрявам списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, неразделна част от настоящата заповед.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 17.30 часа на 1 септември 2017 г.

На стажант-юристите, получили оценка „издържал” да се издаде удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок от провеждане на изпита.

Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция „ВСВ”.Преписи от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.
Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи.


№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Разпределен за стаж

1

Азе

Рефик

Гергинова

Окръжен съд Пловдив

2

Азизе

Зияева

Маданова

Окръжен съд Русе

3

Айфер

Мустафова

Адемова

Окръжен съд Търговище

4

Александрина

Иванова

Цонева

Окръжен съд Търговище

5

Александър

Георгиев

Александров

Окръжен съд Пазарджик

6

Александър

Емилов

Герасимов

Софийски градски съд

7

Александър

Кирчев

Кирилов

Софийски градски съд

8

Анабел

Николова

Петкова

Софийски градски съд

9

Андриан

Валентинов

Ангелов

Окръжен съд Ловеч

10

Анна

Валериева

Николова

Окръжен съд Перник

11

Анна

Андреева

Андреева

Окръжен съд Сливен

12

Антоанета

Васкова

Данаилова

Софийски градски съд

13

Атанас

Васков

Шиников

Окръжен съд Пазарджик

14

Богомил

Мирославов

Димов

Окръжен съд Русе

15

Борис

Даринов

Петров

Окръжен съд Варна

16

Боян

Пламенов

Боянов

Окръжен съд Сливен

17

Валерия

Илиева

Илиева

Софийски градски съд

18

Валя

Стефанова

Петрова

Софийски градски съд

19

Васил

Петров

Господинов

Окръжен съд Русе

20

Виктория

Николаева

Иванова

Софийски градски съд

21

Виолина

Красимирова

Станкова

Софийски градски съд

22

Владимир

Лъчезаров

Бинев

Окръжен съд Пловдив

23

Владимир

Първанов

Кузов

Софийски градски съд

24

Габина

Живкова

Дешева

Софийски градски съд

25

Габриела

Живкова

Димова

Окръжен съд Бургас

26

Габриела

Деянова

Шилкова

Окръжен съд Велико Търново

27

Габриела

Колева

Георгиева

Софийски градски съд

28

Галина

Василева

Енчева

Софийски градски съд

29

Георги

Петков

Иванов

Софийски градски съд

30

Георги

Николаев

Добрев

Софийски градски съд

31

Георги

Николаев

Генчев

Софийски градски съд

32

Гергана

Красимирова

Симонска

Софийски градски съд

33

Горан

Руменов

Коцев

Окръжен съд Благоевград

34

Даниела

Тихомирова

Кирилова

Софийски градски съд

35

Дарина

Васкова

Кузева

Софийски градски съд

36

Дарина

Филчева

Георгиева

Софийски градски съд

37

Деница

Веселинова

Начева

Окръжен съд Добрич

38

Десислава

Йорданова

Йорданова

Софийски градски съд

39

Десислава

Николаева

Андреева

Софийски градски съд

40

Диан

Валериев

Кьосев

Софийски градски съд

41

Диана

Константинова

Стоянова

Окръжен съд Бургас

42

Диана

Николаева

Караджова

Софийски градски съд

43

Димитрина

Найчова

Тодорова

Софийски градски съд

44

Димитър

Петров

Тодоров

Окръжен съд Шумен

45

Димитър

Александров

Боев

Окръжен съд Ямбол

46

Добромир

Николов

Ангелов

Софийски градски съд

47

Евгени

Василев

Славчев

Софийски градски съд

48

Евгения

Симеонова

Димовска

Софийски градски съд

49

Евелина

Миткова

Моловска

Окръжен съд Смолян

50

Елена

Диянова

Златева

Окръжен съд Ловеч

51

Елена

Неделчева

Стефанова

Софийски градски съд

52

Елена

Руменова

Спасова

Софийски градски съд

53

Елена

Божидарова

Рангелова

Софийски градски съд

54

Елена

Василева

Бучкова

Софийски градски съд

55

Елисавета

Боянова

Петрова

Софийски градски съд

56

Емил

Маргаритов

Иванов

Софийски градски съд

57

Емилиян

Илиев

Велков

Софийски градски съд

58

Жасмина

Венелинова

Петкова

Софийски градски съд

59

Златина

Янева

Илиева

Окръжен съд Бургас

60

Златко

Стоянов

Димитров

Софийски градски съд

61

Зорница

Веселинова

Здравкова

Окръжен съд Плевен

62

Ивайло

Танев

Ковачев

Окръжен съд Пловдив

63

Иван

Спасов

Вълчев

Окръжен съд Пазарджик

64

Иван

Георгиев

Колибаров

Софийски градски съд

65

Иван

Димитров

Димитров

Софийски градски съд

66

Иван

Николаев

Георгиев

Софийски градски съд

67

Иван

Станчев

Йорданов

Софийски градски съд

68

Иван

Теодоров

Димов

Окръжен съд Стара Загора

69

Иван

Костадинов

Дочев

Окръжен съд Пловдив

70

Илина

Красимирова

Костова

Окръжен съд Стара Загора

71

Илона

Иванова

Любенова

Окръжен съд Велико Търново

72

Ина

Валентинова

Стоянова

Софийски градски съд

73

Йоана

Веселинова

Радкова

Окръжен съд Габрово

74

Йоанна

Атанасова

Иванова

Окръжен съд Габрово

75

Йордан

Миладинов

Йорданов

Окръжен съд Сливен

76

Ирена

Красимирова

Якимова

Софийски градски съд

77

Калоян

Богданов

Войташ

Окръжен съд Пловдив

78

Карина

Веселинова

Емилова

Окръжен съд Перник

79

Катерина

Бисерова

Чалъкова

Окръжен съд Стара Загора

80

Кирил

Първанов

Кирилов

Окръжен съд Перник

81

Киряки

Василиос

Цирпанлис

Окръжен съд Благоевград

82

Кремена

Крумова

Славова

Окръжен съд Русе

83

Кристина

Димитрова

Димитрова

Окръжен съд Шумен

84

Кристиян

Бориславов

Кирилов

Окръжен съд Перник

85

Лейля

Себахтин

Исмаил

Окръжен съд Хасково

86

Лиана

Росенова

Радованова-Боева

Окръжен съд Ямбол

87

Лилия

Илиянова

Самуилова

Окръжен съд Плевен

88

Любомир

Христов

Христов

Окръжен съд Бургас

89

Любослав

Чавдаров

Мънев

Окръжен съд Плевен

90

Людмил

Георгиев

Иванов

Окръжен съд Велико Търново

91

Люсиен

Иванов

Спасов

Окръжен съд Пазарджик

92

Малвина

Касиянова

Костадинова

Окръжен съд Видин

93

Мариета

Николаева

Живкова

Окръжен съд Велико Търново

94

Мария

Христова

Атанасова

Окръжен съд Шумен

95

Мария

Руменова

Русева

Окръжен съд Хасково

96

Мила

Методиева

Муртова

Окръжен съд Благоевград

97

Мишел

Димитрова

Йорданова

Окръжен съд Шумен

98

Надежда

Ангелова

Николова

Окръжен съд Ямбол

99

Надежда

Георгиева

Байчева

Окръжен съд Велико Търново

100

Натали

Стефанова

Добрева

Софийски окръжен съд

101

Натали

Валентинова

Пасева

Окръжен съд Враца

102

Наталия

Русланова

Драмалиева

Софийски градски съд

103

Невена

Петрова

Ганева

Окръжен съд Велико Търново

104

Нели

Пламенова

Котупанова

Софийски окръжен съд

105

Нели

Миткова

Хънева

Окръжен съд Бургас

106

Никола

Николаев

Живков

Окръжен съд Велико Търново

107

Николай

Цветанов

Буровски

Окръжен съд Ловеч

108

Николай

Георгиев

Томов

Софийски градски съд

109

Огнян

Кирилов

Маладжиков

Окръжен съд Русе

110

Пенка

Добромирова

Велкова

Окръжен съд Велико Търново

111

Петър

Ангелов

Петров

Окръжен съд Монтана

112

Петър

Пламенов

Панайотов

Окръжен съд Варна

113

Петя

Илиянова

Стойкова

Окръжен съд Плевен

114

Пламен

Недков

Недев

Окръжен съд Сливен

115

Пламен

Иванов

Пенев

Окръжен съд Кюстендил

116

Пламен

Тянев

Люцканов

Окръжен съд Русе

117

Пламен

Цанков

Русев

Окръжен съд Търговище

118

Пламен

Иванов

Веселинов

Софийски градски съд

119

Ренета

Юриева

Стефанова

Окръжен съд Смолян

120

Росица

Димитрова

Димова

Окръжен съд Сливен

121

Светослав

Костадинов

Пандилов

Окръжен съд Благоевград

122

Сева

Тони

Памукчиева

Окръжен съд Велико Търново

123

Силвия

Николова

Пенева

Окръжен съд Бургас

124

Стойка

Христова

Христакиева

Окръжен съд Пловдив

125

Таня

Христова

Карагьозова

Окръжен съд Велико Търново

126

Теодора

Атанасова

Киселичкова

Окръжен съд Бургас

127

Теодосий

Георгиев

Кирилов

Окръжен съд Ловеч

128

Теохана

Ангелова

Игнатова

Софийски окръжен съд

129

Тинка

Тодорова

Маркова

Окръжен съд Бургас

130

Том

Стефанов

Тодоров

Окръжен съд Стара Загора

131

Тони

Карамфилова

Добрева

Окръжен съд Кърджали

132

Трендафил

Стефанов

Гарванов

Окръжен съд Стара Загора

133

Христина

Христова

Петкова

Окръжен съд Габрово

134

Цветелина

Тодорова

Николова

Окръжен съд Бургас

135

Янислав

Димчев

Димов

Окръжен съд Ямбол

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (п)

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница