М. И. от Габрово на 20 години лишаване от свободастраница1/4
Дата10.01.2018
Размер490.66 Kb.
  1   2   3   4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2012 г.

20 декември 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 39 по описа за 2012 г., обявена на 20 декември 2012 г., петчленен състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди М.И. от Габрово на 20 години лишаване от свобода, за предумишлено убийство.


Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 21 март 2011 г., в 19,50 ч., пред входа на жилище на ул.”Емануил Манолов” в Габрово предумишлено умъртвил Л.А. от същия град с пистолет с бойни патрони, за което и на основание чл.116, ал.1 т.9 във вр. с чл.115 от НК и чл.54 от НК М.И. бе осъден на 20 години лишаване от свобода.

Съдът оправда подсъдимия по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.116, ал.1 т.6 от НК, а именно да е извършил деянието със средство опасно за живота на мнозина.

На основание чл.25 във вр. с чл.23 от НК съдът определи на подсъдимия общо наказание от 20 години лишаване от свобода по настоящата присъда и по условна присъда на Габровски районен съд, влязла в законна сила през месец май 2011 г. Така определеното общо наказание следва да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

На основание чл.59 от НК съдът зачете като изтърпяване на наказанието времето от 21 март 2011 г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”.


Съдът постанови М.И. да заплати на близките на пострадалия, конституирани като частни обвинители и граждански ищци по делото, обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление в размер на общо 450 000 лева, в едно със законната лихва от датата на увреждането.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

Така обявената присъда е подписана с особено мнение от един от съдебните заседатели, участвали в състава, разглеждал делото. Мотивите на съда, както и мотивите на съдебния заседател, подписал акта с особено мнение ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

19 декември 2012 г.
С определение от 19 декември 2012 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД взе най-тежката мярка за неотклонениезадържане под стража” на А.Г.А. от Габрово, обвинен в извършване на престъпление по чл.354а, ал.2 във вр. с ал.1 от НК – държане с цел разпространение и разпространение на публични места на високорискови наркотични вещества – метаамфетамин и канабис.

Съдебният състав счете, че с оглед събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че А.Г.А. е извършил престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем. Същото е тежко по смисъла на закона и е наказуемо с лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева. Отчитайки високата обществена опасност деянието и личността на обвиняемия, съдът прецени, че е налице реална опасност А.Г.А. да се укрие или да извърши друго престъпление.

Предвид горепосоченото съдебният състав счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение би възпрепятствала възможността лицето да не извърши действия, с които да осуети започнатото срещу него наказателно производство, поради което уважи искането на Окръжна прокуратура – Габрово и постанови „задържане под стража” по отношение на А.Г.А.
Определението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 3-дневен срок.

В случай на обжалване, делото се насрочва за разглеждане пред Апелативния съд за 28 декември 2012 г.15 декември 2012 г.

С определение от 14 декември 2012 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД взе най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на П.А.М. от гр. Варна. Същият е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.199 ал.1 т.4, вр. чл.198 ал.1, вр. чл.29 б.”а” и „б” от НК - грабеж, представляващ опасен рецидив. Престъплението е извършено на 12 декември 2012 г., около 23,15 часа, на ул.”Свищовска” в Габрово, като след употреба на сила (нанесен удар в областта на главата) от 56-годишна жена от Габрово е отнета дамска чанта с намиращите се в вещи.

Отчинайки събраните до момента доказателства съдът счете, че може да се направи обосновано предположение, че П.А.М. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Същото е тежко по смисъла на закона и е наказуемо с лишаване от свобода от 5 до 15 години. Предвид това и с оглед данните за личността на обвиняемия (многобройни предишни осъждания), съдът счете, че е налице реална опасност лицето да се укрие, за да осуети започнатото срещу него наказателно преследване или да извърши друго престъпление.

Предвид горепосоченото и на основание чл.64 от НПК съдът уважи искането на прокуратурата и определи на П.А.М. най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража”.


Определението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 3-дневен срок.

В случай на обжалване, делото се насрочва за разглеждане пред Апелативния съд за 20 декември 2012 г.


14 декември 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 171 по описа за 2012 г., постановена на 14 декември 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди Е.Д. от Габрово на 2 години лишаване от свобода и глоба, за извършено престъпление по чл.249, ал.1 от НК – използване на платежен инструмент без съгласието на титуляря.


Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 12 януари 2012 г., при условията на продължавано престъпление, използвал две дебитни карти за теглене на сумата от 1 050 лв. от три различни АТМ устройства в Габрово, без съгласието на титуляря – 54-годишен мъж от Габрово. Видно от събраните по делото доказателства подсъдимият е отнел банковите карти от чанта оставена в незаключен бус, спрян в центъра на града. Е.Д. се възползвал от обстоятелството, че пострадалият съхранявал платежните инструменти заедно с персоналните идентификационни номера към тях и в периода между 13,19 и 14,36 часа на инкриминираната дата изтеглил два пъти по 400 лева от едната карта и още 250 лева от втората.

За извършеното престъпление и на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.58а ал.1 от НК Е.Д. бе осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим. Съдът наложи на подсъдимия и глоба в полза на държавата в размер на 500 лв.

На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 от НК съдът определи на подсъдимия общо наказание от 2 години лишаване от свобода по настоящата присъда и по три предходни присъди за престъпления против собствеността, към което общо наказание присъедини и наказанието глоба от 500 лв.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

***


Делото бе разгледано по реда на Глава двадесет и седма от НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция, без да се провежда разпит на свидетели в хода на съдебното заседание. Подсъдимият заяви, че се признава за виновен по всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства по тях. При постановяване на присъдата съдът ползва самопризнанията на Е.Д. и доказателствата, които ги подкрепят събрани в досъдебното производство.

Съгласно разпоредбите на закона, при разглеждане на делото по този ред, когато определя наказанието съдът е длъжен да съобрази същото с разпоредбата на чл.58а от НК, като в конкретния случай редуцира първоначално определеното наказание от 3 години лишаване от свобода с 1/3.20 ноември 2012 г.

Продължава производството по наказателно дело от общ характер № 39 от 2012 г. по обвинение срещу М.И. от Габрово, за извършено престъпление по чл.116, ал.1 т.6 и 9 във вр. с чл.115 от НК – предумишлено убийство на Л.А. от Габрово. Престъплението е извършено на 21 март 2011 г. пред вход на жилище на ул.”Ем. Манолов” в Габрово.

В хода на четвъртото заседание по делото, проведено на 19 и 20 ноември 2012 г., съдът разпита трима свидетели и изслуша вещите лица, изготвили заключението на комплексна стилно-езикова и графическа експертиза (във връзка с приложени като доказателства по делото бележки, за които се твърди, че са писани от подсъдимия). Съдът и страните по делото изслушаха и приложените по делото веществени доказателствени средства, изготвени посредством специални разузнавателни средства.
С оглед установени в хода на съдебното следствие обстоятелства и след обстоен анализ на всички данни по делото съдът счете, че исканията на защитата за събиране на още доказателства са основателни.

За пълното и обективно изясняване на обстоятелствата по делото съдът допусна повторен разпит на двама свидетели, изслушани в предходно заседание, както и разпит на свидетел от близкото обкръжение на подсъдимия, който не е разпитван в производството до момента.

Съдът счете още, че изслушаната в хода на заседанието експертиза е необоснована и немотивирана, поради което допусна и изслушването на повторна комплексна стилно-езикова и графическа експертиза, която да бъде изготвена от други три вещи лица.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 17 декември 2012 г.


12 ноември 2012 г.

С определение от 12 ноември 2012 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД взе най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на четирима мъже от с. Върбовка, общ. Павлиекени. Същите са привлечени в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл.199, ал. 2, т.1 от НК - грабеж, придружен с телесни повреди, от които е последвала смъртта на 79-годишен мъж от с. Градище, общ. Севлиево.

С оглед събраните до момента доказателства съдът счете, че може да се направи обосновано предположение, че К.В., А.Я., Г.В. и Л.А. са извършили тежкото престъпление, за което им е повдигнато обвинение. Същото е наказуемо от закона с лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Предвид тежестта на наказанието, което се предвижда за посоченото престъпление, както и данните за личността на обвиняемите (предишни осъждания), съдът намира, че е налице реална опасност четиримата да се укрият с цел избягване на тежката наказателна отговорност или да извършат друго престъпление.

Предвид горепосоченото и на основание чл.64 от НПК съдът уважи искането на прокуратурата и определи на К.В., А.Я., Г.В. и Л.А. най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража”.


Определението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 3-дневен срок.

В случай на обжалване, делото се насрочва за разглеждане пред Апелативния съд за 16 ноември 2012 г.12 ноември 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 144 по описа за 2012 г., постановена на 12 ноември 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди М.С. от с. Зая, общ. Дряново на лишаване от свобода – условно, за причинена смърт по непредпазливост след умишлено причинена средна телесна повреда


Подсъдимата бе призната за виновна в това, че на 28 март 2012 г. в къща в с. Зая общ. Дряново по непредпазливост причинила смъртта на 29-годишен мъж от Дряново, в следствие на умишлено нанесена средна телесна повреда - удар с чук в тилната област на главата, довел до нараняване проникващо в черепната кухина. Видно от събраните по делото доказателства подсъдимата нанесла удара в опита си да преустанови конфликт между пострадалия и съпруга й, възникнал в резултат на прекомерна употреба на алкохол. Смъртта на пострадалия настъпила малко по-късно в двора на къщата.

За извършеното престъпление и на основание чл.124 ал.1 пр.ІІ от НК и чл.58а от НК М.С. бе осъдена на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание бе отложено с изпитателен срок от 4 години.

Съдът постанови М.С. да заплати на бащата на пострадалия, конституирания като частен обвинител и граждански ищец по делото, обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление в размер на 35 000 лева, в едно със законната лихва от датата на увреждането.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

***


Делото бе разгледано по реда на Глава двадесет и седма от НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция, без да се провежда разпит на свидетелите и вещите лица в съдебно заседание. Подсъдимата заяви, че се признава за виновна по всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства по тях. При постановяване на присъдата съдът ползва самопризнанията на М.С. и доказателствата, които ги подкрепят събрани в досъдебното производство.

Съгласно разпоредбите на закона, при разглеждане на делото по този ред, когато определя наказанието съдът е длъжен да съобрази същото с разпоредбата на чл.58а от НК, като в конкретния случай намали първоначално определеното наказание от 3 години лишаване от свобода с 1/3.12 ноември 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 87 по описа за 2012 г., постановена на 12 ноември 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД оправда лекар от „Спешно отделение” на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” – Габрово по повдигнатото му обвинение за причинена смърт на пациент.


Подсъдимият П.С. бе признат за невинен в това, да е причинил смъртта на 51-годишен мъж от Габрово, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, като при извършен преглед на пациента на 27 септември 2010 г., около 22,30 ч., да е направил пропуски в диагностиката и да е нарушил разпоредби регламентиращи упражняваната от него професия, с което да е станал причина за смъртта на пострадалия, настъпила около 10,00 ч. на 28 септември 2010 г.

Съдът счете, че с оглед събраните по делото доказателства (включително изслушаните в хода на производството две тройни съдебно-медицински експертизи) не може да се направи категоричен извод за това П.С. да е нарушил Терапевтични алгоритми на „Спешно отделение” на МБАЛ „Д-р Т. Венкова”, разпоредби от Закона за здравето и Правилата за добра медицинска практика на лекарите в Република България, поради което оправда подсъдимия по така повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.123 ал.1 пр.ІІ от НК.Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.


29 октомври 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 117 по описа за 2012 г., постановена на 29 октомври 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди В.Ц. от Габрово на лишаване от свобода – условно, за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.

Подсъдимият бе признат за виновен в това, че през периода 29 август 2006 г. – 12 юли 2009 г. в Габрово, като управител на търговско дружество от Габрово, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 62 727,78 лева, като потвърдил неистина и затаил истина в подадени пред ТД на НАП – Габрово за периода шест справки-декларации по ЗДДС. Видно от събраните по делото доказателства подсъдимият не е декларирал получени от управляваното от него дружество суми по сключени договори за продажба и строителство на недвижими имоти и не е издал фактури по направени плащания за извършена дейност (услуга) на две физически лица от Габрово, с което е избегнал плащане на ДДС в посочения по-горе размер.

За извършеното престъпление и на основание чл.255 ал.3 във връзка с ал.1 т.2 и т.3 във връзка с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК В.Ц. бе осъден на 1 година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание бе отложено с изпитателен срок от 3 години.


Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.
12 октомври 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 23 по описа за 2012 г., постановена на 12 октомври 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди лекар от севлиевска болница на лишаване от свобода – условно за причинена смърт на пациент, поради лекарска немарливост.


Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 17 декември 2010 г., в качеството си на лекар-кардиолог в многопрофилна болница за активно лечение в Севлиево причинил смъртта на 58-годишна жена от същия град, починала на 20 декември 2010 г., поради немарливо изпълнение на лекарската си професия, която е правно-регламентирана дейност и представлява източник на повишена опасност. Видно от събраните по делото доказателства, в нарушение нормативни законови и подзаконови разпоредби регламентиращи упражняваната от подсъдимия професия, при изписване на пациентката същият й назначил погрешно терапевтично лечение при домашни условия, което предизвикало настъпването на медикаментозен кардиогенен шок, довел до смъртта й.

За извършеното престъпление и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл.54 от НК Б.В. бе осъден на 1 година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание бе отложено с изпитателен срок от 3 години.


Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.


12 октомври 2012 г.

С определение от 12 октомври 2012 г. по наказателно дело от общ характер № 147 от 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД одобри споразумение между прокурор Станишева при Окръжна прокуратура – Габрово и адвокат Тъпов – защитник на Ц.Д.Д. от Дряново, с което на последния се налага наказание лишаване от свобода – условно и глоба, за разпространяване и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Съгласно споразумението Ц.Д.Д. се признава за виновен в това, че през периода месец май 2011 г. до 4 май 2012 г., без надлежно разрешително, при условията на продължавано престъпление, разпространявал на публични места в Дряново общо 52,7 грама високорисково наркотично вещество коноп (марихуана) на обща стойност 316,20 лв., както и че на 4 май 2012 г. в жилището си в ЖК „Априлци” държал с цел разпространение и още 171,43 грама марихуана на обща стойност 1 028,58 лв.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а ал.2 изр. ІІ и пр.ІІ и ІІІ алт.І във вр. с чл.26 ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1 т.1 и ал.2 от НК на Ц.Д.Д. се налага наказание от 3 години лишаване от свобода и глоба в полза на държавата в размер на 10 000 лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага с изпитателен срок от 5 години.
Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

8 октомври 2012 г.

С определение от 8 октомври 2012 г. по наказателно дело от общ характер № 141 от 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД одобри споразумение между окръжния прокурор М. Генжов и адвокат Тъпов – защитник на С.Г.К. от Габрово, с което на последния се налага наказание лишаване от свобода – условно, за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.


Съгласно споразумението С.К. се признава за виновен в това, че на 21 декември 2011 г. в Габрово, в управлявания от него лек автомобил „Опел Тигра” без надлежно разрешително държал с цел разпространение общо 11,97 грама амфетамин с процентно съдържание на активно вещество 4,5 % тегловни, на обща стойност 359,10 лв. Наркотичните вещества са открити на рафт под жабката в автомобила и от вътрешната страна на плата на предна дясна седалка.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а ал.1 пр.І от НК и чл.55, ал.1 т.1 от НК на С.Г.К. се налага наказание от 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 3 години.


Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

1 октомври 2012 г.

С определение от 30 септември 2012 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД взе най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на А.Ю.М. от с. Ряховците, общ. Севлиево. Същият е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 28 септември 2012 година, около 0,10 часа, в с. Ряховците, след възникнал спор и сбиване, умишлено умъртвил – намушкал с нож в областта на корема, 21-годишен мъж от същото село - престъпление по чл.115 от НК.

С оглед събраните до момента доказателства съдът счете, че може да се направи обосновано предположение, че А.Ю.М. е извършил тежкото престъпление, за което му е повдигнато обвинение. Същото е наказуемо от закона с лишаване от свобода от 10 до 20 години и предвид тежестта на наказанието, което се предвижда за посоченото престъпление, както и данните за личността на обвиняемия (осъждан неколкократно), съдът намира, че е налице реална опасност същият да се укрие с цел избягване на тежката наказателна отговорност или да извърши друго престъпление.

Предвид горепосоченото и на основание чл.64 от НПК съдът уважи искането на прокуратурата и определи на А.Ю.М. най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража”.


Определението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 3-дневен срок.

В случай на обжалване, делото се насрочва за разглеждане пред Апелативния съд за 5 октомври 2012 г.24 септември 2012 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 115 по описа за 2012 г., постановена на 24 септември 2012 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъди М.И. от Трявна на 1 година лишаване от свобода - условно, за извършено престъпление по чл.249, ал.1 от НК – използване на платежен инструмент без съгласието на титуляря.


Подсъдимата бе призната за виновна в това, че на 25 април 2012 г., при условията на продължавано престъпление, от АТМ устройство на ул.”Ангел Кънчев” в Трявна използвала кредитна карта на Банка „ОББ” за теглене на сумата от 300 лв. без съгласие на титуляря – 55-годишна жена от Трявна. Видно от събраните по делото доказателства подсъдимата взела картата и персоналния идентификационен номер към нея от чантата на пострадалата, оставена в помещение, ползвано като съблекалня на фирма в Трявна, където двете жени са работили. По късно на инкриминираната дата, от 19,07 ч. до 19,09 ч., от сметката на потърпевшата са изтеглени първоначално 200 лв., а след това още 100 лв. До приключване на досъдебното производство подсъдимата е възстановила отнетата сума.
За извършеното престъпление и на основание чл. 249, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК М.И. бе осъдена на 1 година лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание бе отложено с изпитателен срок от 3 години.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.


16 юли 2012 г.

С определение от 16 юли 2012 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД взе най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на Е.Д.Г. от с. Ряховците, общ. Севлиево. Същият е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 9 юли 2012 г. за времето, в магазин за хранителни стоки в с. Ряховците, общ. Севлиево, по особено мъчителен начин умишлено умъртвил 76-годишна жена от Габрово – престъпление по чл.116, ал.1 т.6 във вр. с чл.115 от НК.

С оглед събраните до момента доказателства съдът счете, че може да се направи обосновано предположение, че Е.Д.Г. е извършил тежкото престъпление, за което му е повдигнато обвинение. Същото е наказуемо от закона с лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Съдебният състав прецени, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление, като отчете начина, по който е осъществено престъплението, сочещ висока степен на обществена опасност на извършителя като личност.

Предвид горепосоченото и на основание чл.64 от НПК съдът уважи искането на прокуратурата и определи на Е.Д.Г. най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
Определението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 3-дневен срок.

В случай на обжалване, делото се насрочва за разглеждане пред Апелативния съд за 20 юли 2012 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница