Микрокомпютърно управление наДата22.12.2018
Размер15.4 Kb.

МИКРОКОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ НА

ЕДНОСКОРОСТЕН АСАНСЬОР ДО 9 СПИРКИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЗАМЕСТВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕЛЕЙНИ


УПРАВЛЕНИЯ НА ЕДНОСКОРОСТНИ АСАНСЬОРИ (3А9+АА1-t ,2А9+AB1-t)

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ С ЦЕП.


МОНТАЖ: ДЕМОНТИРАТ СЕ ВСИЧКИ РЕЛЕТА СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕ-НИЕТО. ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТРАНСФОРМАТОРИТЕ И СИЛОВИТЕ КОНТАК-ТОРИ. РАБОТИ С ДВА ВИДА ТСС – С ЛАМПИ ИЛИ СВЕТОДИОДНА ИНДИ-КАЦИЯ.
ФУНКЦИИ: ОСВЕН НОРМАЛНИТЕ ФУНКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АСАН-СЬОРА, УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕДПАЗВА ОТБИВАЧКАТА И ДВИГАТЕЛЯ

ОТ ИЗГАРЯНЕ, КАНАЛИТЕ НА ТРИЕЩАТА ШАЙБА И ВЪЖЕТАТА ОТ ИЗ-

НОСВАНЕ. ИНДИЦИРА СЛЕДНИТЕ СЪСТОЯНИЯ: БРОЯ НА ФЛАГОВЕТЕ

НЕ СЪОТВЕТСТВА, ИЗТЕКЛО МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ МЕЖ-

ДУ ДВА ФЛАГА, ГРЕШКА КРАЙНИ СПИРКОВИ, НЕУСПЕШНИ ОПИТИ ЗА ВДИГАНЕ НА ОТБИВАЧКАТА. (ВИЖДА СЕ ПРИ ТАБЛОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ) ЗАПОМНЯ СЛЕДНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ПРИ МОБИЛНА ВРЪЗКА ИЗПРАЩА SMS: ИЗТЕКЛО МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА Д-НИЕ МЕЖДУ ДВА ФЛАГА,

ГРЕШКА КРАЙНИ СПИРКОВИ, НЕУСПЕШНИОПИТИ ЗА ВДИГАНЕ НА ОТБИ-ВАЧКАТА, РЕВИЗИЯ, БРОЙ ПРЕКЪСВАНИЯ БЛОКИРОВКИ В ДВИЖЕНИЕ, БРОЙ ПРЕКЪСВАНИЯ БЛОКИРОВКИ В ПОКОЙ, БРОЙ СРАБОТВАНИЯ ПОЗИС-ТОРНА ЗАЩИТА, БРОЙ ПРЕКЪСВАНЕ ВРАТА В ДВИЖЕНИЕ, БРОЙ ОТПУС-КАНЕ ОТБИВАЧКА В ДВИЖЕНИЕ, БРОЙ ФЛАГОВЕ НЕ СЪОТВЕТСТВА, КРАДЕЦ В МАШИННОТО ПОМЕЩЕНИЕ.


ПРЕДИМСТВА: ПРЕМАХВА ВСИЧКИ НЕУДОБСТВА СВЪРЗАНИ С ПОДДЪР-

ЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕЛЕЙНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ. ПРЕДПАЗВА ЧАС-

ТИТЕ НА АСАНСЬОРА ОТ ИЗНОСВАНЕ И ПОВРЕЖДАНЕ. ПРИ НАЛИЧНА

МОБИЛНА ВРЪЗКА ПРЕДПАЗВА АСАНСЬОРА И МАШИННОТО ПОМЕЩЕНИЕ

ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП – (ИЗПРАЩА НЕЗАБАВНО SMS ПРИ ПРОНИК-

ВАНЕ В МАШИННОТО ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА БУТОН“STOP” ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ). ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ СЪСТОЯНИЯ СЕ ИЗПРАЩАТ ЧРЕЗ SMS ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница