Областен управител на Ямболска областДата10.02.2018
Размер116.41 Kb.


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, www.yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 28
Из:

ДОГОВОР

МЕЖДУ

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

И  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  РУМЪНИЯ,

ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Член 1
1. С настоящия договор Република България и Румъния стават членове на Европейския съюз.

Член 6

4. От датата на присъединяване и до влизането в сила на необходимите протоколи, посочени в параграф 2, България и Румъния прилагат разпоредбите на споразуменията или конвенциите, сключени съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки преди присъединяването, с изключение на споразумението за свободно движение на хора, сключено с Швейцария. Това задължение се прилага и към онези споразумения или конвенции, които Съюзът и настоящите държави-членки са се споразумели да прилагат временно.http://europe.bg/htmls/page.php?category=263&page=1
ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Краен срок: 15 юни 2005 г.


Ромските студенти, които имат право да кандидатстват, трябва да отговарят на няколко условия:
(a) през есента на 2005 да са приети в първи курс, редовно обучение, в признат университет в Централна и Източна Европа, намиращ се в тяхната родна страна или в страната по местоживеене
(b) или вече да са записани като редовни студенти в такъв университет във втори или по-висок курс
(c) или вече получават стипендия Roma Memorial University и имат право на удължаване
Приоритет ще имат кандидатите от следните специалности: политология, журналистика, икономика, социология, история, право или публична администрация.
Крайният срок за изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване, препоръчително писмо и академична справка за завършен първи семестър е 15 юни 2005 г. Всички документи трябва да бъдат изпращани на адрес:
RMUSP, OPEN SOCIETY INSTITUTE
H-1051 BUDAPEST
OKTOBER 6 UTCA 12. HUNGARY
Факс: +36 1 327 3117 Ел. поща: rmusp@osi.hu
Стартира конкурс за журналисти на тема "Бавария - позната и непозната"

Краен срок: 10 октомври 2005 г.


Конкурсът е открит за журналисти и фоторепортери от всички медии и няма ограничение в жанровете. Представените за конкурса публикации, снимки, филми или предавания трябва да са публикувани или излъчени от 1 януари до 1 октомври 2005 година и да са свързани тематично с Бавария. Материалите на кандидатите ще се приемат до 10 октомври 2005 година. Победителите ще бъдат обявени в началото на ноември 2005 година.
За повече информация: д-р Митко Василев
Представителство на Бавария
Германо-Българска индустриално-търговска камара
ул. “Ф.Ж. Кюри“ № 25 А
1113 София, България
тел.: +359 2 963 43 01 факс: + 359 2 963 44 97 m.vassilev@ahk-bg.org
Втори национален конкурс за sms-поезия

Краен срок: 10 май 2005 г.


М-Тел и НДК с помощта на Националния център за книгата обявяват Втори национален конкурс за sms-поезия. Стиховете си изпращайте до 10 май 2005 г.
За абонати на М-Тел на номер: 1713 За абонати на други оператори на номер: 0886 33 44 66
УСЛОВИЯ
Изпраща се SMS с текст: “SMS - поезия 2005”
Заглавие на стихотворението с главни букви (ако има такова) или начални думи с главни букви и автора на произведението. Ако текстът е по-дълъг от един стандартен SMS (160 знака на латиница), във всеки следващ се изписва заглавието и номер поред на съответния SMS, като част от цялото стихотворение.
Всеки автор може да участва в конкурса с толкова текста, с колкото пожелае. Те могат да бъдат изпращани последователно един след друг или през различни интервали.
Конкурсът няма възрастови, тематични, стилистични и др. ограничения, освен изрично посочените в регламента. Заглавието и стихотворението се изписват според авторовата пунктуация и графика, които се спазват по възможност и в изданието. Ако авторът не ползва собствения си абонатен номер, трябва да изпише актуален телефон за връзка с организаторите и журито.
* Номерът на абоната се изписва автоматично.
** Няма ограничение за дължината на едно произведение. Но ще се толерират по-кратките текстове, тъй като по-пълно отговарят на духа на конкурса - показват новите възможности, които дават мобилните комуникации за изпращане на стих на приятел или любим човек с помощта на мобилния телефон.
*** Цената, на която ще бъдат тарифирани съобщенията на участниците в конкурса, е според тарифния план на абоната за изпращане към M-tel.
Чрез изпращането на текстовете авторите заявяват тяхната автентичност и своето съгласие за всички публикации, свързани с конкурса “SMS – поезия” и неговото издание.
Срещата-конкурс на коледарските групи "Чемшир-Коледарка 2005"

Краен срок: 9 декември 2005 г.


Организатори Срещата-конкурс на коледарските групи "Чемшир-Коледарка 2005" са Дом на културата "Средец", Фолклорен център "Нестия" - Продуцентска къща "Кукери", с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Участиците могат да бъдат от всички възрасти, групирани в две възрастови групи: 1-ва група - до 14 год.; 2-ра група - над 14 год. В програмата групите трябва да включват коледния ритуал, както и сценично разработени варианти, с продължителност не по-голяма от 8 мин. 3аявки за участие се подават до 17,00 часа на 09.12.2005 г. в Дом на културата "Средец", стая 113 - при Иван Недялков или на ул. "Пиротска" № 5, ет.4, офис 13, факс: 048/187031012, тел./факс: 02/ 981 13 67 - Христо Станков /GSМ-0899 885908; 0899 317025/
Програма Мобилност

Краен срок: 22 април 2005 г.


22 април е срокът за представяне на проекти за пътувания на български артисти и гостувания на чужди артисти и продуценти в България. Програма Мобилност е целогодишна, но на тази сесия ще се разглеждат проекти, които ще се реализират до месец юли 2005 година. Документите се представят лично в Евро-Българския културен център до 17 часа на посочената дата.
Формуляр за кандидатстване
Приоритети и конкурси на Национален фонд "Култура" през 2005 г.

Министърът на културата и туризма Нина Чилова, която председателства Управителния съвет на Национален фонд "Култура", утвърди новия състав на Съвета. На първото си заседание на 30 март 2005 година Управителния съвет прие приоритетите и разпределението на конкурсите през годината. Предвидените средства за конкурсните сесии възлизат на 351 хиляди лева.


От тях до 20% ще са за подкрепа на проекти в текущи през годината конкурси по програма „Мобилност” – за участие на български артисти и продуценти в събития в чужбина, както и за гостуването на чужди продуценти и артисти на събития в България;
Друга програма за популяризиране на българската култура е конкурса за превод на съвременна проза на чужди езици – за нея са предвидени до 7% от фонда;
До 13 % са определени за програмата за обучение по артмениджмънт и проекти на млади артисти;
До 17% са предвидени за конкурсите за издания в областта на културата и изкуствата, както и за рубрики в периодичния печат и медиите.
6% са предвидени за конкурса за стипендии за изявени ученици от училищата по изкуствата в системата на Министерството на културата и туризма.
Културното наследство ще има две специални програми в Национален фонд "Култура" през годината –
конкурс за изготвяне на регионални стратегии – недвижимо културно наследство и устойчиво развитие (за тази програма е заделена почти една трета от Фонда) и програма за събиране и изготвяне на материали, свързани с нематериалното наследство – запазените живи легенди и предания, обичаи и специфични обреди и умения, продължаващи и до днес да са част от културната идентичност на малките общности - 9% от Фонда.
Нова финансираща Програма за малки грантове на Фондация Лале

Краен срок: текущ до изчерпване на средствата


Фондация Лале обявява нова финансираща Програма за малки грантове. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация Oranje Fonds и е насочена основно към инициативи на местни неправителствени организации в малките населени места. Програмата има за цел да насърчи участието на местната общност в решаване на социални проблеми; подобряване условията на живот; подкрепа за хора със затруднения. В рамките на програмата ще се подкрепят и проекти в сферата на социалната ангажираност на младите хора за разрешаване на техните специфичните проблеми, както и дейности за преодоляване социалната изолация на възрастните хора и насърчаване на общуването между поколенията. Програмата е отворена и за инициативи, свързани с традиционни за общността събития, културни дейности, обичаи.

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Очаква се кандидатстващата организация да представи собствен принос от минимум 30% от общата стойност на проекта. Приносът може да бъде финансов (осигурен от други източници) или остойностен нефинансов (оборудване, доброволен труд). Срокът за подаване и разглеждане на проекти е текущ до изчерпване на средствата.

Повече информация за програмата, формуляри за кандидатстване и упътване към тях могат да бъдат намерени на Интернет-страницата на Фондация Лале, http://www.tulipfoundation.net/ или получени по електронна поща.


За контакти: Фондация Лале, ул. Петър Парчевич 15, ет. 2, ап. 7, София 1000
тел./факс: (02) 952 09 55 mpetkova@tulipfoundation.net www.tulipfoundation.net
Проект: Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на безопасните и здравословни условия на труд

Краен срок: 8 юни 2005 г.


Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения, допринасящи за изпълнението на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на безопасните и здравословни условия на труд в химическата индустрия в България, по-конкретно в производството на каучук и пластмаси, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност, проект BG 2003/004-937.05.01. Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Следните типове дейности ще бъдат подкрепени:
- Закупуване на ново и втора-ръка технологично оборудване/ технология/продукт или обновяване/подобряване на съществуващо оборудване/технология/продукт с цел подобряване на условията на труд в съответствие с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на работното място;
- Закупуване на оборудване за колективна безопасност или обновяване на съществуващо такова;
- Реконструкция на помещения с цел подобряване на условията на труд в съответствие с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на работното място.
Покана
Насоки за кандидатстване
Приложение А: Формуляр за кандидатстване
Приложение В: Бюджет
Приложение С: Логическа рамка
Приложение D: Стандартен договор и приложения към него
Приложение E: Насоки за визуализация

Вижте също: http://ef.mlsp.government.bg/bg/prcategory.php?cid=85&pid=25
От 1 май 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) стартира новата си инициатива за подкрепа реализацията на проекти в общините: едногодишен нисколихвен заемен фонд.

Много български общини изпитват трудности при осигуряване на проектни средства. Това спира подготовката и реализацията на важни проекти. За да подпомогне общините да преодолеят този проблем, ФРМС създаде револвиращ фонд за финансиране на общински проекти (ФФОП). Той представлява възобновяем финансов източник, който обезпечава на общините краткосрочно финансиране. Финансирането се отпуска в кратки срокове, при облекчени условия и нисък лихвен процент.


Главната цел на Фонда е решаване на приоритетни за местните общности проблеми: изграждане на публична инфраструктура, подобряване на административното обслужване, стимулиране на местното икономическо развитие. С това Фондът ще подпомогне реализацията на Общинските планове за развитие (ОПР).

Максималният размер на еднократен заем е до 30 000 лв., което следва да представлява не повече от 80% от бюджета на проекта. Минималният размер за кандидатстване е 5 000 лв.

Общата сума на ФФОП е 250 000 лв.

Инициативата се осъществява с помощта на Американската агенция за международно развитие.

ФРМС администрира функционирането и управлението на Фонда чрез Екип “Финансиращи програми”.

Подробна информация за условията на ФФОП и начините за кандидатстване очаквайте до края на седмицата на уеб-страницата на ФРМС.


Инвестиционен форум “Общините - партньор на бизнеса”

Международен панаир - Пловдив и Фондация за реформа в местното самоуправление организират Инвестиционен форум “Общините - партньор на бизнеса”, който ще се проведе на 9 май 2005 г. в Панаирното градче в Пловдив. Събитието е част от Международния панаир на потребителски стоки и технологии - един от най-авторитетните бизнесфоруми в Югоизточна Европа.

Наред с провежданите досега в рамките на панаира традиционни международни специализирани изложби за първи път тази година стартира проектът “Изложба на общините в България”.

Подкрепяйки изложението на общините, форумът ще даде възможност за преки срещи между местна и централна власт, бизнес организации, представители на търговски мисии в България и фирми от леката промишленост от страната и чужбина. Ще бъдат представени инициативи за подобряване на инвестиционния климат, ефективен диалог с бизнеса, прилагане на професионален подход при работа с инвеститори и въвеждане на иновационни мерки за стимулиране на бизнеса на местно ниво.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат и възможностите за пряко подпомагане на фирмите при посрещане предизвикателствата и изискванията за членството на България в ЕС.
Проекти по програма на Холандското правителство PSO Capacity Building – (PCB).

Програмата на правителството на Кралство Холандия за сътрудничество със страните от Източна Европа – PSO, е един от инструментите за икономическо и техническо сътрудничество между България и Холандия. PSO Capacity Building Programme (PCB) е програма за проекти с краткосрочно изпълнение, предназначена за страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Целите на програмата РСВ са същите като на “PSO предприсъединителна” - развитие и укрепване на дееспособна пазарна икономика чрез безвъзмезден трансфер на ноу-хау и технологии, предоставяне на безвъзмездна техническа помощ за укрепване на правителствените институции на Република България в различните сектори на икономиката със задача подпомагане подготовката на България за членство в ЕС чрез разработване на проекти за възприемане и прилагане на “aquis communautaire”, но тя се фокусира върху индивидуални обучения на държавни експерти, провеждане на обучение в Холандия, организиране и провеждане на семинари и обучение от холандски експерти в България и провеждане на конференции.

Предложените проекти са за обучение и консултации на експерти в областите: икономика, околна среда, финанси, енергетика, транспорт и съобщения.

Предложенията за проекти се подават през цялата година.

Проектите са за краткосрочно изпълнение и са с продължителност между 1 седмица и 6 месеца.

Приблизителният бюджет за един проект е в рамките на 15.000 – 100.000 евро.Предложенията за проекти трябва да са изготвени на английски език и да бъдат предоставени на хартиен носител, придружени с писмо до отдел “Международно сътрудничество”, както и на e-mail PSO@mi.government.bg .

За контакти: Боряна Каменова; тел.:940 62 80, e – mail bor@moew.government.bg .

Допълнителна информация, както и електронна версия на формуляра за кандидатстване са публикувани на страницата на Министерството на икономиката – www.mi.government.bg .
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
European Commission DG Education and Culture - Town-Twinning Побратимяване

Краен срок: 1 юни 2005 г.


Програмата подкрепя схеми за побратимяване: срещи на жители на побратимени градове и общини; конференции и обучения, свързани с побратимяването в Европа и европейски теми. Дейностите следва да се реализират от 1 октомври до 31 декември 2005 г. България е избираема страна.

http://europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_en.html

region@yambol.government.bg Отдел Регионално развитие април 2005


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница