Минерални водиДата18.12.2018
Размер90.17 Kb.
Минерални води

- Регистър на съоръженията за минерални води, изключителна държавна собственост по райони за басейново управление на водите

- Регистър на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения

- Регистър на ресурсите на минералните води – публична общинска собственост по находища и водовземни съоръжения

- Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост

- Протоколи и заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерални води

- Годишен доклад за изпълнението, през 2009 г., на концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост и концесионния договор за защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин” – „Ски зона с център гр. Банско”, сключени от министъра на околнaта среда и водите от името на държавата

- Годишен доклад за изпълнението, през 2010 г., на концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост и концесионния договор за защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин” – „Ски зона с център гр. Банско”, сключени от министъра на околната среда и водите от името на държавата- Списък на находищата на минерални води по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините

Решение № 9 от 18.01.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Костенец”, на община Костенец, за управление и ползване

Решение № 10 от 18.01.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Момин проход”, на община Костенец, за управление и ползване

Решение № 20 от 31.01.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Меричлери”, на община Димитровград, за управление и ползване

Решение № 24 от 01.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Свищов”, на община Свищов, за управление и ползване

Решение № 25 от 02.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Сапарева баня”, на община Сапарева баня, за управление и ползване

Решение № 30 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Център”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 31 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Надежда”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 32 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Свобода”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 33 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Панчарево”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 34 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Железница”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 35 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Баталова воденица”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 36 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Лозенец”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 37 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „София-Овча купел”, на Столична община, за управление и ползване

Решение № 27 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Драгиново”, на община Велинград, за управление и ползване

Решение № 28 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, на община Велинград, за управление и ползване

Решение № 38 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Рудник”, на община Бургас, за управление и ползване

Решение № 39 от 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Бургаски минерални бани”, на община Бургас, за управление и ползване

Решение № 40 от 07.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Беденски бани”, на община Девин, за управление и ползване

Решение № 41 от 08.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Съдиево”, на община Айтос, за управление и ползване

Решение № 42 от 08.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Провадия”, на община Провадия, за управление и ползване

Решение № 43 от 08.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Джебел”, на община Джебел, за управление и ползване

Решение № 46 от 09.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Айтос”, на община Айтос, за управление и ползване

Решение № 48 от 10.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Овча могила”, на община Свищов, за управление и ползване

Решение № 49 от 10.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Гулийна баня”, на община Разлог, за управление и ползване

Решение № 50 от 10.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Елешница-Св.Варвара”, на община Разлог, за управление и ползване

Решение № 52 от 11.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Овощник”, на община Казанлък, за управление и ползване

Решение № 56 от 16.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Баня”, на община Панагюрище, за управление и ползване

Решение № 57 от 16.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Стралджа”, на община Стралджа, за управление и ползване

Решение № 58 от 18.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Песнопой”, на община Калояново, за управление и ползване

Решение № 59 от 18.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Ягода”, на община Мъглиж, за управление и ползване

Решение № 61 от 18.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Невестино-Барището”, на община Невестино, за управление и ползване

Решение № 62 от 18.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Невестино-Топилата”, на община Невестино, за управление и ползване

Решение № 64 от 22.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Рупите”, на община Петрич, за управление и ползване

Решение № 65 от 22.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Марикостиново”, на община Петрич, за управление и ползване

Решение № 66 от 22.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Баня”, на община Карлово, за управление и ползване

Решение № 67 от 22.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Баните”, на община Баните, за управление и ползване

Решение № 70 от 23.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Сливенски минерални бани”, на община Сливен, за управление и ползване

Решение № 68 от 22.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Кирково”, на община Кирково, за управление и ползване

Решение № 71 от 23.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Троян”, на община Симеоновград, за управление и ползване

Решение № 72 от 23.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Симеоновград”, на община Симеоновград, за управление и ползване

Решение № 73 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Крушуна”, на община Летница, за управление и ползване

Решение № 74 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Долни Раковец”, на община Радомир, за управление и ползване

Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Кюстендел”, на община Кюстендил, за управление и ползване

Решение № 76 от 28.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Слатина”, на община Берковица, за управление и ползване

Решение № 77 от 28.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Замфирово”, на община Берковица, за управление и ползване

Решение № 78 от 28.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Вонеща вода”, на община Велико Търново, за управление и ползване

Решение № 79 от 07.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Ресен”, на община Велико Търново, за управление и ползване

Решение № 85 от 08.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Баня”, на община Нова Загора, за управление и ползване

Решение № 86 от 08.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Стефан Караджово”, на община Болярово, за управление и ползване

Решение № 88 от 08.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Левуново”, на община Сандански, за управление и ползване

Решение № 90 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Полски Тръмбеш”, на община Полски Тръмбеш, за управление и ползване

Решение № 91 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Обединение”, на община Полски Тръмбеш, за управление и ползване

Решение № 92 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Добринище”, на община Банско, за управление и ползване

Решение № 94 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Мараш”, на община Шумен, за управление и ползване

Решение № 95 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Огняново-Гърмен”, на община Гърмен, за управление и ползване

Решение № 96 от 09.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Хасковски минерални бани”, на община Минерални бани, за управление и ползване

Решение № 97 от 10.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне на находище на минерална вода „Хотово”, на община Сандански, за управление и ползване

 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница