Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекцияДата14.01.2018
Размер32.07 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 74

гр. Пловдив, 13.01.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 217/10.01.2017 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Състава на ЛКК в Медицински център „Литомед” ООД - град Пловдив, бул. „Коматевско шосе” № 79 както следва:

Специализирана лекарска консултативна комисия по „Урология”

Председател: Доц. д-р Ангел Николов Шопов д.м. – спец. „Урология” УИН 1700000117

Зам.председател:Доц. д-р Асен Василев Маргаритов. – спец. „Урология” УИН 2200000027

Членове: Д-р Здравко Феликсов Кабадозов– спец. „Урология” УИН 2200000396

Д-р Николай Янев Узунов– спец. „Урология” УИН 0300001332

Д-р Ангел Георгиев Димитров– спец. „Урология” УИН 1700004224


Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 503

гр. Пловдив, 01.06.2017 г.

На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 6067/25.05.2017 г.
ВИДОИЗМЕНЯМ:
Състава на ЛКК в Медицински център „Литомед” ООД - град Пловдив, бул. „Коматевско шосе” № 79 както следва:

Специализирана лекарска консултативна комисия по „Урология”

Председател: Доц. д-р Асен Василев Маргаритов. – спец. „Урология” УИН 2200000027

Членове: Д-р Здравко Феликсов Кабадозов– спец. „Урология” УИН 2200000396

Д-р Николай Янев Узунов– спец. „Урология” УИН 0300001332

Д-р Ангел Георгиев Димитров– спец. „Урология” УИН 1700004224

Настоящата Заповед заменя Заповед № 74/13.01.2017 г.на директора на РЗИ- Пловдив.

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница