Многостранни споразумения с участието на република българия в областта на опазване на околната средаДата27.09.2016
Размер27.45 Kb.
МНОГОСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Подписване


03.03.1973 г., Вашингтон, САЩ.

Ратифициране


Ратифицирана с Решение на Великото народно събрание от 12.12.1990 г. ДВ, бр. 103 от 1990 г.

Обнародване


ДВ, бр. 6 от 21.01.1992 г.

Влизане в сила за Република България


16.04.1991 г.

Интернет адрес


www.cites.org

Координираща дирекция


Национална служба за защита на природата

Национален координатор

Контактите се извършват чрез:
Орган на управление (Management Authority):

Национална служба за защита на природата,

отдел “Биологично разнообразие”:
Райна Хардалова

Адрес: София 1000, бул. “Мария Луиза” № 22

Телефон: +359 2 940 61 63; Факс: (+359 2) 988 59 13

E-mail: hardalovar@moew.government.bg


Валери Георгиев

Адрес: София 1000, бул. “Мария Луиза” № 22

Телефон: (+359 2) 940 61 51; Факс: (+359 2) 988 59 13

E-mail: nnpsf@moew.government.bg


Scientific Authorities- Институти на БАН:

Ст.н.с. д-р Антоанета Петрова

Председател на Научния консултативен орган (Scientific Authority)

Телефон: +359 2 967 28 23; 967 11 05

E-mail: petrovabotgar1@abv.bgКоординатор от отдел “Международно сътрудничество”

Нели Мутафова

Адрес: София 1000, ул. “Уилям Гладстон” № 67

Телефон: +359 2 940 62 58

Факс: +359 2 987 38 67

E-mail: n.mutafova@moew.government.bg


Основни ангажименти

  1. Контрол върху вноса, износа, реекспорта на екземпляри от застрашени растения и животни от дивата флора и фауна.

  2. Изготвяне на позиция на страната по въпроси поставяни на Конференцията на страните членки (всеки 2 години).

  3. Съгласуване на квотите за износ на черен хайвер със страните от дунавския басейн.

  4. Разпределение на годишната квота за износ на хайвер от есетрови риби и организиране на зарибяване на река Дунав.

  5. Съгласуване с научното ведомство на конвенцията за износ и внос на видове от Приложение I.

  6. Изготвяне на ежегоден национален доклад за прилагане на конвенцията в България.

Законодателни актове, в които е транспонирана

Регламент (ЕО) 338/97 на съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, Закона за биологичното разнообразие.

Инструменти за прилагане

Издаване на разрешителни за внос, износ и реекспорт.

Финансиран е Twinning проект BG2000/IB/EN/01-B по PHARE за институционално укрепване за прилагане на конвенцията.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница