Национална класификация на икономическите дейностистраница7/8
Дата04.08.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

J


Финансово посредничество

65

Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

65.1

Парично посредничество

65.11

Дейност на централната банка

65.12

Друго парично посредничество

65.2

Друго финансово посредничество

65.21

Финансов лизинг

65.22

Други форми на предоставяне на кредит

65.23

Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

66

Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване

66.0

Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване

66.01

Животозастраховане

66.02

Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

66.03

Друго застраховане, без животозастраховане

67

Спомагателни дейности по финансово посредничество

67.1

Спомагателни дейности по финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

67.11

Управление на финансови пазари

67.12

Брокерски дейности с ценни книжа и управление на “портфейли”

67.13

Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде

67.2

Спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

67.20

Спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондовеK


Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги

70

Операции с недвижими имоти

70.1

Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствени недвижими имоти

70.11

Подготовка за продажба на недвижими имоти

70.12

Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

70.2

Даване под наем на собствени недвижими имоти

70.20

Даване под наем на собствени недвижими имоти

70.3

Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

70.31

Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти

70.32

Посредническа дейност по управление на недвижими имоти

71

Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, без оператор, на домакински и лични вещи

71.1

Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач

71.10

Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач

71.2

Даване под наем на други превозни средства, без водач

71.21

Даване под наем на други средства за сухопътен транспорт, без водач

71.22

Даване под наем на средства за воден транспорт, без екипаж

71.23

Даване под наем на средства за въздушен транспорт, без екипаж

71.3

Даване под наем на други машини и техника, без оператор

71.31

Даване под наем на селскостопански машини и инвентар, без оператор

71.32

Даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор

71.33

Даване под наем на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника, без оператор

71.34

Даване под наем на други машини и техника, без оператор, некласифицирани другаде

71.4

Даване под наем на лични и домакински вещи

71.40

Даване под наем на лични и домакински вещи

72

Дейности в областта на компютърните технологии

72.1

Консултации по хардуер

72.10

Консултации по хардуер

72.2

Разработване на софтуер

72.21

Издаване на стандартен софтуер

72.22

Други дейности по разработване на софтуер

72.3

Обработка на данни

72.30

Обработка на данни

72.4

Дейности, свързани с бази от данни

72.40

Дейности, свързани с бази от данни

72.5

Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника

72.50

Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника

72.6

Други дейности в областта на компютърните технологии

72.60

Други дейности в областта на компютърните технологии

73

Научноизследователска и развойна дейност

73.1

Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

73.10

Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

73.2

Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

73.20

Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

74

Други бизнесуслуги

74.1

Юридически, счетоводни и одиторски дейности; консултации по управление и стопанска дейност

74.11

Юридически услуги

74.12

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

74.13

Проучване на пазари и изследване на общественото мнение

74.14

Консултации по управление и стопанска дейност

74.15

Управление на холдингови дружества

74.2

Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

74.20

Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

74.3

Дейности по технически изпитвания и анализи

74.30

Дейности по технически изпитвания и анализи

74.4

Рекламна дейност

74.40

Рекламна дейност

74.5

Посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила, без дейността на Агенцията по заетостта

74.50

Посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила, без дейността на Агенцията по заетостта

74.6

Детективска и охранителна дейност

74.60

Детективска и охранителна дейност

74.7

Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

74.70

Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

74.8

Разнообразни бизнесуслуги, некласифицирани другаде

74.81

Дейности в областта на фотографията

74.82

Пакетиране на стоки

74.85

Секретарски и преводачески дейности; размножаване и експедиция

74.86

Дейности на центрове за услуги чрез телефонни обаждания (Call центрове)

74.87

Други бизнесуслуги, некласифицирани другадеКаталог: useful -> laws
useful -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
useful -> Полезни линкове, свързани с туризма
useful -> Good morning. Добро утро. Good afternoon
useful -> Useful phrases English phrase
useful -> 1 Контекст на съставяна на плана
useful -> Указание за оператори, работещи с Windows Vista
useful -> Александър Малинов
useful -> Актуализиран списък на нотариусите в Република България
laws -> Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в европейския съюз интрастат


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница