Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница33/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   102
 

 

 

 

- Максимално съдър-

 

 

 

 

 

жание на вторичен

 

 

 

 

 

амин: 0,5% (за изход-

 

 

 

 

 

ните суровини)

 

 

 

 

 

- Максимално съдър-

 

 

 

 

 

жание на нитрозамин:

 

 

 

 

 

50 µg/kg

 

 

 

 

 

- Да се съхранява в

 

 

 

 

 

контейнери, несъдър-

 

 

 

 

 

жащи нитрити

 

63.

Стронциев

Регулатор на pH

3,5% изчислени

 

"Да се пази от деца"

 

хидроксид

в продукти за

като стронций,

 

"Да се избягва контакт с

 

 

депилиране

максимално

 

очите"

 

 

 

pH 12,7

 

 

64.

Стронциев

Продукти за под-

4,5% изчислени

Всички продукти трябва

"Да се избягва контакт с

 

прекис

държане на коса-

като стронций в

да отговарят на изиск-

очите"

 

 

та, които се из-

крайния за упот-

ванията за освобожда-

"Да се изплакват незабавно

 

 

плакват, за про-

реба препарат

ване на водороден

очите, ако продуктът попадне

 

 

фесионална

 

прекис

в тях"

 

 

употреба

 

 

"Само за професионална

 

 

 

 

 

употреба"

 

 

 

 

 

"Да се ползват подходящи

 

 

 

 

 

ръкавици"

65.

Бензалкониев

(а) Продукти за

(а) 3% (изразено

В крайния продукт кон-

(а) "Да се избягва контакт с

 

хлорид, бромид

коса, които се

като бензалко-

центрацията на бензал-

очите"

 

и захаринат

изплакват

ниев хлорид)

кониевия хлорид, бромид

 

 

 

 

 

и захаринат, въглеводо-

 

 

 

 

 

родната верига на които

 

 

 

 

 

е равна или по-малка от

 

 

 

 

 

С14, не трябва да преви-

 

 

 

 

 

шава 0,1% (изразено

 

 

 

 

 

като бензалкониев

 

 

 

 

 

хлорид)

 

 

 

(б) Други

(б) 0,1% (изра-

 

(б) "Да се избягва контакт с

 

 

продукти

зено като бензал-

 

очите"

 

 

 

кониев хлорид)

 

 

66.

Поли-

(а) Продукти за

 

(а) Максимално оста-

 

 

акриламиди

грижа за тялото,

 

тъчно количество

 

 

 

които не се

 

акриламид 0,1 mg/kg

 

 

 

отмиват

 

 

 

 

 

(б) Други козме-

 

(б) Максимално оста-

 

 

 

тични продукти

 

тъчно количество

 

 

 

 

 

акриламид 0,5 mg/kg

 

67.

Амилканелен

 

 

Наличието на вещест-

 

 

алдехид (CAS

 

 

вото трябва да бъде

 

 

№ 122-40-7)

 

 

указано в списъка на

 

 

 

 

 

използваните съставки

 

 

 

 

 

според чл. 6, т. 8, когато

 

 

 

 

 

концентрацията му

 

 

 

 

 

надвишава:

 

 

 

 

 

- 0,001% в продукти,

Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница