Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница9/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   102
 

дазолидин-2,4-дион

 

 

 

34

Бензилалкохол (+)

1%

 

 

35

1-Хидрокси-4-метил-

1%

Само за продукти,

 

 

6(2,4,4-триметилпен-

 

които се изплакват

 

 

тил)2-пиридон и моно-

0,5%

За други продукти

 

 

етаноламиновата

 

 

 

 

му сол

 

 

 

36

(зал. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

 

 

 

37

6,6-Дибромо-4,4-ди-

0,1%

 

 

 

хлоро-2,2'-метиленди-

 

 

 

 

фенол (бромохлоро-

 

 

 

 

фен)

 

 

 

38

4-Изопропил-m-крезол

0,1%

 

 

39

Смес от 5-хлоро-2-ме-

0,0015% (от сместа в

 

 

 

тил-изотиазол-3(2Н)-

съотношение 3:1 от

 

 

 

он и 2-метилизотиазол-

5-хлоро-2-метил-

 

 

 

3(2Н)-он с магнезиев

изотиазол-3(2Н)-

 

 

 

хлорид и магнезиев

он и 2-метилизо-

 

 

 

нитрат

тиазол-3(2Н)-он)

 

 

40

2-Бензил-4-хлорофе-

0,2%

 

 

 

нол (Хлорофен)

 

 

 

41

2-Хлорацетамид

0,3%

 

"Съдържа хлорацетамид"

42

Хлорхексидин (INN) и

0,3%, изразено като

 

 

 

неговия диглюконат,

хлорхексидин

 

 

 

диацетат и дихидро-

 

 

 

 

хлорид

 

 

 

43

1-Феноксипропан-2-ол (+)

1,0%

Само за продукти,

 

 

 

 

които се изплакват

 

44

Алкил-(С12-С22)три-

0,1%

 

 

 

метиламониев бромид

 

 

 

 

и хлорид (+)

 

 

 

45

4,4-Диметил-1,3-окса-

0,1%

рН на крайния про-

 

 

золидин

 

дукт не трябва да бъде

 

 

 

 

по-малко от 6

 

46

N-(Хидроксиметил)-N-

0,5%

 

 

 

(дихидроксиметил-1,3-

 

 

 

 

диоксо-2,5-имидазоли-

 

 

 

 

нидил-4)-N'-(хидро-

 

 

 

 

ксиметил) урея

 

 

 

47

1,6-Ди(4-амидинофе-

0,1%

 

 

 

нокси)-n-хексан (хек-

 

 

 

 

самидин) и солите му

 

 

 

 

(включително изетио-

 

 

 

 

нат и р-хидрокси-

 

 

 

 

бензоат) (+)

 

 

 

48

Глутаралдехид

0,1%

Забранен за аерозоли

Съдържа глутаралде-

 

(пентан-1,5-диал)

 

(спрейове)

хид (когато концентра-

 

 

 

 

цията в крайния

 

 

 

 

продукт надвишава

 

 

 

 

0,05%)

49

5-Етил-3,7-диокса-1-

0,3%

Забранен за продукти

 

 

азабицикло-[3.3.0]

 

за хигиена на устната

 

 

октан

 

кухина и такива, кои-

 

 

 

 

то влизат в контакт

 

 

 

 

с лигавици

 

50

3-(р-Хлорфенокси)-

0,3%

 

 

 

пропан-1,2-диол

 

 

 

 

(хлорфенезин)

 

 

 

51

Натриев хидроксиме-

0,5%

 

 

 

тиламиноацетат (нат-

 

 

 

 

риев хидроксиметил-

 

 

 


Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница