Община якоруда договор № bg05M9OP001 002-0194-C001Дата02.05.2017
Размер190.75 Kb.ОБЩИНА ЯКОРУДА

Договор № BG05M9OP001-2.002-0194-C001

Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включванена нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”

ОБЩИНА ЯКОРУДА

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОРпо ред


Трите имена на лицето

Телефон/и

ЗабележкаОрхан Алилов Тефиков

-


Дончо Димитров Атанасов

0894216258


Бисер Светославов Калайджиев

0893288403


Айше Джемалова Алачова

0886294267


Ава Салих Шольова

0887657717


Сабие Муса Абдула

0884236410


Нефизе Ахмед Абдула

0879069184


Зюлейка Джемал Ръдж

0884727037


Джемиле Реджеп Бикова

0893331641


Джемал Ризов Болгуров

0895869762


Силвета Сабри Кавалова

0893612243


Василка Крумова Тодорова

-


Азизе Рефат Казакова

0878344907


Джейлян Мустафова Крънчова

0886319103


Хасан Муса Шибльов

0889593101


Ава Шабанова Кунгьова

-


Емине Юсеинова Дракела

0895959782


Хава Салихова Юсуф

0893564561


Магбуле Салих Джалил

-


Вахиде Хюсеин Пиронкьова

0886908431


Ханифе Муса Медарова

0889192174


Айше Мехмед Шаранска

-


Фатма Ресим Исмаил

0882943000


Хасан Хасан Планк

-


Айше Алиш Трончева

0887057358


Вайда Али Хюсеин

0897734868


Мариана Аспарухова Бамбова

0896041519


Муса Сабри Шарански

0888270512


Ахмед Юсеинов Манзурски

0897023314


Фатима Ибрахим Гайгьова

-


Иванка Стефанова Галева

-


Мехмед Юсуф Алачов

0893381339


Хатидже Юсуф Илан

-


Славка Иванова Дринцолова

07442 2937


Емине Муса Османова

0885687427


Салихе Ахмед Хъйрола

0893554656


Салихе Хасан Шабан

0877059661


Саниха Али Мандраджи

-


Фатиме Ахмед Али

-


Рукия Сюлейманова Сапунджиева

-


Назъм Мехмед Алачки

0885223652


Хюсние Мехмед Муртева

0887304999


Дунка Асанова Лишева

0899814552


Сабри Джемал Юруков

0884779940


Фатима Мустафа Бачова

0883540675


Джаме Исмаилова Еручка

0889038182


Хюсеин Али Хъйрула

0896511833


Рукие Сабри Шольова

-


Реджеп Мустафа Бачевски

-


Айше Юсуф Серьова

0896268664


Мустафа Сюлейман Мръцов

-


Хасан Мехмед Али

0893390720


Мустафа Муса Тебер

0892243079


Хасан Хамди Хасан

0893514243


Фатиме Реджеп Каназирска

-


Сабиха Хюсеин Цикалова

0896284106


Нафизе Ибрахимова Вакльова

0988930559


Хюсеин Али Планков

0893662745


Фатиме Сабриева Шольова

0894307709


Авуша Мехмедова Еручка

-


Айше Сабриова Муртева

0888824120


Марьо Рашков Асьов

0899253580


Сайде Айруш Дурля

07442 3661


Вахиде Айруш Кьос

-


Джемал Шефкет Сакалдашов

0899484866


Лидия Петрова Ангелова

0877274766


Фатиме Салих Манзур

0893378792


Рукие Сайфи Карова

0894224564


Мария Иванова Фарфарова

-


Йълмаз Хюсеин Макьова

-


Хава Сабри Каназирева

0876470882


Хава Мустафа Мисанкова

0892223682


Ваит Ваит Вакльов

0896819888


Сайфа Сабриева Кьорова

0895775253


Сабиха Салих Банкелийска

0897333038


Сабри Сюлейман Кунгю

0899861586


Салих Байрам Немчов

0885198710


Сабри Салихов Пиронкьов

-


Фатиме Мехмед Ахмед

0893623352


Сабие Акиова Сапунджиева

0988830344


Елена Велчова Галева

0898281247


Исмаил Муса Сакалдашов

-


Фатима Мустафа Салих

0884487592


Айше Мехмед Тупева

0885192442


Джемиле Мехмед Кардаш

0894457612


Хава Мустафа Джамбазка

0878493579


Киша Асанова Спаицка

0899668548


Айше Мустафа Халил

0893565290


Хава Юсуф Исмаил

0894042393


Айше Ибрахимова Манзурска

0876467040


Вахиде Сабри Чикал

0893967533


Авуша Сабриова Османова

0888259635


Кябе Мустафа Серьова

0888092393


Ахмед Мехмедов Манзурски

-


Вайда Ахмедова Кунчова

0897904161


Мустафа Ахмед Лют

0894446890


Джелян Муса Перушинска

0892243090


Нефизе Юсеинова Старкова

0879949024


Рефат Лютви Шольов

-


Атдже Ахмед Дунгьова

0893612217


Мехмед Байрам Байрам

-


Фатма Мустафа Робова

0882563579


Хатидже Али Мунде

0899670150


Виолета Борисова Марина

0887397436


Здравко Любомиров Бучков

0882558871


Ивелина Маринова Стоянова

0884596302


Джемиле Мустафова Манзурска

-


Магдалина Александрова Каракашева

-


Мамбе Сабри Ибрахим

0988824935


Салихе Исмит Тачева

-


Сюлейман Хайредин Джурин

08935544785


Джемиле Юсуф Медар

0885284913


Ава Муртаза Шайгьова

0893314725


Айше Ибраимова Кунгьова

0888191203


Алиш Мехмедов Карафеизов

-


Айше Сабри Шайгьова

0894406308


Хава Джемалова Бодева

-


Мехмед Салихов Шольов

-


Георги Илиев Барусов

0885015820


Хатидже Муса Джунева

-


Сабрия Юсуфов Вакльов

0879630064


Джемал Ахмед Шольов

-


Емине Ахмедова Дурльова

-


Фатиме Али Бобе

0893386859


Емине Хасан Дунгьова

0894412021


Неджибе Муса Клечова

0879630156


Вайда Асан Сапунджи

0896756484


Джемиле Сабри Сакалдаш

0896488361


Ава Салихова Кунгьова

0897414605


Николай Борисов Рашков

0888190735


Ибрахим Байрам Саймин

0895806086


Вахида Ахмед Веисал

0899329096


Хатидже Мустафа Али

0894307729


Хюсеин Темерлан Язаджи

0886187732


Тахир Салих Перушински

0876620669


Салих Юсуфов Макьов

-


Зюлфие Муса Муса

0893312617


Фатиме Мехмедова Крачова

0888957009


Росица Стефанова Дедова

-


С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР – НЯМА НЕДОПУСНАТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ............................................. М. Богданова

(име,фамилия и подпис) Дата: 18.04.2016 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020. цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Якоруда и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСПБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница