Общински съвет девня стратегия за развитие на културатаДата22.01.2019
Размер145 Kb.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВНЯ
СТРАТЕГИЯ

ЗА

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

В ОБЩИНА ДЕВНЯ

ЗА ПЕРИОДА

2008 – 2011г.

2008 г.


СТРАТЕГИЯ

ЗА

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

В ОБЩИНА ДЕВНЯ

ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011г.

Културата е елемент от цялостната политика на община Девня за осигуряване на устойчивото и развитие, за утвърждаване на демократично мислене и подобряване качеството на живот на нейните граждани. Като част от националната културна политика, ролята на девненската култура, в условията на европейската интеграция, е да запази своята неповторима идентичност.


I. Основна цел:
По – нататъшно обновяване и обогатяване на културния живот в Община Девня чрез развитието на собствен специфичен модел за развитие на културна политика, като част от национална културна стратегия. Координиране на дейността на културните институции като съставна част на неправителствения сектор и превръщането му в пространство за активен диалог.По – нататъшно динамизиране на алтернативните начини за осигуряване на средства за развитие на културата на Община Девня, за по – нататъшно превръщане на културните институции в по – независими, ефективни и устойчиви общности.
II. Приоритети
1.Обновяване и развитие на инфраструктурата като основа за функциониране на културните институции в общината.

2. Развитие на културния туризъм. Използване на потенциала и богатото културно историческо наследство на Девня и превръщането му в привлекателна туристическа дестинация. Осигуряване на достъп до месните архитектурни, културно и исторически паметници и включването им в туристически културни маршрути.

3. Създаване на условия за координация и по – активна комуникация между общинските културни центрове и привличането на професионалните културни институции за участие в културния живот на общината.

4. Финансирането – ключов въпрос за разрешаването на проблемите и динамизирането на културните процеси в общината.


III. Културни институции
На територията на община Девня са изградени и действат следните културни институции:

1. Народни читалища:


  • „Просвета” в кв. Девня

  • „Отец Паисий” в кв. Река Девня

  • „Съзнание” в кв. Повеляново

  • „Христо Ботев” в с. Кипра

  • „Васил Левски” в с. Падина

Изградени са на териториален принцип и са предназначени да задоволяват интересите и потребностите на населението, младежите и децата.

Народните читалища са културни средища на съответните населени места, продължители на възрожденските традиции, на българския народностен дух и обичаи.Издирват, изучават, съхраняват и развиват фолклорното богатство и етнографски ценности. Развиват съдържателна крайеведска дейност, изучават историята на родния край, извършват събирателска дейност. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа е читалищното библиотечно обслужване на учащите се с необходимата учебно – помощна литература.

2. Общински младежки дом в кв. „Повеляново” с филиал в кв. Девня
Той е институция за доброволна организация и самоорганизация на свободното време на младежите и децата от общината. Организира разнообразни младежки дейности и инициативи за задоволяване интересите и потребностите на младите хора. Организира общински спортни инициативи, разработва и осъществява ежегодно общинска програма „Лято”.
3. Музей на мозайките – професионален културен институт, който събира, опазва, проучва и популяризира културно – историческо наследство в „Архитектурно – историческия резерват Марционополис” и историята на Девня.
Паметници на културата
Многовековното развитие на Девня от каменно – медната епоха до наши дни е оставила на съвременния град богато културно – историческо наследство. На площ над 700 дка. под основите на кв. Река Девня лежат некрополите и основите на римския и ранновизантийски град Марцианопол, в който са открити:


  • Антична сграда с мозайки

  • Античен амфитеатър

  • Епископска базилика

  • Базилика в местността „Табия”

  • Крепостни стени и антични улици


4. Общинско радио Девня
Осъществява местни радиопредавания по схема, излъчва важни съобщения за населението от местен характер, играе важна роля за оповестяване при бедствия и крупни производствени аварии на територията на общината предвид рисковата и специфика.
IV. Дейности за осъществяване на задачите по приоритети.
1. Обновяване и развитие на инфраструктурата на културните институции.

1.1 Строителен ремонт на сградата на Общински младежки дом, ремонт на покривната конструкция и подмяна на дограмата.

1.2 Ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Общински младежки дом.

1.3 Строителен ремонт на сградата на народно читалище „Просвета”, ремонт на покривната конструкция и подмяна на дограмата.


1.4 Неотложни строителни ремонти в сградите на народните читалища „Отец Паисий”, „Христо Ботев” и „Васил Левски”.


2. Развитие на културния туризъм
2.1 Реконструкция и обновяване на Музея на мозайките (ел. инсталация, осветителни тела, музейни витрини, подмяна на дограма, освежаване на интериора, двуезични надписи, указателни табели и др.)
2.1.1 Ремонт с конструктивно укрепване на сградата.

2.1.2 Направа на хидро и топлоизолация.

2.1.3 Възстановяване или модернизиране на отоплителната система.

2.1.4 Подмяна на пожароизвестителната инсталация.

2.2 Консервационно – реставрационни работи на част от мозайките (в античната сграда). Ремонт на подовата настилка в експозиционните зали.

2.3 Консервация на античната сграда с мозайки – направа на подови настилки на помещенията под открито небе и облагородяване на средата около обекта.

2.4 Направа на стъпала на входната рампа на музея.

2.5 Частичен ремонт на плочната настилка на двора на музея.

2.6 Проучване на възможностите за социологизация на римския амфитеатър – консервация и частична реконструкция (два сектора), включително облагородяване на средата.

2.7 Ежегодно предвиждане в общинския бюджет на средства за археологични проучвания и консервационно – реставрационни работи на територията на Резервата.

2.8 Разработване на Програма и създаване на общ туристически продукт с маршрут включващ културното и природното наследство на Община Девня – Музей на мозайките, Римски амфитеатър, Побити камъни (девненска група), Вълшебен извор с представяне на местни обичаи и фолклорни традиции.

2.9 Ремонтни дейности на войнишките и историческите паметници на Община Девня.

2.10 Ремонт на сградата на етнографския филиал на Музея на Мозайките в с. Кипра и облагородяване на екстериорното пространство.

2.11 Изграждане на туристически културно информационен център.


3. Създаване на условия за по – добра координация на работата на културните институции и тяхното подпомагане в:
3.1 Институционално укрепване на народните читалища чрез прилагане на съвременни форми за управление и превръщането им в многофункционални културно- образователни центрове на Община Девня.

3.2 Превръщане на библиотеките в модерни информационни центрове чрез осигуряване на по – широк достъп на младите хора, малцинствените групи и хората с увреждания.

3.3 Съхраняване на българския песенен, танцов и музикален фолклор и местните традиционни обичаи чрез стимулиране на любителското художествено творчество в народните читалища.

3.4 Разработване и участие с проекти в донорски програми от национални и европейски фондове за развитие.

3.5 Усъвършенствуване на квалификацията на кадрите и участието им в нови образователни програми по културен мениджмънт, маркетинг и реклама на културния продукт и чуждоезиково обучение.

3.6 Иницииране на ефективни форми на взаимодействие с медиите, като партньори в процеса на развитие и популяризиране на културни дейности.

3.7 Включване на месечните културни инициативи на институциите в ежегодния Общински празничен календар на Община Девня и популяризирането им във вестник „Общински вести”.

3.8 Обновяване на техническата съоръженост, разширяване на обхвата на радиочуваемост, възстановяване на външната озвучителна мрежа и възстановяване на централизираната система за радиооповестяване при бедствия и крупни производствени аварии на територията на общината.


4. Финансирането – основен фактор за динамизиране на развитието на културата в общината
4.1 Препоръчителна стъпка е създаването на фонд „Култура” в съответствие с Закона за закрила и развитие на културата, чиято главна цел ще бъде подкрепа на културата в нейните различни форми.

4.2 Осигуряване на алтернативно финансиране чрез участие в разработване и спечелване на проекти.4.3 Чрез възможностите на общинския бюджет предоставяне на допълваща общинска субсидия на народните читалища за осъществяване на съвместни общински инициативи.
Настоящата стратегия за развитие на културата в община Девня за периода 2008-2011г. е приета с Решение №183/30.10.2008г. на Общинския съвет Девня – Протокол №15.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница