Обяснителна записка по част Архитектурна Количествена сметкаДата30.12.2017
Размер27.28 Kb.

Съдържание
 1. Обяснителна записка по част Архитектурна

 2. Количествена сметка

 3. Генплан М 1:1000

 4. Ситуация М 1:250

 5. Разпределение на К±0.00 М 1:50

 6. Схема на покривни линии М 1:50

 7. Напречен разрез А – А М 1:50

 8. Фасади Северозапад и Югозапад М 1:50

 9. Фасади Югоизток и Североизток М 1:50

 10. Навес – план колони и схема покрив М 1:50

 11. Навес – Разрези М 1:50

 12. Навес – Изгледи М 1:50


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД в УПИ І, кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци”

Проектът е изготвен по възлагане на Столична община и на база виза за проектиране,издадена от Главния архитект на София.

УПИ І е разположен в кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци” и съгласно ЗУЗСО попада в устройствена зона Ттр – терени за бази за транспорта – гаражи, депа и др. на обществения транспорт.

Съгласно технологичното задание в северната част на парцела, в близост до сграда „вътрешна автомивка и пароструйка” се ситуира ведомствена метанстанция. Тя е предназначена за зареждане с гориво на автобусите на предприятие Столичен автотранспорт ЕАД.

Комплексът на газостанцията се състои от обслужваща сграда, две газозарядни колонки за КПГ и два навеса над тях..

Сградата съдържа едно технологично помещение, в което е разположен компресорен агрегат, офис-помещение за оператора и каса,санитарен възел/тоалетна и преддверие с мивка / за клиентите и персонала и помещение за ел. табло.

Конструкцията на сградата е метална – носещи колони, греди и столици.

Покривът е от ЛТ-ламарина, върху която са положени каширани пресовани плочи от минерална вата с дебелина – 12 см. и два пласта рулонна хидроизолация. Отводняването е вътрешно.

Фасадното оформление е със стенни метални панели с пълнеж от минерална вата с дебелина 10 см.

Вътрешните преградни стени са от газобетон. Стенните и подовите покрития са описани подробно в чертежите. Искронеобразуващото подово покритие е по технологичния проект.

Дограмата (врати и прозорци) е алуминиева.

Газколонките за КПГ са два броя, покрити с еднакви и самостоятелни козирки. Изпълнени са от метална носеща конструкция и покритие от UV и IR устойчив поликарбонат – 10 мм.

Проектът е съобразен със санитарно-хигиенните изисквания за осветеност и вентилация на помещенията, както и с изискванията на Наредба №Із-1971/2010г. – предвидени са необходимите пожароустойчиви стени и покрития на отвори, както и подръчни средства за пожарогасене, подробно описани в част „Пожарна безопасност” на инвестиционния проект.

Осигурени са необходимите паркоместа, съгл. наредба №04/2 от 2004г., в рамките на парцела. Към проекта е приложен цялостен Генплан на УПИ І, кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци” със съответни градоустройствени показатели.Технически показатели:

ЗП сграда -99.81 м2

ЗП навес - 2Х48.0 м2

РЗП общо 195.82 м2

ЗО 429 м3

Съставил:.............................................(арх. Е Терзиева)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница