Oracle e-business Suite Модул Financials, подмодул Fixed AssetsДата08.02.2017
Размер54.4 Kb.

Oracle E-Business Suite

Модул Financials, подмодул Fixed Assets

Общо описание на подмодул Fixed Assets(FA) – Дълготрайни Активи (ДА)


Подмодул Fixed Assets от модул Financials се използва за обработка на данни за дълготрайните активи на предприятието. Системата осигурява обмен на данните и пълна интеграция с останалите модули на E-Business Suite. Накратко това означава, че при регистриране на фактура за закупен ДА данните от фактурата директно се използват от всички подмодули на модул Financials, както и от другите модули на системата.

Системата осигурява гъвкавост на работата с ДА: • Практически неограничен брой инвентарни книги в зависимост от структурата на предприятието;

 • Колкото е необходимо категории ДА;

 • Поддържа различни амортизационни схеми;

 • Контрол на достъпа до данните в инвентарните книги;

 • Разнообразни справки и отчети, необходимо и достатъчно множество.

Модулът осигурява цялата функционалност, необходима за финансовия контрол, както и най-важните функции за техническо обслужване.

Финансови функции


Модулът осигурява пълна финансова отчетност за всички дейности, касаещи ДА:

 • Зачисляване - ДА се зачислява в инвентарната книга на организационната единица – собственик на ДА. Зачисляването на ДА може да се извърши по различни начини в зависимост от това какъв източник на данни се използва. С цел да не се въвеждат повторно, те могат да се вземат от вече въведена фактура или от друга система (външна). След това се допълват ръчно липсващите данни.

 • Промяна на данни - счетоводните данни за ДА могат да се актуализират – при промяна на метода на амортизация, при прекатегоризация или по други причини

 • Отчисляване на ДА може да се извърши по различни поводи – продажба на ДА, бракуване, изхабяване на ДА и други. Амортизационното изхабяване на ДА не е задължително да бъде последвано от отчисляване. Допуска се използване на напълно амортизирани (счетоводно) ДА, като при това не се начислява амортизация, но те продължават да се контролират като техника.

 • Амортизационни отчисления – системата поддържа различни методи за амортизация (линейна, нелинейна и т.н.), която може да се прилага както поединично, така и за групи ДА.

 • Преоценка - преоценка на ДА може да се извършва по различни поводи без това да наруши функционирането на системата.

 • Прекатегоризацията на ДА може да се използва по различни начини с цел по-добро управление на ДА.

 • Инвентаризация - системата предлага поредица от процеси, осигуряващи пълния цикъл на инвентаризация на ДА. Резултатите от инвентаризацията могат да се обвържат с други процеси, като отчисляване, зачисляване, преоценка.Техническо обслужване


Системата предлага възможности за техническо обслужване на техниката в следния обхват:

 • Регистрация на техниката като съставно изделие - при регистрацията в системата се описва структурата на ДА и съставните му части, което позволява частите да се отчитат като отделни ДА. Така при смяна на акумулатора на автомобила, например, той може да се бракува отделно.

 • Промяна на регистрационните данни за ДА - Веднъж въведени данните за ДА могат да се актуализират – при промяна на собствеността или местоположението на използване, при промяна на части, при промяна на цената поради обновяване или по други причини.

 • Контрол на изхабяването на ДА като цяло или на частите му.

 • Контрол на техническото състояние на ДА или на отделните му части – в системата се въвеждат данни за предстоящи профилактични прегледи или техническо обслужване на база планиран период от време. Въз основа на тези данни се генерира График за техническото обслужване на техниката.

 • Следене на гаранционните договори.

 • Следене на лизингови договори.

 • Отчитане на разходите за ремонт на техниката обвързано към отделния ДА.


Важно: всеки ДА може да се блокира временно като неизползваем поради ремонт или друга причина.

Oracle E-Business Suite

Модул Enterprise Assets


Модул Enterprise Assets (Производствени активи) се използва за управление и контрол на активите на предприятието, което включва поточни линии, транспортни средства, отоплителни котли и други съоръжения. Модулът е удобен за използване в предприятия, в които тези активи са много натоварени и често се извършва техническо обслужване и ремонти. Модулът позволява да се опише сложната структура на изделието с цел да се следи състоянието на частите му по отделно. Така модулът осигурява да се контролират машините и съоръженията през целия им жизнен цикъл. Модулът е интегрална част от Oracle E-Business Suite, което гарантира пълното му взаимодействие с останалите модули на системата.

Модул Enterprise Assets дава възможност за: • Използване на най-добрите световни практики за подобряване на производителността на предприятието.

 • Управление на целия жизнен цикъл на машини и оборудване.

 • Пълна интеграция с останалите модули на E-Business Suite, осигуряващи финансовия контрол и натоварването на техниката.

 • Използването на този модул дава възможност да се види като цяло състоянието на техниката в предприятието, да се прогнозират и планират разходите за ремонти и купуване на нови машини.

Модул Enterprise Assets предлага следните функции: • Регистриране на активи – всеки актив (машини, съоръжения, оборудване и т.н.) се описва като съставно изделие с необходимата детайлност на структурата. Така всяка съставна част може да се ремонтира поотделно. Смяната на всяка част може да се регистрира в системата. При необходимост може да се променя конфигурацията на машината – например да се добави хладилен агрегат, радиостанция и т.н.

 • Регистриране на шаблони на активи – за улеснение на потребителите в системата могат да се създадат групи от еднотипни активи, които да се опишат еднократно с шаблон. Това улеснява работата със системата, особено при вписване на нов актив.

 • Планиране и отчитане на техническото обслужване на активите може да се извършва на базата на пробег или отработени часове. Натоварването на техниката се отчита чрез пътни листове и други документи за извършена работа. Модулът може да получава автоматично данни от модул Manufacturing (Производство) за натоварването на техниката на базата на отчетите за произведена продукция.

 • Модулът поддържа библиотека на процедурите за техническо обслужване, което значително улеснява планирането и отчитането на тези дейности.

 • Заявки за обслужване - Управление на дейността по обслужването на ремонта и поддръжката – чрез въвеждане на заявки за обслужване, потребителите стартират процес, който автоматично уведомява отговорниците за поддръжката за наличието на проблем свързан с поддръжката и превръщат автоматично заявките за обслужване в поръчки за сервизна дейност.

 • Поръчки – Поръчките се използват за планиране и изготвяне на графици за контрол на извършената работа. Плановете включват вложения труд, материали и оборудване. Поръчките за сервизно обслужване на оборудване могат да се генерират автоматично от графиците за профилактично техническо обслужване. След завършване на ремонта се контролира цена и качество на извършената работа. Системата съгласува операциите при ремонт на отделни блокове от машините. Времето, през което се извършва ремонта може да се регистрира като непроизводително за машината.

 • Управление на резервните части – системата може да планира и отчита разхода на резервни части за ремонт на оборудването като брой и цена.

 • Управление на цената – цената на поддържането на оборудването може да се отчита по няколко начина:

  • Планирани разходи;

  • Действителни разходи;

  • История на разходите по време на жизнения цикъл на машината

  Системата предоставя различен достъп до данни и функции за различните роли в процеса на работа с активи.


Интеграция с модулите на E-Business Suite
 • Fixed Assets – модулът Enterprise Assets е надстройка на Fixed Assets като разширява неговите функционални възможности;

 • Manufacturing - модулът Enterprise Assets директно може да обработва данни от производството;

 • Internet procurement - модулът Enterprise Assets може да осигури доставка и плащане на активи през Интернет.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница