Отчет за дейността за периода от 28. 05. 2018г до 01. 06. 2018 година дирекция „


Контрол на биоциди и дезинфекционни разтвористраница4/5
Дата04.08.2018
Размер399.68 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

 1. Контрол на биоциди и дезинфекционни разтвори

Извършени са химични изследвания на 2 проби биоцид и дез. разтвор, доставени от О ПЕК – не е установено отклонение от изискванията.

5. Друго

  • Пробонабиране на питейна вода, съгласно Програмата за мониторинг на качеството на питейни води – община Бяла;

  • За всички извършени измервания и проведени анализи са изготвени протоколи и/или сертификати за контрол;

  • Текущо приготвяне на базови и работни хранителни среди в СМ и разтвори в ХФИ.


ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
I. Анализи, оценки, проучвания:

I. Анализи, оценки, проучвания:

1. Анализ на здравословното състояние на населението за 2017 г. по групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система” на МКБ -10 и новообразувания, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосф. въздух в гр. Русе и гр. Мартен по възрастови групи 0-17 г. и над 18 г.

2. Оценка на хранене на организирани детски колективи.

2.1. Въвеждане на данни от калкулационни ведомости и изчисляване приема на енергия, белтъци, мазнини и въглехидрати: ДГ „Пинокио” гр. Русе; ДГ „Снежанка” гр. Русе, ДГ „Снежанка”, яслена група гр. Русе, ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Две могили, ДГ „Първи юни” с. Баниска, ДГ „Първи юни” с. Баниска,филиал с. Бъзовец;

2.2. Изготвяне на 6 оценки хранене на ДГ „Пинокио” гр. Русе; ДГ „Снежанка” гр. Русе, ДГ „Снежанка”, яслена група гр. Русе, ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Две могили, ДГ „Първи юни” с. Баниска, ДГ „Първи юни” с. Баниска,филиал с. Бъзовец;

2.3. Изготвяне на придружителни писма към оценки хранене до директорите на детски заведения.

2.4. Изготвяне на 6 писма до директори на детски заведения за изискване на данни от калкулационни ведомости и седмични менюта за изготвяне на оценки хранене.

3. Оценка на хранене на организирани ученически колективи.

3.1. Въвеждане на данни от калкулационни ведомости и изчисляване приема на енергия, белтъци, мазнини и въглехидрати: СУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Две могили;

3.2. Изготвяне на 1 оценка хранене на СУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Две могили;

3.3. Изготвяне на 5 писма до директори на училища за изискване на данни от калкулационни ведомости и седмични менюта за изготвяне на оценки хранене.

3.4. Изготвяне на придружителни писма към оценки хранене до директорите на училища.4. Регионално проучване на тема: „Видове зависимости” за проверка на знания и нагласи сред ученици 9 - 12 клас от училища в Oбласт Русе – изготвяне на анализ и диаграми;
II. Здравен контрол:
Дейности

Брой

1.

Контрол на храненето в организирани колективи,

общо:
1.1.

Детски ясли
1.2.

ДГ
1.3.

ДГ с яслени групи
1.4.

Ученически столове
1.5.

Ученически столове с кетъринг
1.6.

Ученически бюфети
1.7.

Специализирани институции за социални услуги за деца
2.

Контрол по чл. 54 от ЗЗ:
3.

Контрол по чл. 56 от ЗЗ:
3.1.

административни учреждения

4

3.2.

обекти за хранене
3.3.

открити обществени места

11

3.4.

заведения за обществено хранене

1

4.

Издадени предписания
5.

Съставени актове:
5.1.

физически лица
5.2.

юридически лица
6.

Жалби/сигнали:
6.1.

основателни
6.2.

неоснователни

ІIІ. Дейности по програми и проекти:

1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

1.1. Обучителни дейности: 2 лекции, 47 обхванати, 45 ученици (25 м, 20 ж), 2 педагози ( 1 м, 1 ж);

1.1.1. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия: 1 лекция, 28 обхванати, 26 ученици (14 м, 12 ж), 2 педагози ( 1 м, 1 ж);

Отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюн

01.06. 1 лекция (ММП) с видеопоказ на филма „Невидимият” на тема: „Вредата от тютюнопушенето” с ученици от 6 „в” клас на СУ „Възраждане” гр. Русе, присъствали 28 души, 26 ученици (14 м, 12 ж) и 2 педагози (1 м, 1 ж);1.1.1. Рисков фактор Хранене: 1 лекция, 47 обхванати, 45 ученици (23 м, 22 ж), 2 педагози (ж);

28.05. Проведена 1 лекция (ММП) на тема: „Здравословно хранене - препоръки” с видеопоказ на филма „Пет ключа към по- здравословни храни” с 4 а и 4 б класове на ОУ „Тома Кърджиев” гр. Русе, присъствали 47 души, 45 ученици (23 м, 22 ж), 2 педагози (ж) ;1.1.1. Рисков фактор Физическа активност: 1 лекция, 27 обхванати, 25 ученици (10 м, 15 ж), 2 педагози (ж);

29.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Физическата активност през пубертета” с ученици от 8-ми Б клас на СУЕЕ „Константин – Кирил Философ” гр. Русе, присъствали 27 души, 25 ученици (10м, 15ж) и 2 педагози (ж);2.2. Други дейности: 2 здравно- образователни мероприятия, 59 обхванати, 55 ученици (27 м, 28 ж), 4 педагози (ж); 1 журиране, 5 присъствали (1 м, 4 ж); 1 награждаване 51 обхванати, 48 ученици (24 м, 24 ж), 3 педагози (ж);

2.2.1. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия:

Отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюн

29.05. Здравно - образователно мероприятие с ученици от 5 „б” клас на СУ „Възраждане”. Учениците наблюдаваха демонстрация с „Пушещата кукла Сю” и участваха в дискусия на тема: „Причини да не пушим”. Присъствали 30 души, 28 ученици (13 м, 15 ж) и 2 педагози (ж);

30.05. Здравно - образователно мероприятие с ученици от 5 „а” клас на СУ „Възраждане”. Учениците наблюдаваха демонстрация с „Пушещата кукла Сю” и участваха в дискусия на тема: „Причини да не пушим”. Присъствали 29 души, 27 ученици (14 м, 13 ж) и 2 педагози (ж);

30.05. Журиране в конкурс за комикс по повод „31 май- Световен ден без тютюнев дим” в ОУ „Васил Априлов” гр. Русе, присъствали 5 души (1 м, 4 ж);

31.05. Изнесена акция за мониториране на въглероден оксид и карбоксихемоглобин в издишван въздух на площад „Свобода”, гр. Русе, изследвани общо 18 души (6 м, 12 ж);

31.05. Награждаване на победителите в конкурс за комикс по повод „31 май- Световен ден без тютюнев дим” в ОУ „Васил Априлов” гр. Русе, присъствали 51 души, 48 ученици (24 м, 24 ж) и 3 педагози (ж);

- Изготвяне на грамоти за отличените ученици в конкурс за комикс по повод „31 май- Световен ден без тютюнев дим”;

1.3. Масови дейности: 1 масова дейност, 105 обхванати, 99 ученици (51 м, 48 ж), 6 педагози (1 м, 5 ж);

Отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюнев дим

16.05. Интерактивно обучение за изграждане на знания, навици и нагласи относно ранното пропушване сред деца в ученическа възраст с демонстрация на „Пушещата кукла Сю” с ученици от 1, 2 и 3 клас на OУ „Васил Априлов” гр. Русе. Учениците взеха участие в дискусия на тема: „Причини да не пушим”. Присъствали 105 души, 99 ученици (51 м, 48 ж) и 6 педагози (1 м, 5 ж);Разпространени ЗОМ 385 бр;

2. Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ в Република България 2016 – 2020г.

2.1. Обучителни дейности: 1 лекция, 25 обхванати, 24 ученици (11 м, 13 ж), 1 педагог (ж);

30.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „СПИН” с ученици от 6-ти Г клас на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе, присъствали 25 души, 24 ученици (11м, 13ж) и 1 педагог (ж);Разпространени ЗОМ: 20 бр.

3. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 - 18г. в България

3.1. Обучителни дейности: 1 лекция, 17 обхванати, 16 ученици (7 м, 9 ж), 1 педагог (ж);

30.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Орални заболявания” с деца от ДГ „Русака” гр. Русе, присъствали 17 души, 16 ученици (7м, 9ж) и 1 педагог (ж);4. Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве

4.1. Обучителни дейности: 3 лекции, 89 обхванати, 84 ученици (36 м, 48 ж), 5 педагози (ж);

28.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Пубертет” с ученици от 7-ми Б клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов” гр. Русе, присъствали 17 души, 16 ученици (7м, 9ж) и 1 педагог (ж);

28.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Пубертет и опасности при РСЖ” с ученици от 6-ти А и Б клас на ОУ „Никола Обретенов” гр. Русе, присъствали 26 души, 24 ученици (8м, 16ж) и 2 педагози (ж);

31.05. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Пубертет” с ученици от 4-ти А и Б клас на ОУ „Тома Кърджиев” гр. Русе, присъствали 46 души, 44 ученици (21м, 23ж) и 2 педагози (ж);Разпространени ЗОМ: 45 бр.

5. Дейности по ограничаване на остеопорозата

5.1. Обучителни дейности: 1 лекция, 26 обхванати, 25 ученици (10 м, 15 ж), 1 педагог (ж);

1.06. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Остеопороза” с ученици от 8-ми клас на ПАГ „Гео Милев” гр. Русе, присъствали 26 души, 25 ученици (10м, 15ж) и 1 педагог (ж);


III. Медийни изяви: 6 бр.

1. Ruse Info

29.05. „Анкета на РЗИ- Русе: Близо 11 % от учениците- респонденти са започнали да пушат преди да навършат 12 години”;

30.05. ,,РЗИ- Русе отбелязва световен ден без тютюнев дим с множество инициативи”;

26.05. ,,РЗИ- Русе: Обследваните антени на мобилните оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо близо до тях”;2. Bulbox.net

29.05. „ РЗИ- Русе отбелязва световен ден без тютюнев дим с множество инициативи”;3. Utroruse.com

29.05. Всеки втори ученик е запалвал цигара, всеки пети пуши редовно”;

4. Дарик радио

31.05. Интервю по повод „31 май- Световен ден без тютюнев дим”.
ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
І. Текущ здравен контрол

1. Противоепидемичен контрол

Здравните инспектори от отдел “Противоепидемичен контрол” са извършили 117 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), по надзора на острите вяли парализи и във връзка с изпълнение изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения. Взети проби за микробиологичен контрол – 52 бр. и химичен анализ – 2 бр.2. Контрол на паразитозите

През отчетния период са извършени 3 проверки по контрол на масовите паразитози в детски заведения. Взети проби от външна среда за санитарно-паразитологичен контрол – 0 бр.3. Административно-наказателна дейност

Връчени предписания – 3

Съставени АУАН – 0

Отстранени лица от работа – 3.

Затворени обекти – 0.

Проверки по жалби и сигнали – 0.


ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести

Извършени са 16 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки в заразните огнища.


ІІІ. Имунопрофилактика

 • Раздаване на необходимите биопродукти на ОПЛ за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реиунизации през м. май 2018 г.

 • Обработка на справки и заявки на ОПЛ за необходимите биопродукти за обхващане на подлежащите през м. юни 2018


IV. Оказана методична помощ (ОМП) – 0 бр.
V. Работни срещи (епидки) – 0.
VI. Участие в комисии -
VII. Административни услуги

Сертификат за имунизационно състояние – 1 бр.

Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 2 бр.

Становище за класификация на опасни отпадъци – 0 бр.ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологична лаборатория:

 • по клинични, профилактични и противоепидемични показания - 320 анализа/изследвания/ на 58 проби.

 • санитарно-микробиологичен контрол на проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел ПЕК - през периода са извършени 842 изследвания на 160 проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел ПЕК.

 • 50 изследвания на 5 проби от външен контрол на качеството на лабораторната диагностика, организиран от НЦЗПБ


2. Вирусологична лаборатория:

 • общо 99 анализи/изследвания/ на 95 проби

 • 32 изследвания на 5 проби от външен контрол на качеството на лабораторната диагностика, организиран от НЦЗПБ

 • през КАБКИС са преминали общо 42 клиенти, от които:

  • в стационарния кабинет – 15.

  • по време на акции на терен – 27.


3. Паразитологична лаборатория – извършени са общо 383 изследвания на 195 проби, от които 188 фекални и 7 перианални, както следва:
Брой проби

Брой изследвания

Положителни

проби

1.

Контрол на масовите паразитози

192

377

-
- фекални проби

185

370

-
-перианални проби

7

7

-

2.

По искане на физически и юридически лица - здравни книжки (фекални проби)

3

6

-

3.

Санитарно-паразитологичен контрол на външна среда в ДЗ с висок % опаразитеност

-

-

-

4.

Серологични изследвания

-

-

-
Общо:

195

383

-
ОРЗ И ГРИП
*
ЗАБЕЛЕЖКА : Данните са по първична регистрация на неуточнените диагнози.


ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

0-4

5-14

15-29

30-64

над 65

ВСИЧКО

ЗАБОЛЯЕМОСТ на 10000ОРЗ

16

29

18

19

17

99

68,30

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница