Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 18 25 март 2015 гДата24.07.2016
Размер242.86 Kb.
ПИЛЕШКО МЕСО
СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 18 - 25 МАРТ 2015 г.


ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Пиле - замразено

Пиле - прясно,
охладено


Пиле -
замразено


Пиле - прясно,
охладено


Пиле -
замразено


Пиле - прясно,
охладено


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

4,85

0,0

0,00

4,34

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,24

0,0

0,00

4,65

0,0

0,00

5,22

0,0

0,00

Бургас

4,23

0,5

0,02

4,28

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,84

0,0

0,00

4,65

0,0

0,00

4,59

0,0

0,00

Варна

4,20

0,0

0,00

4,72

0,0

0,00

5,05

11,7

0,53

4,74

-2,1

-0,10

4,60

0,0

0,00

4,75

2,2

0,10

Велико Търново

3,71

-2,9

-0,11

4,40

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

4,90

0,0

0,00

5,30

0,0

0,00

Видин

 

 

 

4,40

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,84

-7,6

-0,40

4,83

0,0

0,00

*

*

*

Враца

3,82

-0,3

-0,01

4,43

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,84

-7,6

-0,40

4,83

0,0

0,00

*

*

*

Габрово

 

 

 

4,44

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Добрич

3,72

0,0

0,00

4,45

0,0

0,00

5,05

1,0

0,05

4,85

0,0

0,00

4,85

0,0

0,00

4,95

0,0

0,00

Кърджали

3,84

-0,3

-0,01

4,55

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

5,23

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

Кюстендил

 

 

 

4,50

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,24

0,0

0,00

4,66

0,0

0,00

*

*

*

Ловеч

4,30

1,9

0,08

4,30

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

5,00

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Монтана

3,98

0,0

0,00

4,43

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,84

-7,6

-0,40

5,03

0,0

0,00

*

*

*

Пазарджик

 

 

 

4,39

0,0

0,00

4,90

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

4,85

0,0

0,00

4,98

0,0

0,00

Перник

 

 

 

4,50

0,0

0,00

4,67

0,0

0,00

4,97

0,0

0,00

4,83

0,0

0,00

5,07

0,0

0,00

Плевен

3,80

0,0

0,00

4,45

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

5,89

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Пловдив

3,81

-0,3

-0,01

4,34

0,0

0,00

4,65

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

4,70

0,0

0,00

4,80

-1,6

-0,08

Разград

 

 

 

4,45

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

4,84

-7,6

-0,40

5,25

0,0

0,00

*

*

*

Русе

4,09

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

5,04

0,0

0,00

4,84

-7,6

-0,40

5,35

0,0

0,00

4,78

0,0

0,00

Силистра

3,51

-8,8

-0,34

4,70

0,0

0,00

5,12

0,0

0,00

4,84

-5,8

-0,30

5,50

0,0

0,00

*

*

*

Сливен

3,97

0,5

0,02

4,28

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,84

0,0

0,00

4,58

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

Смолян

 

 

 

4,85

0,0

0,00

4,97

0,0

0,00

5,24

0,0

0,00

5,20

0,0

0,00

5,20

0,0

0,00

София

3,90

0,0

0,00

4,48

0,7

0,03

4,62

-0,4

-0,02

4,84

2,1

0,10

4,55

3,4

0,15

4,95

6,5

0,30

Стара Загора

3,90

0,0

0,00

4,51

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

4,64

0,0

0,00

5,30

0,0

0,00

Търговище

 

 

 

4,30

0,0

0,00

5,04

0,0

0,00

4,74

-7,8

-0,40

5,05

0,0

0,00

*

*

*

Хасково

4,35

0,0

0,00

4,43

-0,2

-0,01

4,62

0,0

0,00

4,94

-2,9

-0,15

5,12

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

Шумен

4,11

0,0

0,00

4,49

-0,2

-0,01

4,53

-6,6

-0,32

4,59

-1,1

-0,05

4,78

0,0

0,00

4,98

0,0

0,00

Ямбол

4,12

0,0

0,00

4,23

-1,2

-0,05

4,62

0,0

0,00

4,84

0,0

0,00

4,58

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

4,01

-0,5

-0,02

4,45

0,0

0,00

4,78

0,2

0,01

4,94

0,8

0,04

4,90

0,0

0,00

5,03

0,4

0,02


Източник: ДКСБТ за цените на едро на пиле - замразено ; САПИ ЕООД – за цените на едро на пиле – прясно, охладено и за цените на дребно

Забележка: Цените са с ДДС. За областните центрове, оцветени в жълто, за цените на едро информация не е налична

Като цяло, през периода 18 - 25 март 2015 г. се наблюдава запазване или леко повишение на средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната спрямо предходната седмица. Единствено при средната цена на едро на замразеното пиле се отчита незначително понижение.


Пиле-замразено

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 4,01 лв./кг, с 0,5% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По области, стойностите се движат в диапазона от 3,51 лв./кг (Силистра) до 4,85 лв./кг (Благоевград). В пет от областите се регистрира седмично поевтиняване на продукта в рамките на 0,3% (Враца, Кърджали и Пловдив) – 8,8% (Силистра). В други три области цените на едро на замразеното пиле бележат слабо повишение с между 0,5% (Бургас и Сливен) и 1,9% (Ловеч).
В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на замразеното пиле са в интервала от 4,53 лв./кг (Шумен) до 5,12 лв./кг (Силистра). В четири от областите се отчитат седмични ценови колебания, в границите от -6,6% (Шумен) до +11,7% (Варна). Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в ГТВ се увеличава с 0,2% спрямо предходния седмичен период, до 4,78 лв./кг.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,77 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,27 лв./кг в Хасково до 1,61 лв./кг в Силистра. В област Благоевград цените на продукта в ГТВ са по-ниски от тези на едро с 0,23 лв./кг.

Средната цена на дребно за страната на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) остава без промяна спрямо предходната седмица – 4,90 лв./кг. Най-евтино продуктът се продава в София (4,55 лв./кг), а най-скъпо – в Силистра (5,50 лв./кг). В сравнение с предходната седмица, единствено в област София е регистрирано ценово изменение – повишение с 3,4%.

През изминалата седмица цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са средно с 0,89 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,40 лв./кг във Варна до 1,99 лв./кг в Силистра. В област Благоевград цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези на едро с 0,20 лв./кг.

Средно за страната, цените на замразеното пиле в по-малките търговски обекти са с 2,5% по-високи от тези в големите супермаркети.
Пиле – прясно, охладено

През наблюдавания период цените на едро на охладеното пиле са в диапазона от 4,23 лв./кг (Ямбол) до 4,85 лв./кг (Смолян), като в почти цялата страна се задържат на нивата от предходния седмичен период. В три от областите се наблюдава седмично намаление на цените на едро с между 0,2 и 1,2% (Ямбол), а единствено в София - увеличение, с 0,7%. Средната стойност за страната остава без промяна спрямо предходната седмица – 4,45 лв./кг.При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита покачване на средната стойност за страната с 0,8% на седмична база, до 4,94 лв./кг. По области, цените в ГТВ са в границите от 4,59 лв./кг (Шумен) до 5,89 лв./кг (Плевен). Спрямо предходния седмичен период, в десет от областите се наблюдава намаление на цените, достигащо до 7,8% в Търговище, а единствено в София – повишение, с 2,1%.

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,49 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,02 лв./кг във Варна до 1,44 лв./кг в Плевен.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на дребно на охладеното пиле продължават да варират от 4,59 до 5,35 лв./кг. Най-евтино се предлага продуктът в по-малките магазини в Бургас, а най-скъпо - в Габрово, Ловеч и Плевен. Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се регистрира в три от областите - увеличение във Варна (с 2,2%) и София (с 6,5%) и понижение – в Пловдив (с 1,6%). Средната цена на дребно за страната на охладеното пиле в ДТО е 5,03 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,4%).

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,58 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,05 лв./кг в Ловеч.За наблюдавания период средната за страната цена на охладеното пиле в ДТО е по-висока от тази в ГТВ с 1,8%.

Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница