Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)Дата01.02.2018
Размер469.75 Kb.
С П И С Ъ К

на предлаганите за продажба бойни припаси от 14.11.2011 г.Поз.Наименование на бойните припаси

К-во (бр.)

Начална

продажна цена в лева за 1 бр.

(без ДДС)

Забележка
КЛАСИЧЕСКИ БОЙНИ ПРИПАСИ


1.

23 мм и-л с ОФЗТ снаряд за ЗУ-23-2


1.А.

нулева партия

349

0,60
1.Б.

производство от 1981 г. до 1990 г. вкл.

3 402 (40 бр. некомпл.)

0,90
2.

23 мм и-л с БЗТ снаряд за ЗУ-23-2


2.А.

производство до 1980 г. вкл

504

0,60
2.Б.

производство от 1981 г. до 1990 г. вкл.

100

0,90
3.

37 мм изстрел с БТ снаряд за зен. оръдие обр. 39 г. с месингова гилза, п-во до 1960 г.

201

1,00
4.

37 мм и-л с оск.трас.снаряд без взривател

6

1,00
5.

57 мм и-л за С-60 с ОТ снаряд. гилза, п-во 1980 г.

33 (8 бр. некомпл.)

2,00

Със стом. г-за

6.

57 мм и-л за С-60 с ОТ снаряд, п-во до 1970 г. вкл.

96

5,50

С месинг. г-за

7.

57 мм и-л за С-60 с ОТ снаряд, п-во от 1971 до 1980 г. вкл.

75

6,00

С месинг. г-за

8.

57 мм и-л за С-60 с БТ снаряд, п-во до 1965 г.

72

6,50

С месинг. г-за

9.

57 мм снаряд ОТ (ОР281У) за С-60 с удълбочена канавка

42 000

10.00
10.

85 мм изстрел за Д-44 с БТ снаряд, п-во до 1970 г.

96

3,00

Със стом. г-за

11.

85 мм изстрел с оск. снаряд с букса за ТО, п-во до 1981 г.

9

3,00

Със стом. г-за

12.

100 мм и-л УОФ-412 с ОФ снаряд ОФ-412 и НЗ за ТО, производство до 1969 г.

1

5,00

Със стом. г-за

13.

100 мм и-л УОФ-412 с ОФ снаряд ОФ-412 и ПЗ за ТО, производство до 1969 г.

11

22,00

Със стом. г-за

14.

100 мм и-л ОФ с ПЗ повиш. мощност, п-во 1978 г.

2

7,00

Със стом. г-за

15.

100 мм и-л с кумулативен невъртящ се снаряд за ТО п-во до 1981 г.

5

6,00

Със стом. г-за

16.

100 мм и-л с кумулативен невъртящ се снаряд за ТО не комплект, п-во до 1981 г. вкл.

147

6,00

Със стом. г-за

17.

100 мм и-ли УБ-6(8) с бр. подк. снаряд за ТО, п-во до 1985 г.

5 351

10,00

Със стом. г-за

18.

100 мм и-ли УБ-6 с бр. подк. снаряд за ТО, п-во до 1985 г.

1 000

22.00

С месинг. г-за

19.

115 мм и-л с бронебойно-подк. сн. за ТО, п-во до 1976 г. вкл.

7 980

23,00

С месинг. г-за

19.A.

100 мм и-ли УБМ1(2) с бронеб. подкалибрен снаряд за МТ-12, п-во до 1980 г.

324

10,00

Със стом. г-за

20.

115 мм и-л с ОФ сн. за ТОСъс стом. г-за

20А.

Производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

54

9,00
20Б.

Производство от 1981 г. до 1990 г. вкл.

20

9,50
21.

122 мм и-л с кум. нев. сн. за 2С-1Със стом. г-за

21.А.

производство от 1975 г. до 1985 г. вкл.

1 338

28,00
21.Б.

производство от 1986 г. до 1995 г. вкл.

15 275

29,00
22.

122 мм и-л с ОФ сн. с ПЗ за 2С-1, п-во 1980-1981 г.

5 783

28.00

Със стом. г-за

23.

122 мм и-л с агитационен сн. и ППЗ за М-30 не комплект, п-во до 1973 г.

55

10,00

С месинг. г-за

24.

122 мм и-л с агитационен сн. и ППЗ за М-30 не комплект, п-во до 1973 г.

76

8.50

Със стом. г-за

25.

122 мм и-л с кум. нев. сн. и ППЗ за М-30, п-во до 1972 г. вкл.

49

15,00

С месинг. г-за

26.

122 мм и-л с кум. нев. сн. и ППЗ за М-30, п-во до 1972 г. вкл.

7

6.00

Със стом. г-за

27

122 мм снаряд ОФ-462 с меден водящ пояс

514

5.50
28.

82 мм минохвъргачен и-л с осколочна мина с обикн. ОДЗ


28.А.

производство до 1970 г. вкл.

51 475

6,00
28.Б.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

8 561

7,00
28.В.

производство след 1980 г. вкл.

1 830

8,00
29.

160 мм МХ изстрел с ОФ мина некомплект – без КВ-4, п-во 1955 г.

52

13,00
30.

Ръчна граната Ф-1 осколъчна със зап. УЗРГМ к-т


30.А.

до 1960 г. вкл.

6 205

0,80
30.Б.

производство от 1961 г. до 1970 г. вкл.

1440

0,85
31.

Ръчна граната настъпателна РГД-5 със запалка УЗРГМ к-т, п-во до 1980 г.

17 301

2,10
32.

Ръчна граната настъпателна РГ-42 не комплект без УЗРГМ


32.А.

производство до 1960 г.

6 974

0,63
32.Б.

производство от 1961 г. до 1970 г. вкл.

810

0,66
33.

Ръчна граната отбранителна РГО-78 с ДВМ к-т


33.А.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

760

1,45
33.Б.

производство от 1981 г. до 1990 г. вкл.

520

1,55
34.

5,45 мм патрон с обикновен куршум за АК-74

74 108

60,00

за 1000 броя

35.

7.62 мм п-ни обр. 1930 г. с тежък куршум, п-во до 1960 г.

36 869

22,00

за 1000 броя

36.

7.62 мм п-ни обр. 908/30г. с к-м със стом.сърд. без патр.тенек., производство до 1960 г.

957

32,00

за 1000 броя

37.

7.62 мм п-ни обр. 908/30 г. с трас. куршум Т-46, п-во до 1960 г.

4 265

27,50

за 1000 броя

38.

7.62 мм п-ни обр. 908 г. с лек к-м ЛГЛ без п.т.


38.А.

производство до 1960 г.

6 728

20,50

за 1000 броя

38.Б.

производство от 1961 г. до 1970 г. вкл.

16 380

21,50

за 1000 броя

39.

7.62 мм п-ни обр. 43 г. с к-м със стом.сърд. без п.т.

39.А.

производство до 1960 г.

4 712 914

35,00

за 1000 броя

39.Б.

производство от 1961 г. до 1970 г. вкл.

17795 274

40,00

за 1000 броя

39.В.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

154 000

42,00

за 1000 броя

39.Г.

производство от 1981 г. до 1990 г. вкл.

4 116 463

50,00

за 1000 броя

40.

7.62 мм п-ни обр.43 г. с трасиращ куршум Т-45

40.А.

производство до 1960 г.

6 316

26,00

за 1000 броя

40.Б.

производство от 1961 г. до 1970 г. вкл.

750 191

30,00

за 1000 броя

40.В.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

1 063 391

35,00

за 1000 броя

41.

7.62 мм п-ни обр.43 г. с бронеб.запалителен куршум БЗ

13 360

22,00

за 1000 броя

42.

7.62 мм п-ни обр.43 г. със запалителен куршум ПЗ

1 480

13,00

за 1000 броя

43.

7.62 мм патрони за обикновен и картечен пистолет, п-во до 1960 г.

2 058

17,00

за 1000 броя

44.

12.7 мм патрони с бронеб. запалит. трасиращ куршум БЗТ, п-во до 1960 г.

35 443

100,00

за 1000 броя

45.

12.7 мм патрони с мигновенно действащ запал. к-м МДЗ

2095

110,00

за 1000 броя

46.

14.5 мм патрони с бронеб.запалителен куршум Б-32


46.А.

производство до 1960 г.

68 925

0,35
46.Б.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

642 254

0,50
47.

14.5 мм патрони с бронеб.запалителен трасиращ к-м БЗТ


47.А.

производство до 1960 г.

588

0,35
47.Б.

производство от 1971 г. до 1980 г. вкл.

1013 658

0,50
48.

14.5 мм патрони с мигновено действащ запал. к-м МДЗ, производство от 1971 г. до 1980 г. вкл. (344 бр. нулева партия)

4 461

0,35
49.

Взривател КТМ-1У

554

2,25
50.

Взривател МГУЧ-М, п-во от 1981 г. до 1990 г. вкл.

5 783

3,50
51.

Взривател МГН

670

1,75
52.

Взривател ВМ-30Л, п-во до 1960 г.

198

1,00
53.

Взривател ВМ-30Л1, п-во до 1960 г.

615

1,05
54.

Взривател ВМ-16Л, п-во до 1970 г.

3

1,10
55.

Капсулна втулка КВУ, п-во до 1980 г.

20 592

0,15
56.

Капсулна втулка КВ-5У, п-во до 1970 г.

12 907

0,15
57.

Трасьор за 57 мм ОТ граната за С-60

79 836

0,12
58.

Изделие ПГ-9В, не комплект, п-во до 1980 г.

23

8,00
59.

Изделие ОГ-9ВМ, п-во до 1990 г.

365

10,00
 

ВЗРИВАТЕЛИ ЗА Н А Р


60.

В – 5 М 1

1 120

3,10
61.

В – 24 А

30

30,00
 

АВИАЦИОННИ БОМБИ
 
 62.

ОФАБ 100 НВ

6 929

65,00
63.

ФАБ 250 М 54

277

90,00
64.

ФАБ 250 ТС

11

90,00
65.

РБК 250 – 275 АО 1 СЧ

157

95,00
66.

РБК – 250 ПТАБ 2,5 М

18

95,00
67.

ФАБ 500 ШН

102

126,00
68.

ОФАБ 250 ШН

37

105,00
69.

РБК 500 ШОАБ 0,5 М

32

110,00
70.

РБК 500 - АО 2,5 рт

110

110,00
71.

БКФ – АО 2,5 РТ

1 667

55,00
72.

БКФ ПТМ – 3

512

55,00
73.

БКФ с ПТАБ 2,5 М

863

65,00
74.

ОФАБ 250 ШЛ

1

95,00
75.

САБ 250 – 200

263

55,00
76.

САБ 250 Т

2

55,00
77.

ФАБ 500 ТС

30

110,00
78.

ФАБ 500 Т

29

110,00
79.

ФАБ 250 М 62

36

95,00
 

ЗВЕНА ЗА АВИАЦИОННИ БОЙНИ ПРИПАСИ


80.

30 мм звена НР – 30

156 184

1,00
81.

23 мм прешлени за ГШ

286 000

0,40
82.

23 мм звена ГШ – 23 /9-Н-1-472/

36 000

0,40
83.

23 мм звена 3 Л – 658 за АМ – 23

176 250

0,40
84.

23 мм звена Р – 23

15 000

0,40АВИАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ПОРАЗЯВАНЕ


85.

Изд. 713.

15

480,00
86.

Изд. 310A сб. 01

73

100,00
87.

Изд. И – 107

26

20,00
88.

Изд. 62 МК

19

720,0

ІІ кат.

89.

Изд. 62К

26

820,00
90.

Изд. 62М

23

1 200,00
91.

НАР С-25 ОФМ-ПУ

39

1 700,00
 

ПИРОПАТРОНИ


92.

ППЛ

2 000

5,00
92.А.

УПД-2-1

80

0,20ВЪОРЪЖЕНИЕ


93.

7,62 мм автомат АК-47

29

195.00

І кат.

94.

7,62 мм автомат АК-47

9 326

155.00

ІІ кат.

95.

7,62 мм автомат АК-47

132

100,0

ІІІ кат.

96.

7,62 мм автомат АК-47

2

100,0

ІV кат.

97.

7,62 мм автомат АК-47 без ИКЗ

1 345

150.00

ІІ кат.

98.

7,62 мм автомат АК-47 без ИКЗ

31

95.00

ІІІ кат.

99.

7,62 мм автомат АКС-47Б

339

195.00

І кат.

100.

7,62 мм автомат АКС-47Б без ИКЗ

157

190.00

І кат.

101.

7,62 мм автомат АКС-47

110

195.00

І кат.

102.

7,62 мм автомат АКС-47

5 999

155.00

ІІ кат.

103.

7,62 мм автомат АКС-47

5

100,0

ІІІ кат.

104.

7,62 мм автомат АКС-47

4

100,00

ІV кат.

105.

7,62 мм автомат АКС-47 без ИКЗ, не комплект

45

150.00

ІІ кат.

106.

7,62 мм автомат АКС-47 без ИКЗ, не комплект

25

95.00

ІІІ кат.

107.

7,62 мм автомат АКС-47 без ИКЗ, не комплект

94

55.00

V кат.

108.

7,62 мм автомат АКН-47

5

100,00

ІІІ кат.

109.

7,62 мм автомат АКН-47

3

100,00

ІV кат.

110.

7,62 мм автомат АКМ-47

7

155.00

ІІ кат.

111.

7,62 мм автомат АКМ-47

1

100,00

ІІІ кат.

112.

7,62 мм автомат АКМ1-47

1

100,00

ІV кат.

113

7,62 мм автомат АКМС1-47

1

100,00

ІV кат.

114.

5,45 мм автомат АКН-74

5

95.00

ІІ кат.

115.

5,45 мм лека картечница РПК-74

42

160.00

ІІ кат.

116.

5,45 мм лека картечница РПК-74С

9

280.00

ІІ кат.

117.

7,62 мм картечница ПКТ

90

800.00

ІІ кат.

118.

7,62 мм картечница ПКТ без ИКЗ

80

790.00

ІІ кат.

119.

7,62 мм картечница РП-46 без ИКЗ

1

900.00

І кат.

120.

7,62 мм картечница РП-46 без ИКЗ (2 бр. без запасна цев)

13

600.00

ІІ кат.

121.

7,62 мм картечница РП-46 без ИКЗ

1

580.00

ІІІ кат.

122.

12,7 мм картечница ДШКМ

172

950.00

ІІ кат.

123.

12,7 мм картечница ДШКМ

29

800.00

ІІІ кат.

124.

14,5 мм картечница КПВТ

1

2 200.00

І кат.

125.

14,5 мм картечница КПВТ

28

1 800.00

ІІ кат.

126.

14,5 мм картечница КПВТ

39

1 500.00

ІІІ кат.

127.

14,5 мм картечница КПВТ без ИКЗ, със запасна цев

28

1 750.00

ІІ кат.

128.

14,5 мм картечница КПВТ без ИКЗ, със запасна цев

312

1 450.00

ІІІ кат.

129.

14,5 мм картечница КПВТ без запасна цев

18

1 650.00

ІІ кат.

130.

14,5 мм картечница КПВТ без запасна цев

1

1 340.00

ІІІ кат.

131.

5,45 мм пистолет ПСМ

5

600.00

ІІ кат.

132.

5,6 мм пистолет „Олимпия”

2

30.00

ІІ кат.

133.

9х18 мм пистолет „Макаров”

199

100,00

І кат.

134.

9х18 мм пистолет „Макаров”

930

80.00

ІІ кат.

135.

9х18 мм пистолет „Макаров”

59

55.00

ІІІ кат.

136.

9х18 мм пистолет „Макаров”

2

50.00

ІV кат.

137.

9х18 мм пистолет „Макаров”

1

35.00

V кат.

138.

9х18 мм пистолет „Макаров” некомплект

47

95.00

І кат.

139.

9х18 мм пистолет „Макаров” некомплект

941

75.00

ІІ кат.

140.

9х18 мм пистолет „Макаров” некомплект

68

50.00

ІІІ кат.

141.

9х18 мм пистолет „Макаров” некомплект

1

35.00

V кат.

142.

9 мм пистолет „Парабелум”

9

300.00

ІІ кат.

143.

9 мм пистолет „Парабелум”

2

290.00

ІІІ кат.

144.

9 мм пистолет „Валтер” П-38

1

200.00

V кат.

145.

5,6 мм пушка „Бърно”

7

130,00

ІІ кат.

146.

5,6 мм пушка „Бърно”

1

120,00

ІІІ кат.

147.

5,6 мм пушка „Бърно 1”

28

120,00

ІІІ кат.

148.

5,6 мм пушка „Бърно 1”

2

70.00

V кат.

149.

5,6 мм пушка „Бърно 2”

3

120,00

ІІІ кат.

150.

5,6 мм пушка „Бърно 2”

3

70.00

V кат.

151.

5,6 мм пушка „Бърно 1” без ИКЗ

2

135,00

І кат.

152.

5,6 мм пушка „Бърно 1” без ИКЗ

24

130,00

ІІ кат.

153.

5,6 мм пушка „Бърно 1” без ИКЗ

27

120,00

ІІІ кат.

154.

5,6 мм пушка „Бърно 1” без ИКЗ

35

70.00

V кат.

155.

5,6 мм пушка „Бърно 2” без ИКЗ

5

130,00

ІІ кат.

156.

5,6 мм пушка „Бърно 2” без ИКЗ

5

70.00

V кат.

157.

5,6 мм пушка „Бърно 3” без ИКЗ

5

80.00

ІІІ кат.

158.

5,6 мм пушка „Бърно 4” без ИКЗ

177

85.00

ІІ кат.

159.

5,6 мм пушка „Бърно 4” без ИКЗ

66

80.00

ІІІ кат.

160.

Ловна пушка 16 кал. двуцевка

1

70.00

V кат.

161.

Ловна полуавтоматична пушка МЦ 21-12

6

360.00

І кат.

162.

Ловна пушка "МС-108-03"

4

270.00

ІІ кат.

163.

Ловна пушка "Симсон" 16 кал.

1

120,00

ІІ кат.

164.

Ловна пушка 12 калибър ИЖ-54

2

160.00

ІІ кат.

165.

Ловна пушка 12 кал. ИЖ-27

2

160.00

ІІ кат.

166.

Ловна пушка 12 кал. ИЖ-27

5

140.00

ІІІ кат.

167.

Ловна пушка 12 кал. ИЖ-26

2

140.00

ІІІ кат.

168.

Ловна пушка 12 кал. ИЖ-26

1

70.00

V кат.

169.

Ловна пушка 12 кал. ТОЗ-57

2

170.00

ІІІ кат.

170.

Ловна пушка "Анимо"

1

90.00

ІІІ кат.

171.

Ловна пушка едноцевка

1

50.00

V кат.

172.

Ловна пушка "Ротфайел" 12 кал.

2

160.00

ІІ кат.

173.

Ловна пушка 12 калибър

1

160.00

ІІ кат.

174.

Ловна пушка "Меркел" двуцевка

2

160.00

ІІ кат.

175.

Ловна пушка ИЖ-18 кал. 16 едноцевна - учебна

1

30.00

І кат.

176.

Ловна карабина "Мазалат" кал. 7,62х54

6

500.00

І кат.

177.

Ловна пушка "Меркел" 47Е

21

140.00

ІІІ кат.

178.

Ловна пушка "ИЖ"-27Е

11

140.00

ІІІ кат.

179.

7х64 мм ловна карабина "Збрьовка"

1

70.00

V кат.

180.

7,62 мм картечен пистолет „Шпагин” - учебен

5

50.00

І кат.

181.

7,92 мм пушка „Маузер 98К”

5

300.00

ІІІ кат.

182.

Армейски нож хромиран

222

30.00

ІІІ кат.

183.

Армейски нож хромиран

300

20.00

V кат.

184.

Армейски нож обр. 1953 г.

1 000

17.00

ІІІ кат.

185.

Армейски нож обр. 1953 г.

800

10,00

V кат.

186.

Бинокъл 6х30

22

40.00

ІІ кат.

187.

Бинокъл 6х30

56

20.00

ІІІ кат.

188.

Бинокъл 8х30

80

75.00

І кат.

189.

Бинокъл 8х30

11

60.00

ІІ кат.

190.

Бинокъл 8х30

3 005

40.00

ІІІ кат.

191.

Бусоля ПАБ

1 073

90

ІІІ кат.

192.

Мерник ПГО-7В

13

22.00

ІІІ кат.

193.

Тежък ПТ гранатомет СПГ-9М без ИКЗ, мерник, тринога и формуляр

2

1 000.00

ІІІ кат.

194.

Тежък ПТ гранатомет СПГ-9ДМН без мерник ПГО-К9

1

1 400.00

ІІІ кат.

195.

Тежък ПТ гранатомет СПГ-9ДМН без ИКЗ

1

1 500.00

ІІІ кат.

196.

Тежък ПТ гранатомет СПГ-9ДМН

2

1 750.00

ІІІ кат.

197.

Тежък ПТ гранатомет СПГ-9ДН

29

1 750.00

ІІІ кат.

198.

23 мм зенитна установка ЗУ-23-2

7

5 100.00

ІІ кат.

199.

Командирска тръба ТЗК

5

310.00

ІІІ кат.

200.

Командирска тръба ТЗК

16

170.00

V кат.

201.

Командирска тръба ТЗК с тринога и акумулатор

5

360.00

ІІІ кат.

202.

Тръба ТХП 1-30-515

1

10.00

ІІІ кат.

203.

Тръба ТХП за танк Т-55

9

10.00

ІІІ кат.

204.

Тръба ТХП за танк Т-62

10

10.00

ІІІ кат.

205.

Тръба ТХП 7х80

249

10.00

ІІІ кат.

206.

Тръба ТХП 7х195

348

10.00

ІІІ кат.

207.

Тръба ТХП 7х195

1

10.00

ІV кат.

208.

Тръба ТХП 7х195 некомплект

20

10.00

ІІІ кат.

209.

Тръба ТХП 12х80

16

10.00

ІІІ кат.

210.

Тръба ТХП 12х150

323

10.00

ІІІ кат.

211.

Тръба ТХП 12х150 некомплект

1

10.00

ІІІ кат.

212.

Тръба ТХП 14х348

224

10.00

ІІІ кат.

213.

Тръба ТХП 14х350

17

10.00

ІІІ кат.

214.

Тръба ТХП 23х350

15

10.00

ІІІ кат.

215.

Тръба ТХП 12 за НСВТ

1

12.00

ІІ кат.

216.

Тръба ТХП 12 за НСВТ

1

10.00

ІІІ кат.

217.

Прибор ПУО-9/9У/9М

103

12.00

ІІІ кат.

218.

Артилерийски кръг АК-3

399

2.00

І кат.

219.

Артилерийски кръг АК-3

435

1.80

ІІ кат.

220.

Артилерийски кръг АК-3

160

0.90

ІІІ кат.

221.

Прибор ОП-4М-40/97

82

220.00

ІІІ кат.

222.

Перископ МК-4/М/Н

674

43.00

ІІІ кат.

223.

Прибор ТПКУ-2/Б

293

100.00

ІІІ кат.

224.

Прибор ТПКУ-2/Б некомплект

438

85.00

ІІІ кат.

225.

Прибор ТНП-А/Б

1 122

240.00

ІІІ кат.

226.

Прибор ТКН-1С

25

250.00

ІІІ кат.

227.

Прибор ТКН-1С некомплект

984

230.00

ІІІ кат.

228.

Прибор ТВНО-2/Б

82

140.00

ІІІ кат.

229.

Прибор ТВНО-2/Б некомплект

151

90.00

ІІІ кат.

234

НАР С-24

40

200.00

ІІІ кат.

235

23 мм зенитна установка ЗУ-23-2 без ИКЗ и опт. мерник

10

5 000.00

ІІ кат.

236

23 мм зенитна установка ЗУ-23-2

13

5 000.00

ІІІ кат.


Забележка: 1. Всички изделия са в състояние „такова каквото е” и с

опаковка „по фактическо състояние и наличност”.

2. „Снабдяване и търговия – МО” си запазва правото на

промяна на количествата до приключване на процедурата

и сключване на договор за покупко-продажба.
Условия на доставка: EXW - франко ненатоварено превозно средство в

складов район на МО.


Начин на плащане: Авансово, не по-късно от 5 работни дни след

датата на подписване на договора.


Срок за подаване на оферти - до 12.00 ч. на 09.12.2011 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница